Antwerpen heeft eind april een nieuw college van burgemeester en schepenen. In vergelijking met de bestuursploeg die op 13 maart collectief ontslag nam, maken slechts drie nieuwe gezichten hun opwachting. Ook de bevoegdheidsverdeling die in 2000 na moeizame coalitieonderhandelingen tussen SP.A, VLD, Agalev en CD&V was vastgelegd, verandert - voorlopig althans - niet.
...

Antwerpen heeft eind april een nieuw college van burgemeester en schepenen. In vergelijking met de bestuursploeg die op 13 maart collectief ontslag nam, maken slechts drie nieuwe gezichten hun opwachting. Ook de bevoegdheidsverdeling die in 2000 na moeizame coalitieonderhandelingen tussen SP.A, VLD, Agalev en CD&V was vastgelegd, verandert - voorlopig althans - niet. Patrick Janssens (SP.A) neemt als burgemeester de fakkel over van Leona Detiège die wel gemeenteraadslid blijft. Ludo Van Campenhout (VLD) komt als schepen in de plaats van Ann Coolsaet. Robert Voorhamme (SP.A), die als opvolger eerst nog een zitje in de gemeenteraad moet krijgen, neemt als schepen de plaats in van Kathy Lindekens. Voor het trio Janssens, Van Campenhout en Voorhamme is het hun eerste uitvoerend ambt. Alle andere demissionaire schepenen nemen de draad gewoon weer op. Dat zijn Marc Van Peel en Eric Antonis voor CD&V, Erwin Pairon en Chantal Pauwels voor Agalev, Tuur Van Wallendael voor SP.A, en Leo Delwaide, Dirk Grootjans en Luc Bungeneers voor VLD. Deze beperkte stoelendans kwam niet zonder slag of stoot door de congressen van de Antwerpse meerderheidspartijen. Bij CD&V en VLD keurde een grote meerderheid het aanvullende bestuursakkoord en de namen van de kandidaat-schepenen goed. Bij Agalev gaven slechts 59 van de 102 deelnemers hun fiat. Maar ook bij de SP.A was het enthousiasme - 69 ja-stemmen op 118 - niet overweldigend. Janssens wil een kernkabinet vormen met Van Campenhout, Voorhamme, Van Peel en Pairon. Meteen zitten alle deelnemers van een meerderheidsoverleg dat al geruime tijd buiten het Antwerpse stadhuis werd gevoerd, en dat onder meer aan de basis lag van een meerjarenplanning voor belangrijke stadsvernieuwingswerken, in het hart van het bestuur. 'De schoonmoeders in de schaduw werpen zich nu op als de sterke mannen', merkte Leona Detiège vorige week niet zonder ironie op. Aan de top van het Antwerpse bestuur betalen de vrouwen de zwaarste prijs. Na acht jaar burgemeesterschap is de wijze waarop Detiège afscheid moet nemen ronduit pijnlijk. De politieke toekomst van Coolsaet en Lindekens is onduidelijk - of voorbij. De groene schepen Pauwels houdt als enige vrouw een stek in het college, maar ze is niet zonder kleerscheuren uit de crisis gekomen. Burgemeester Janssens troost meer zichzelf dan de vrouwen met OCMW-voorzitter Monica De Coninck (SP.A).