Bogdan Vanden Berghe

‘Kunnen burgemeesters de wereld redden?’

Bogdan Vanden Berghe Bogdan Vanden Berghe is algemeen directeur van 11.11.11.

‘Democratie is meer dan om de 6 jaar naar de stembus trekken. Het is ook luisteren en samenwerken met diegenen die de handen uit de mouwen steken’, schrijft Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11.

“Kunnen burgemeesters de wereld redden?” Een google-opdracht leert me dat ik niet de eerste ben die zich deze vraag stelt. De meest bekende politicoloog die deze stelling poneerde is wijlen Benjamin Barber die in 2013 het boek schreef ‘If mayors ruled the world’. Daarin hield hij een vurig pleidooi voor het oprichten van een wereldwijd parlement van burgemeesters omdat natiestaten te log en te groot zijn geworden om nog echt democratisch en oplossingsgericht te werken. Dichter bij huis hoor je in dit debat al wel eens Eric Corijn, emeritus hoogleraar en deskundige stedelijke planologie, deze stelling innemen. Hij argumenteert ook dat steden onder een aantal voorwaarden de wereld kunnen redden.

Kunnen burgemeesters de wereld redden?

Wat beide deskundigen in ieder geval zeer duidelijk naar voren schuiven, en waar wij vanuit 11.11.11 ook al jaren in geloven, is dat de mondiale problemen ook uitdagingen zijn voor het lokale niveau. Het zijn immers onze steden en gemeenten die het eerst geconfronteerd worden met de problematiek van een tekort aan opvangplaatsen voor mensen die migreren of vluchten, het is in steden en gemeenten waar we schaduw zoeken wanneer de hittegolven ons land in de zomer teisteren, het is in steden en gemeenten waar we onze huizen verwarmen en met onze auto rondrijden en waar we dus maatregelen kunnen nemen met betrekking tot onze CO2-uitstoot om de klimaatverandering tegen te gaan. Het is ook daar waar armen op zoek gaan naar onderdak en voedsel als ze er zelf niet meer voor kunnen zorgen.

Maar dat niet alleen, steden en gemeenten zijn ook de plek waar we als burger ons engagement opnemen. Waar we vanuit een houding tot wereldburgerschap allemaal proberen bij te dragen aan een leefbare samenleving , voor onszelf en voor onze toekomstige generaties. Of het nu is door een nieuwe burgerbeweging op te richten die ijvert voor zuivere lucht in de stad, of door het vrijwilligerswerk voor de verzorging van chronische zieken , of door het helpen van nieuwkomers bij het leren van de Nederlandse taal, burgers geven de stad of de gemeente mee vorm door het engagement dat ze dag in dag uit opnemen.

En zo ook de duizenden vrijwilligers van 11.11.11 en zijn lidorganisaties. Al jaren ijveren zij in hun gemeente of stad voor een lokaal beleid met een vizier op de problemen in de rest van de wereld. Door het organiseren van koffiestops voor Broederlijk Delen, dag in dag uit de Oxfam-Wereldwinkel te bemannen, geld in te zamelen voor hun eigen 4de Pijlerproject in het Zuiden of straks in november weer aan de slag te gaan met onze overkoepelende 11.11.11-campagne, die dit jaar opnieuw in teken staat van migratie. Al deze kleine lokale initiatieven helpen via de gemeente of stad waarin ze plaatsvinden de wereld weer een stukje vooruit.

Duurzame ontwikkeling

Maar wat velen misschien niet weten, is dat tal van deze burgers en vrijwilligers lokaal ook samen de handen in elkaar slaan om het beleid van hun lokale bestuur onder de loep te nemen. Via de Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking of via burgerinitiatieven proberen ze advies te verlenen aan hun bestuur voor een goed lokaal mondiaal beleid dat aansluit bij de drie jaar geleden op internationaal niveau afgesproken agenda voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). Omdat ook zij geloven dat burgemeesters de wereld kunnen redden.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen vorige zondag schreven vele van deze lokale adviesraden en burgerinitiatieven een memorandum voor de politici in hun gemeente. Daarin doen ze een aantal aanbevelingen over hoe het toekomstige bestuur kan bijdragen aan een leefbare, vredevolle en duurzamere wereld voor iedereen.

En samen met onze vrijwilligers deden ook tal van andere burgers en organisaties, die elke dag werken rond armoede, mobiliteit, cultuur, minderhedenjeugd en milieu. dit ook.

Daarom beste toekomstige burgemeester, doe ik aan u de warme oproep om voor het volgende beleid dat u uitstippelt voor uw stad of gemeente, deze memoranda en aanbevelingen van uw inwoners ter harte te nemen. Ik hoop dat u ook gedurende de legislatuur blijft openstaan voor wat leeft in uw gemeente. Want democratie is nu eenmaal meer dan om de 6 jaar naar de stembus trekken. Het is ook luisteren en samenwerken met diegenen die de handen uit de mouwen steken.

Zo kan u straks samen met uw inwoners én met uw nieuwe beleidsplannen aantonen dat steden en gemeenten wel degelijk de wereld kunnen redden.

Partner Content