Implant files

In 'De implant files' (Knack nr. 48) besteedt u terecht aandacht aan de ernstige problematiek van falende implantaten in rugchirurgie. Als neuroloog zien wij veel patiënten met nek- en rugklachten en hun bijbehorende neurologische verschijnselen. De indicatie om in een rug een implantaat of fixatie uit te voeren schat men rond de 5 procent, en toch zien we de laatste 10 à 15 jaar zelden nog iemand wakker worden zonder implantaat of fixaties. Ook internationale orthopedische congressen belichten dit probleem, en ook daar stellen experts vaak de vraag wat de indicaties zijn om implantaten en (zeer uitgebreide) fixaties te plaatsen. Ook de Vlaamse chirurgen zijn zeer snel overgegaan tot het plaatsen van implantaten. Er is dus een probleem met de indicatiestelling vanaf de eerste ingreep. Door de complexiteit van rug- en nekpathologie is het argument van (chronische) pijn alleen geen goede indicator om tot majeure chirurgie over te gaan.
...