Vlaamse canon

Marius Meremans heeft het zogezegd moeilijk omdat de Vlaamse culturele sector niet met sympathie naar een Vlaams-nationalistische partij kijkt ('Moslimkinderen moeten naar onze scholen komen', Knack nr. 43). Zou het kunnen dat nationalisten en cultureel geïnteresseerden met een andere bril naar de wereld en de geschiedenis kijken? De Vlaamse canon zou een lijst worden van belangrijke feiten en mensen die eigen zijn aan het Vlaamse volk. Nieuwe Vlamingen zouden die lijst moeten kennen en aanvaarden als een gemeenschappelijk goed. Maar hoe Vlaams kan hij nog zijn als je cultuur als uitgangspunt neemt?
...