Op Eén is deze week de eerste aflevering van Voorbij de grens uitgezonden. Het programma is het beklijvende verhaal van tien mensen met een handicap - van een verlamming tot doofheid en een zeldzame groeistoornis. In de lente van dit jaar werden ze tijdens een loodzware trektocht in Nicaragua een hechte groep en ze toonden welke krachten er in hen schuilen. Fotografe Lieve Blancquaert vergezelde hen.
...

Op Eén is deze week de eerste aflevering van Voorbij de grens uitgezonden. Het programma is het beklijvende verhaal van tien mensen met een handicap - van een verlamming tot doofheid en een zeldzame groeistoornis. In de lente van dit jaar werden ze tijdens een loodzware trektocht in Nicaragua een hechte groep en ze toonden welke krachten er in hen schuilen. Fotografe Lieve Blancquaert vergezelde hen. Samen met voormalig triatleet Marc Herremans prijkt Blancquaert op de wervende affiche voor het project 'Zet je in beweging', dat de coöperatie Cera gelijktijdig met het tv-programma start. Dat project wil mensen met een handicap meer bewegingskansen geven, omdat ze nu vaak minder mogelijkheden hebben om te sporten, de weg niet vinden naar een sportcentrum of een sportvereniging, of omdat ze zich eenvoudigweg niet aangesproken voelen door sportieve initiatieven die zich toch vooral tot valide mensen richten. Cera trekt voor het project 250.000 euro uit. Voor de holding, die sinds 1998 geen bank meer is en waarvan de bankactiviteiten toen opgingen in de financiële groep KBC, sluit het project aan bij haar dubbele opdracht. Op de eerste plaats controleert Cera ruim 30 procent van de aandelen van KBC. Ze doet daarvoor ook een beroep op het kapitaal van ongeveer 450.000 vennoten. Regelmatige aandelenemissies zorgen daarbij voor nieuwe en jonge vennoten. Zo verschaften voor de zomer meer dan 65.000 mensen 80 miljoen vers kapitaal. Met een deel van de KBC-dividenden en de extra instapkosten (3 procent) die vennoten betalen, investeert Cera vervolgens ook in maatschappelijke projecten op het vlak van armoede en sociale uitsluiting, ondernemen en sociale economie, kunst en cultuur, sociaal-medische activiteiten, solidair bankieren en verzekeren in derde wereldlanden enzovoort. In 2007 was die steunverlening goed voor 4,5 miljoen euro. Het project 'Zet je in beweging' wil mensen met een handicap sensibiliseren, informeren en mobiliseren om te bewegen en te sporten. Dat kan gaan van het maken van een website met rolstoelwandelroutes tot het organiseren van een bewegingsprogramma voor mentaal gehandicapten en het werven van vrijwilligers die mensen met een handicap willen begeleiden. Cera heeft voor de geselecteerde projecten, die minstens twee jaar moeten duren en niet alleen gaan over de aankoop van (sport)materialen, 5000 euro veil. Verenigingen van mensen met een handicap, zorgvoorzieningen, sport- en andere verenigingen kunnen hun voorstellen indienen tot 20 december. Een jury onder leiding van Marc Herremans beslist over de initiatieven die steun krijgen. Voorstellen die tot stand komen met inspraak en betrokkenheid van mensen met een handicap hebben een streepje voor. Meer informatie over de projectoproep van Cera is te vinden op de website www.cerabeweegt.be of via het telefoonnummer 016 27 96 90.Patrick Martens