Kim De Gelder: chronologie van een monsterproces

© Belga

Op 23 januari 2009 vermoordt Kim De Gelder twee baby’s en een opvoedster. Vier jaar later staat hij terecht. Een juridische kroniek.

Als de planning van het proces van het Gentse hof van assisen aangehouden kan worden, zal Kim De Gelder op 22 maart weten of hij schuldig is aan vier moorden en 25 moordpogingen. In drie
weken tijd worden 170 getuigen verhoord, met op het eind de familie van De Gelder en de tien psychiaters en psychologen.

De agenda voor het assisenproces kan nog gewijzigd worden, omdat het groot aantal advocaten voor vertraging kan zorgen bij de getuigenverhoren.

Lees ook: ‘Chronologie van Kim de Gelders moordpartij in Fabeltjesland: ‘Ik heb een vraag, kan u mij helpen?’

Op 23 januari 2009 vermoorde Kim De Gelder in het Dendermondse kinderdagverblijf Fabeltjesland twee baby’s en een 54-jarige vrouw. Kort daarvoor had hij ook al de bejaarde Elza Van Raemdonck gedood. Het proces tegen De Gelder gaat vier jaar later van start.

23 januari 2009:Kim De Gelder wordt opgepakt en aangehouden na de feiten in Sint-Gillis-Dendermonde. (Lees hier de chronologie van die dag)

26 januari 2009: De Gelder wordt in verdenking gesteld voor de moord op Elza Van Raemdonck in Vrasene, gepleegd op 16 januari 2009. Jaak Haentjens wordt door de balie van Dendermonde aangesteld als advocaat van De Gelder.

19 februari 2009: reconstructie van de steekpartij in Fabeltjesland, waaraan De Gelder weigert mee te werken.

5 maart 2009: De Gelder legt bekentenissen af over de feiten in Dendermonde en de moord op Elza Van Raemdonck.

13 oktober 2009: De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent beveelt nieuwe onderzoeksdaden op vraag van de verdediging, waarbij ook het advies van de gerechtspsychiaters wordt gevraagd.

29 maart 2010: Het college van vijf gerechtspsychiaters besluit dat De Gelder wel degelijk controle had over zijn daden en dus toerekeningsvatbaar is.

11 juni 2010: Er komt geen nieuw college van gerechtspsychiaters om de verdachte te onderzoeken, beslist de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent.

25 juni 2010: De raadkamer in Dendermonde kan De Gelder nog niet verwijzen met het oog op een assisenproces, omdat er op vraag van de verdediging een nieuw onderzoek komt naar zijn medicatiegebruik.

16 juli 2010: Karel Ringoet, de psychiater die door de verdediging van De Gelder werd aangezocht, besluit dat De Gelder lijdt aan schizofrene psychose en geïnterneerd moet worden.

17 november 2010: Het bijkomende verslag naar het medicatiegebruik is afgerond, waarmee men het onderzoek hoopt af te sluiten.

7 december 2010: De verdediging van De Gelder heeft een klacht ingediend tegen de gerechtspsychiaters, wegens valsheid in geschrifte en schending van het beroepsgeheim door het uitlekken van de inhoud van het psychiatrisch rapport.

7 januari 2011: Haentjens vraagt voor de raadkamer van Dendermonde aanvullend onderzoek tegen de gerechtspsychiaters.

11 februari 2011: De raadkamer wijst de vraag af, maar Haentjens gaat in beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

23 februari 2011: Ook de KI wijst de vraag naar bijkomend onderzoek af.

22 maart 2011: De verdediging beschuldigt de psychiater die De Gelder in het verleden behandelde van schuldig verzuim, omdat hij de feiten voorkomen zou kunnen hebben.

29 maart 2011: De raadkamer van Dendermonde stelt de gerechtspsychiaters buiten vervolging voor valsheid in geschrifte en schending van het beroepsgeheim.

