Ik koester heel veel sympathie voor deze regio van Spanje, maar ik kijk anders aan tegen hun streven naar onafhankelijkheid ('De Catalaanse regering wist maar al te goed dat dit...

Ik koester heel veel sympathie voor deze regio van Spanje, maar ik kijk anders aan tegen hun streven naar onafhankelijkheid ('De Catalaanse regering wist maar al te goed dat dit zou gebeuren', Knack nr. 40). Ik zie een rijke regio die niet langer solidair wil zijn met de armere. Zo begon de Joegoslavische oorlog met de afscheiding van het welgestelde Kroatië, en zo wil het rijkere Vlaanderen af van de andere armere landsgedeelten. Wel ben ik voorstander van een optimale autonomie op cultureel vlak: laat de Catalanen maar hun eigen taal gebruiken en hun eigen tradities in ere houden. Maar de klemtoon moet blijven liggen op de solidariteit. En we mogen dit principe ook toepassen op andere landen: laat de rijke regio's eerst solidair zijn alvorens nieuwe grenzen te trekken. Kortom, ik hou van Barcelona en van Catalonië in het algemeen, maar nog meer van Spanje in z'n geheel.