Vroeger was het simpel. Mensen werkten tot hun vijfenzestigste, gingen met pensioen, en sloten zich aan bij de plaatselijke seniorenbond, netjes binnen de eigen zuil. Kaartavonden en koffietafels zorgden voor het vermaak.
...

Vroeger was het simpel. Mensen werkten tot hun vijfenzestigste, gingen met pensioen, en sloten zich aan bij de plaatselijke seniorenbond, netjes binnen de eigen zuil. Kaartavonden en koffietafels zorgden voor het vermaak. Vandaag is dat anders. Mensen leven langer, en gaan al vroeger met pensioen. De groep gepensioneerden groeit daardoor voortdurend, en de leeftijdsverschillen binnen die groep worden alleen maar groter. De oudere senioren houden nog wel van hun kaartavond, maar de jonge (brug)gepensioneerden al veel minder: zij zijn nog actief, en hebben nog een heel leven voor zich. Van een traditionele ouderenbond willen zij geen deel meer uitmaken. Lieve De Schrijver is nationaal secretaris van de Vlaamse Federatie van Socialistische Gepensioneerden (VFSG). Zij tracht samen met haar collega's om de gemiddelde leeftijd op VFSG-activiteiten te verlagen, vooral door het aanbod meer op de nieuwe doelgroep af te stemmen. Lieve De Schrijver: 'Museum, theater en sport scoren heel goed bij vijftig- en zestigjarigen, en we stimuleren daarom onze afdelingen om er meer tijd aan te besteden. Op nationaal niveau organiseren we meer citytrips naar het buitenland dan vroeger.'DE SCHRIJVER: Het imago van zo'n vereniging speelt natuurlijk sterk mee. Velen hebben nog altijd het beeld van sjoelende en petanquende bejaarden in hun hoofd, en voelen zich daarvoor nog veel te jong. Toch vormen de 50- tot 70-jarigen de snelst groeiende groep binnen ons ledenbestand. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven. DE SCHRIJVER: Het woord senioren mogen we bijna niet gebruiken. In januari krijgt onze bond trouwens een andere naam, waarin we het woord senior zeker niet meer zullen gebruiken. We willen wel naar verschillende categorieën van activiteiten werken, zodat iedereen zijn gading vindt. Niet dat we gaan discrimineren op basis van leeftijd: een 70-plusser die vroeger para is geweest, durft nog altijd wel een avonturenvakantie aan, ook al is die in eerste instantie gericht op 50-jarigen. DE SCHRIJVER: Sommige gepensioneerden zijn lid van drie bonden. Ze gaan waar ze het beste aanbod vinden. Alleen de oudsten blijven binnen hun eigen zuil. Onze jonge gepensioneerden zijn kritisch en trendgevoelig. Ze switchen als het hen uitkomt.