Door een aandeel te kopen, neem je deel aan het kapitaal van een bedrijf. Dat is voor het bedrijf een manier om geld op te halen (naast lenen bij een bank). Een bedrijf dat voor het eerst aandelen uitgeeft, doet een beursintroductie en geeft nieuwe aandelen uit. Die aandelen bestonden daarvoor nog niet en maken deel uit van de primaire markt. Bedrijven die al eerder uitgegeven aandelen via de beurs aanbieden, die begeven zich op de secundaire markt.

Strikt genomen heb je de beurs niet nodig om aandelen te kopen.Je kunt ook aandelen van een aandeelhouder overkopen. Meestal verhandel je natuurlijk aandelen op de beurs, via een tussenpersoon. Denk aan een bank, internetmakelaar of vermogensbeheerder. Het bedrag waarvoor aandelen verkocht worden, is de beurskoers, de prijs zeg maar. En die prijs schommelt. Zo gaat dat in een omgeving van vraag en aanbod.

WAT IS HET RENDEMENT?

Verkoop je je aandelen voor meer dan wat je er eerder voor betaalde, dan verwerf je een meerwaarde. Je kunt ook geld aan aandelen verdienen als het bedrijf een dividend uitkeert. Typisch voor aandelen is dat ze geen vervaldatum kennen. Ze bieden evenmin een vooraf gekend rendement. De winstverwachtingen van het bedrijf en een resem externe factoren, zowel gunstige als ongunstige, bepalen de beurskoers van het aandeel. Aandelen in vreemde munten hebben als het ware een extra koers: de wisselkoers.

Je kunt ook geld aan aandelen verdienen als het bedrijf een dividend uitkeert.

Theoretisch kun je meer rendement verwachten door in aandelen te beleggen dan door je centen op een zicht- of spaarrekening te zetten. Je kunt zelfs een forse meerwaarde krijgen. Of omgekeerd, een forse minwaarde. Koop daarom geen aandelen van één enkel bedrijf, maar spreid je belegging over meerdere bedrijven en sectoren.

WAT KOST BELEGGEN IN AANDELEN?

Beleggen in aandelen brengt kosten en belastingen met zich mee en die bepalen voor een stuk het rendement van je belegging. Denk onder meer aan:

-de beursbelasting;

-het commissieloon voor de tussenpersonen;

-het bewaarloon voor het beheer van de effectenrekening; de belasting op dividenden.

HOE VEILIG ZIJN AANDELEN?

Beleggen brengt altijd risico met zich mee, ook beleggen in aandelen. Er is wel een beschermingsfonds voor aandelen op een effectenrekening. Maar dat is beperkt tot 20.000 euro per persoon per financiële instelling.

Beursgenoteerde bedrijven moeten verplichtingen respecteren als ze aandelen verhandelen.

Tegelijk moeten beursgenoteerde bedrijven verplichtingen respecteren als ze aandelen verhandelen. Ze moeten bijvoorbeeld koersgevoelige informatie meteen aan alle aandeelhouders meedelen. Dat kan gaan over de resultaten van het bedrijf of andere evoluties. Tegelijk moeten de grootste aandeelhouders en de senior managers van beursgenoteerde bedrijven het publiek informeren over de aankoop of verkoop van grote hoeveelheden aandelen. Die verplichting geldt ook voor senior managers van die bedrijven.

Een bedrijf dat voor het eerst aandelen op de beurs noteert, is verplicht om een prospectus te publiceren. Daarin staat een zo getrouw mogelijk beeld van de financiële toestand van het bedrijf bij de notering van het aandeel, en van de verwachte evolutie. Een toezichthouder keurt de prospectus vooraf goed, wat - voor alle duidelijkheid - geen beoordeling van het aandeel zelf inhoudt. In België is die toezichthouder de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). N

Orders

Aandelen verhandelen via de beurs gebeurt via orders. En er zijn verschillende soorten:

-order zonder limiet: je verhandelt aandelen voor de beurskoers van het moment;

-limietorder: bij verkoop verbind je een ondergrens en bij aankoop een bovengrens aan de prijs van het aandeel om verrassingen te voorkomen;

-stop loss-order: je beperkt de schade bij een continue daling van het aandeel omdat het aandeel verkocht wordt als het een ondergrens bereikt.

