Knack Extra: Ouders en jongeren van nu

Deze Knack Extra is vanaf 17 november verkrijgbaar samen met Knack Magazine.

Op haar tandvlees
Door Karl van den Broeck

Drie jeugdrechters drukken ons in deze Knack Extra met de neus op de feiten.

Voor één mof’er (een jongere die een als ‘misdrijf omschreven feit’ gepleegd heeft) zijn er minstens drie pos’ers (jongeren die in een ‘problematische opvoedingssituatie’ zitten). Wanneer de pos’ers niet tijdig geholpen worden, worden velen van hen later mof’ers. Dat is een nuchtere vaststelling. Ons zo geroemde systeem van jeugdbescherming kraakt in al zijn ­voegen. Terwijl we ons blindstaren op een kleine groep crapuulekes, is er te weinig personeel en plaats om de kwetsbare (en gekwetste) jongeren er weer bovenop te helpen.

Wie jongeren zegt, denkt dezer dagen ‘criminaliteit’ of minstens ‘overlast’.

Dat de ontredderde generatie x worstelt met de opvoeding van haar kroost wordt zedig verzwegen. Het aantal burgerlijke zaken voor de jeugdrechter (vooral hoederecht) is verdubbeld in vier jaar tijd (!).

Volgens jeugdrechter Karen Vander Steene is dat een belangrijke maatstaf voor het pedagogische en emotionele welbevinden van de samenleving. Welnu, die samenleving zit op haar tandvlees.

Jongeren gaan later aan de slag en de babyboomers treden liefst voor hun 55e uit de arbeidsmarkt. Toch waren er nog nooit zo veel Belgen aan het werk (4,8 miljoen) en nog nooit waren de Belgen zo rijk. Maar dat is niet genoeg. Er zijn jobs, jobs, jobs nodig om ons sociale systeem overeind te houden, luidt de mantra van de nv Beurs & Wetstraat.

Maar in die hyperconcurrentiële maatschappij slaan bij steeds meer mensen de stoppen door. De zwakkeren vinden enkel flutbaantjes. Tien procent van de gezinnen heeft zelfs geen kostwinner. Kinderpsychiater Peter Adriaenssens raamt het aantal ‘verloren jongeren’ op 30 procent. Zelfmoord is de op een na belangrijkste doodsoorzaak bij tieners. En toch moet ‘de jeugd van tegenwoordig’ niet op medelijden rekenen. Geen wonder dat bij veel jongeren de middenvinger omhoog gaat.

We moeten niet zozeer bang zijn dat onze kinderen iets overkomt op straat, op de chirofuif of in de kelder van Dutroux. Dat risico is verwaarloosbaar.

We moeten vooral beseffen dat steeds meer van onze kinderen gevaar lopen wanneer ze gewoon thuis zitten.

INHOUD
– Here we are now – Met welke muziek, boeken en films hield generatie x zich onledig. En is er veel veranderd?
– X – Een portret van generatie x, de ‘verloren generatie’.
– Henk Becker – De éminence grise van de generatiestudies.
– Een portret van de huidige jongerengeneratie, de eerste echte
digitale autochtonen.
– Opgepast! Cactus! – Generatie x voedt haar kroost op in angst.
– Moeder en zoon, vader en zoon – Is er nog een kloof tussen de
generaties? Twee dubbelportretten.
– Het gaat goed met de jeugd, meestal – Profiel en problemen van de Vlaamse jeugd, aan de hand van de JOP-monitor en Tele-Onthaal.
– 2030 – Ruim honderd jongeren bogen zich over de vraag: hoe zie ik mijn wereld over twintig jaar?
– ‘Geen Ti-ta-tovenaars’ – Drie jeugdrechters, over het dagelijks
balanceren tussen slaan en zalven. En een getuigenis van een mof’er, een minderjarige met wat op z’n kerfstok.
– ‘Wij hebben geen zin om de rebel uit te hangen’ – Drie jongerenvertegenwoordigers over hun achterban.
– Sven Vermant, jeugdtrainer – De voormalige profvoetballer over
het prille talent onder zijn hoede.

columns – In between – Column door Elke Lahousse.
– Gelukkig gezin – Bladspiegel door Koen Meulenaere.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content