'Vorig jaar legden farmaceutische reuzen als Novartis en AstraZeneca een teleurstellend beursparcours af', blikt financieel analist Olivier Rolland van het onafhankelijk beleggingsblad Test-Aankoop invest terug. 'De reden? Het pandemiejaar verstoorde veel, er waren minder doktersbezoeken en uitgestelde operaties. Dat leidde ertoe dat de vraag naar andere farmaceutische producten afnam.'
...

'Vorig jaar legden farmaceutische reuzen als Novartis en AstraZeneca een teleurstellend beursparcours af', blikt financieel analist Olivier Rolland van het onafhankelijk beleggingsblad Test-Aankoop invest terug. 'De reden? Het pandemiejaar verstoorde veel, er waren minder doktersbezoeken en uitgestelde operaties. Dat leidde ertoe dat de vraag naar andere farmaceutische producten afnam.' Nu lijkt het tij te keren. 'Enerzijds normaliseert de medische activiteit. Daardoor zullen farmaceutische bedrijven wereldwijd opnieuw groeien in 2021 en 2022. Het herstel wordt gestut door de ontdekking van de vaccins tegen Covid-19. Dat zal een positieve impact op de farmasector hebben, en dan zeker op de vaccinproducenten.' Die impact zou bovendien wel eens langer kunnen doorwerken dan verwacht, als Covid-19 endemisch wordt. Maar op dat vlak blijven vele vragen nog onbeantwoord. Hoelang zullen de coronavaccins bescherming bieden? Zullen ze beschermen tegen alle varianten van het virus? En zullen beleggers geen ethische bezwaren opperen? 'Ethische beleggers nemen de farmasector momenteel niet echt in het vizier. Maar dat kan snel veranderen.' Tegelijk blijven twee andere problemen op de farmasector wegen, signaleert Olivier Rolland. 'Ten eerste: het vervallen van patenten voor behandelingen. Eenmaal een behandeling zich in het publieke domein bevindt, kunnen concurrenten die kopiëren. Dankzij een aantrekkelijker prijskaartje kunnen hun generische kopieën snel marktaandeel veroveren.' 'De generische concurrentie weegt geregeld op farmaceutische labo's, en zal dat blijven doen. Gelukkig hebben zij de laatste jaren nieuwe producten in hun pijplijn gestoken, om weerwerk tegen de schok van generische middelen te bieden.' Een ander probleem vormt het risico op grote hervormingen in de Verenigde Staten. 'Tijdens zijn mandaat voerde Donald Trump strijd tegen de prijs van geneesmiddelen in de VS. Daarbij vaardigde hij meerdere decreten uit, waarmee Medicare en Medicaid, twee Amerikaanse programma's voor dekking van medische kosten, de prijzen voor medicijnen die zij aan de laboratoria betalen opnieuw kunnen onderhandelen.' Ook de nieuwe democratische Amerikaanse president Joe Biden wil de geneesmiddelprijzen verlagen. 'Biden wil het zelfs wat verder drijven door een onderzoekscommissie aan te stellen die een "redelijke" verkoopprijs moet aanbevelen. Tegelijk wenst hij de prijsstijging van geneesmiddelen te beperken tot de inflatie.' Omgekeerd hecht Biden belang aan de innovatie in de farmaceutische sector, die hij als strategisch voor de VS beschouwt. 'Het is moeilijk te vatten dat de politiek deze industrie, die zo onmisbaar blijkt in de strijd tegen Covid-19, te zwaar zal afstraffen.' 'Ondanks de dreigingen, blijven we over het algemeen positief over de sector', noteert Olivier Rolland. 'Maar je moet niet alleen wegens de coronavaccins in farma beleggen. Zelfs als de vraag ernaar aanhoudt, zal dat niet voor dezelfde bedragen als in 2021 zijn. Ook zijn de koersen van de bedrijven die ten volle bij de coronavaccins betrokken zijn, zoals Moderna en BioNTech, zodanig hoog opgelopen dat ze niet meer aantrekkelijk zijn.' 'Beleggen in de farmaceutische sector moet je als iets op lange termijn zien, waarbij je van bepaalde langetermijntendensen geniet: de demografische groei, de vergrijzing, onze huidige levensgewoontes die tot meer chronisch zieken leiden... Des te meer omdat voor vele aandoeningen nog geen behandeling bestaat, of nog lang geen behandeling die iedereen kan genezen. Er bieden zich voor de labo's nog heel wat uitdagingen om te tackelen aan, en dus mogelijkheden om te groeien.' Meer algemeen is de farmaceutische industrie defensief, en dus weinig gevoelig voor economische cycli. 'De bedrijven genieten hoge winstmarges, keren gestaag stijgende dividenden uit en kennen een solide financieel plaatje. Dat zijn troeven waar beleggers van houden.' 'Idealiter', vervolgt Olivier Rolland, 'beleg je in een onderneming wier verkoopcijfers stijgen, wier patenten op korte termijn niet massaal dreigen te vervallen en wier pijplijn voldoende vol zit met veelbelovende producten die alsnog vervallen octrooien kunnen vervangen.' Om die pijplijn te vullen, zoeken farmabedrijven vaak oplossingen buiten de eigen onderneming: bij biotechbedrijven die een of meerdere veelbelovende producten in portefeuille hebben. Zeker als de ontwikkeling daarvan bijna voltooid is, en dus het risico dat het product alsnog wordt afgekeurd voor verkoop het kleinst is. 'Vandaar dat we aanraden om veeleer in de grote namen van de sector te beleggen, die op hun beurt in biotechnologische ondernemingen investeren, via partnerschappen of aankopen. Daarentegen zijn we erg voorzichtig om rechtstreeks in de kleine en erg risicovolle biotechbedrijven te beleggen. Die zijn voorbehouden aan speculanten, en dat voor een klein deel van hun vermogen.' Pas je dit advies toe, dan verdient de farmasector een plek in elke gediversifieerde portefeuille, ongeacht het profiel van de belegger, besluit Olivier Rolland. 'De sector is minder risicovol dan andere, zoals de technologische sector. Je belegt dus wat defensiever als je voor farma kiest. Beperk die beleggingen wel tot 15% van je portefeuille.