'Migratiebewegingen, de opkomst van nieuwe technologieën, de toename van grensoverschrijdende criminaliteit en steeds mondigere burgers in eigen land, aan al deze ontwikkelingen moeten politie en beleid zich aanpassen', betoogt professor Bruggeman, die als voorzitter van de Federale Politieraad werd gevraagd om een rapport te coördineren over de politie in 2025. Conclusie: in plaats van een in zichzelf gekeerde, bureaucratische en hiërarchische organisatie moet de politie verander...

'Migratiebewegingen, de opkomst van nieuwe technologieën, de toename van grensoverschrijdende criminaliteit en steeds mondigere burgers in eigen land, aan al deze ontwikkelingen moeten politie en beleid zich aanpassen', betoogt professor Bruggeman, die als voorzitter van de Federale Politieraad werd gevraagd om een rapport te coördineren over de politie in 2025. Conclusie: in plaats van een in zichzelf gekeerde, bureaucratische en hiërarchische organisatie moet de politie veranderen in een horizontaal, breeddenkend en pragmatisch 'huis van vertrouwen', dat zo veel mogelijk samen- werkt met de bevolking en met andere organisaties in de samenleving. Bijvoorbeeld jeugdzorg, buurtinformatienetwerken, onderwijspersoneel, private veiligheidsdiensten en buitenlandse politiediensten. 'Kortom: een netwerkende politie', aldus Bruggeman. Dat netwerken gebeurt al, zeker door lokale politiediensten, zij het weinig gestructureerd. Bruggeman vindt dat de hele politie doordrongen moet zijn van die netwerkgedachte: 'De politie kan de problemen niet alleen oplossen.' Daarom moet ook het gebruik van nieuwe technologieën en sociale media door de politie worden gefaciliteerd. Waar nodig, dus niet onbeperkt. 'We willen geen spionagemaatschappij', legt Bruggeman uit. 'Binnen afzienbare tijd wordt het technisch perfect mogelijk om alle burgers dag en nacht in de gaten te houden en onbeperkt informatie over hen te verzamelen. Maar dat is niet het soort maatschappij waarvoor wij pleiten. Je moet een goed evenwicht bewaren. Als we de politie ruime autonomie geven in haar werking, zal ze ook een stuk transparanter moeten rapporteren, en moet de democratische controle op de politie breder en diepgaander zijn.' Bruggeman legt ook andere accenten voor de politieagent van morgen. 'Politiemensen moeten generalisten worden. Talenkennis wordt ook steeds belangrijker, net zoals autonoom kunnen werken en omgaan met andere culturen. De internationalisering van het veiligheidsvraagstuk doet zich het sterkst voelen in onze grote steden. Daar heb je mensen nodig met een open geest, die goed kunnen functioneren in de multiculturele samenleving.' Daarom moet onze politie volgens Bruggeman ook veel gekleurder worden. Momenteel tellen onze korpsen nog te weinig allochtone agenten. Nederland staat op dat vlak al een stuk verder. Han Renard'Het wordt technisch perfect mogelijk om alle burgers dag en nacht in de gaten te houden.'