Korpschef Mechelen mogelijk strafrechtelijk vervolgd

Korpschef Yves Bogaerts van de lokale politie Mechelen-Willebroek © BELGA
Jeroen de Preter

Het Comité P heeft een aantal bevindingen uit zijn onderzoek naar mogelijke fouten van de Mechelse korpsleiding doorgestuurd naar het Antwerps parket. Dat betekent dat het dossier mogelijk een strafrechtelijk vervolg krijgt. Mechels burgemeester Somers laat wetendat hij eerstdaags inzage krijgt in het dossier. “Op basis van de inhoud van het dossier zal ik beslissen over het verdere functioneren van de betrokkenen.”

Het dossier in kwestie handelt over de handelswijze van Yves Bogaerts, korpschef van de politiezone Mechelen-Willebroek, en zijn voormalige rechterhand Johan Geentjens. Bogaerts besliste in december vorig jaar om een rapport van een van zijn commissarissen niet op te nemen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie. Het rapport maakt melding van een geradicaliseerde moslim uit Molenbeek die banden had met de broers Abdeslam. De tip had mogelijk kunnen leiden tot een onmiddellijke arrestatie van Salah Abdeslam.

‘Het achterhouden van informatie door politiemensen kan leiden tot een gevangenisstraf van zes maanden.’

De commissaris die het rapport opstelde, legde eind maart een klacht neer bij het Comité P. “Het onderzoek is inmiddels afgerond,” vertelt Diane Reynders van het Comité. “Met name het hoofdstuk over de uitwisseling van de informatie over de broers Abdeslam is overgemaakt aan het Antwerps parket. Het parket moet nu beoordelen of hier sprake is van strafrechtelijke feiten.”

De bevinden van het Comité worden ook bezorgd aan de leden van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, die zich later dit jaar over de kwestie buigt.

Het achterhouden van informatie door politiemensen kan leiden tot een gevangenisstraf van zes maanden.

Mogelijk wacht Bogaerts ook een onmiddellijke schorsing of ontslag. Burgemeester Somers wil hierover pas een beslissing nemen na inzage in het dossier. Somers verwacht dat hij het dossier zeer binnenkort, mogelijk vandaag al, zal kunnen inkijken.

Partner Content