1. Ga op een krukje zitten, met de heupen en knieën geplooid in een hoek van 90 graden, met de armen voor de borst gekruist.
...

1. Ga op een krukje zitten, met de heupen en knieën geplooid in een hoek van 90 graden, met de armen voor de borst gekruist. Neig uw romp naar voren of naar achteren terwijl de kromming in de rug ongewijzigd blijft. Hou de positie drie seconden aan. Doe drie reeksen van tien naar voren en drie naar achteren. 2. Start in rugsteun tegen de muur, met gestrekte benen naast elkaar, hielen tegen de muur en de armen gekruist voor de borst. Trek de benen afwisselend op tot ze een hoek van 90 graden vormen met de heup. Let erop dat de kromming in uw rug ongewijzigd blijft. Houd de positie vier seconden aan. Doe drie reeksen van tien. 3. Start met heupen en knieën 90 graden geplooid, de handen onder de schouders en de benen samen. Strek telkens één arm en het tegengestelde been tot die in elkaars verlengde liggen. De kromming van de rug blijft ongewijzigd. Houd de positie drie seconden aan. Doe één reeks van twintig, daarbij telkens wisselend van arm en been.