Door een aandeel te kopen, neem je deel aan het kapitaal van een bedrijf. Dat is voor het bedrijf een manier om geld op te halen (naast lenen bij een bank). Een bedrijf dat voor het eerst aandelen uitgeeft, doet een beursintroductie en geeft nieuwe aandelen uit. Die aandelen bestonden daarvoor nog niet en maken deel uit van de primaire markt. Bedrijven die al eerder uitgegeven aandelen via de beurs aanbieden, die begeven zich op de secundaire markt.Strikt genomen heb je de beurs niet nodig om aandelen te kopen.Je kunt ook aandelen van een aandeelhouder overkopen. Meestal verhandel je natuurlijk aandelen op de beurs, via een tussenpersoon. Denk aan een bank, internetmakelaar of vermogensbeheerder. Het bedrag waarvoor aandelen verkocht worden, is de beurskoers, de prijs zeg maar. En die prijs schommelt. Zo gaat dat in een omgeving van vraag en aanbod.WAT IS HET RENDEMENT?Verkoop je je aandelen voor meer dan wat je er eerder voor betaalde, dan verwerf je een meerwaarde. Je kunt ook geld aan aandelen verdienen als het bedrijf een dividend uitkeert. Typisch voor aandelen is dat ze geen vervaldatum kennen. Ze bieden evenmin een vooraf gekend rendement. De winstverwachtingen van het bedrijf en een resem externe factoren, zowel gunstige als ongunstige, bepalen de beurskoers van het aandeel. Aandelen in vreemde munten hebben als het ware een extra koers: de wisselkoers.Theoretisch kun je meer rendement verwachten door in aandelen te beleggen dan door je centen op een zicht- of spaarrekening te zetten. Je kunt zelfs een forse meerwaarde krijgen. Of omgekeerd, een forse minwaarde. Koop daarom geen aandelen van één enkel bedrijf, maar spreid je belegging over meerdere bedrijven en sectoren.WAT KOST BELEGGEN IN AANDELEN?Beleggen in aandelen brengt kosten en belastingen met zich mee en die bepalen voor een stuk het rendement van je belegging. Denk onder meer aan:-de beursbelasting;-het commissieloon voor de tussenpersonen;-het bewaarloon voor het beheer van de effectenrekening; de belasting op dividenden.HOE VEILIG ZIJN AANDELEN?Beleggen brengt altijd risico met zich mee, ook beleggen in aandelen. Er is wel een beschermingsfonds voor aandelen op een effectenrekening. Maar dat is beperkt tot 20.000 euro per persoon per financiële instelling.Tegelijk moeten beursgenoteerde bedrijven verplichtingen respecteren als ze aandelen verhandelen. Ze moeten bijvoorbeeld koersgevoelige informatie meteen aan alle aandeelhouders meedelen. Dat kan gaan over de resultaten van het bedrijf of andere evoluties. Tegelijk moeten de grootste aandeelhouders en de senior managers van beursgenoteerde bedrijven het publiek informeren over de aankoop of verkoop van grote hoeveelheden aandelen. Die verplichting geldt ook voor senior managers van die bedrijven.Een bedrijf dat voor het eerst aandelen op de beurs noteert, is verplicht om een prospectus te publiceren. Daarin staat een zo getrouw mogelijk beeld van de financiële toestand van het bedrijf bij de notering van het aandeel, en van de verwachte evolutie. Een toezichthouder keurt de prospectus vooraf goed, wat - voor alle duidelijkheid - geen beoordeling van het aandeel zelf inhoudt. In België is die toezichthouder de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). NOrdersAandelen verhandelen via de beurs gebeurt via orders. En er zijn verschillende soorten:-order zonder limiet: je verhandelt aandelen voor de beurskoers van het moment;-limietorder: bij verkoop verbind je een ondergrens en bij aankoop een bovengrens aan de prijs van het aandeel om verrassingen te voorkomen;-stop loss-order: je beperkt de schade bij een continue daling van het aandeel omdat het aandeel verkocht wordt als het een ondergrens bereikt.