Koning stuurt Egbert Lachaert het veld in

Koning Filip heeft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert belast met de opdracht ‘de nodige initiatieven te nemen met als doel een regering met een brede meerderheid in het parlement te vormen’. Dat heeft het Paleis dinsdag meegedeeld.

Lachaert heeft de opdracht aanvaard en zal op 28 augustus een eerste verslag uitbrengen bij de koning.

De koning was maandagmiddag consultaties gestart met de voorzitters van de partijen die na de verkiezingen betrokken waren bij de discussies over de vorming van een nieuwe federale regering. Op basis van die consultatieronde heeft koning Filip het ontslag van N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette aanvaard, zo deelt het Paleis mee.

De Wever en Magnette hadden maandagochtend bij de koning hun ontslag als opdrachthouders aangeboden nadat ze er niet in waren geslaagd om voldoende partijen achter hun startnota voor regeringsonderhandelingen te scharen.

‘Met open vizier van start gaan’

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert wil de opdracht die hij van de koning gekregen heeft in alle discretie uitvoeren. Hij start zijn opdracht niet met één piste voor ogen. Het is de bedoeling opnieuw de verschillende partijen uit te nodigen en met een open vizier van start te gaan.

Na het ontslag van N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette stuurde koning Filip dinsdag Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert het veld in. Bedoeling is dat hij over tien dagen een eerste verslag uitbrengt op het Paleis. ‘Het land bevindt zich in een van de grootste crisissen sinds de Tweede Wereldoorlog’, reageert Lachaert na zijn benoeming. ‘Er is nood aan een sterke regering, met een breed draagvlak en een evenwichtig beleid. In moeilijke tijden moet de politiek haar meningsverschillen overstijgen. We hebben nog enkele weken om een volwaardige regering te maken, ten dienste van de bevolking. Deze opdracht zal in alle discretie uitgevoerd worden, om zo het nodige vertrouwen tussen partijen tot stand te brengen.’

De poging van De Wever en Magnette strandde toen ze er niet in slaagden hun ‘bubbel van vijf’ (N-VA, PS, sp.a, cdH en CD&V) uit te breiden om onderhandelingen rond hun startnota op te starten. Daarbij werd expliciet richting Open VLD gekeken, dus zonder zusterpartij MR, maar voorzitter Lachaert hield de boot af.

Lachaert was eerder al eens aan zet, samen met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en CD&V-voorzitter Joachim Coens (CD&V), maar dat was zonder demarche van het Paleis. Zij probeerden een meerderheid op de been te brengen die voortborduurde op de huidige regering-Wilmès. Die poging werd stopgezet toen bleek dat PS en N-VA naar mekaar toegroeiden, of toch op zijn minst bereid bleken samen te onderhandelen.

In de omgeving van Lachaert valt te horen dat hij met een open vizier wil starten. Lachaert wil opnieuw alle partijen uitnodigen, zonder exclusieven of veto’s, zodat geen enkele piste wordt uitgesloten.

MR klaar voor ‘snelle vorming federale regering met meerderheid’

De MR staat klaar om snel een federale regering te vormen die over een meerderheid in de Kamer beschikt. Dat zegt voorzitter Georges-Louis Bouchez op Twitter nadat Egbert Lachaert, de voorzitter van Open Vld, de zusterpartij van de MR, een opdracht van de koning aanvaard heeft.

De opdracht voor Lachaert bestaat erin ‘de nodige initiatieven te nemen met als doel een regering met een brede meerderheid in het parlement te vormen’.

MR-voorzitter Bouchez wenst hem alvast alle succes toe. ‘Hij heeft alle kwaliteiten om in deze moeilijke opdracht te slagen: een intelligente man uit één stuk, een werker. Samen voor een sterk en efficiënt België!’

De voorbije weken, toen Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) koninklijk opdrachthouders waren, weigerden Lachaert en Bouchez hun beider partijen uit elkaar te laten spelen. Nu werd Lachaert dus zelf met een opdracht belast

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content