9 juni 2011: De raadkamer plant de verwijzing van De Gelder met het oog op een assisenproces, maar Haentjens dient een verzoekschrift tot bijkomende onderzoeksdaden in. Hij vraagt de aanstelling van een nieuw psychiatrisch college en een nieuwe expert om het medicatiegebruik van De Gelder in de gevangenis te onderzoeken.

17 juni 2011: De raadkamer beslist dat er geen nieuw psychiatrisch onderzoek komt, maar gaat in op de vraag naar onderzoek van het medicatiegebruik.

19 januari 2012: De psychiaters van de verdediging, Karel Ringoet en Geert De Bruecker, leggen een verslag neer waaruit moet blijken dat De Gelder geestesgestoord is. De onderzoeksrechter geeft het college van gerechtspsychiaters opdracht om verslag te maken over die tegenexpertise.

26 april 2012: De verdediging dient een nieuw verslag in van twee psychologen die menen dat De Gelder ontoerekeningsvatbaar is. De raadkamer neemt de beslissing over de doorverwijzing in beraad.

4 mei 2012: De raadkamer in Dendermonde acht Kim De Gelder toerekeningsvatbaar en verwijst hem naar de Gentse KI met het oog op een assisenproces.

4 juni 2012: De Gelder verschijnt voor de KI. De verdediging betwist voor het eerst dat De Gelder een moordpoging ondernam op het gezin in de straat van slachtoffer Elza Van Raemdonck.

28 juni 2012: Kim De Gelder wordt niet geïnterneerd en moet zich voor het Gentse hof van assisen verantwoorden, beslist de KI Gent. De voormalige psychiater van Kim De Gelder wordt buiten vervolging gesteld voor schuldig verzuim.

11 januari 2013: Kim De Gelder verschijnt voor het eerst sinds de feiten in het openbaar op de preliminaire zitting van het assisenhof. Hij maakt een verwarde indruk.

19 februari 2013: de jury wordt samengesteld voor het assisenproces in Gent. Die zitting ging moeizaam van start: niet iedereen raakte er op tijd, de 180 kandidaat-juryleden moesten allen door de metaaldetector en advocaat Kris Luyckx diende het verzoek in om de burgerlijke partij – net als het openbaar ministerie en de verdediging – het recht te geven om juryleden te wraken. Kim De Gelder moest telkens lang nadenken over de antwoorden op vragen naar zijn leeftijd en verblijfplaats.

22 februari 2013: Het proces ten gronde start.

25 februari 2013: De Gelder wordt verhoord worden door assisenvoorzitter Koen Defoort. Voor de ondervraging is een hele dag uitgetrokken. Voor een normaal assisenproces is dat slechts een halve dag. Daarna komen in een periode van drie weken 170 getuigen aan het woord.

27 januari 2013: De moord op Elza Van Raemdonck wordt eerst behandeld. Jozef Heyrman, de man van het slachtoffer, komt aan het woord.

4 maart 2013: De wetsdokters Marc De Leeuw en Werner Jacobs getuigen.

6 maart 2013: Jury luistert naar de getuigenissen van de verzorgsters in Fabeltjesland.

8 maart 2013: De nabestaanden van de overleden slachtoffers komen aan bod.

13 maart 2013: De familie van Kim De Gelder getuigt.

15 maart 2013: De psychiaters komen als laatste getuigen aan het woord.

18 tot en met 21 maart: De pleidooien starten. Jaak Haentjes komt tegenover 27 andere advocaten te staan, waaronder Jef Vermassen, Walter Damen, Filip Van Hende en Nina Van Eeckhaut – die laatste vertegenwoordigde al onder meer de ouders van de vermoorde politieagente Kitty Van Nieuwenhuyse.

22 maart 2013: De jury trekt zich terug voor de beraadslaging over de schuldvraag. Als de jury De Gelder toerekeningsvatbaar en schuldig acht, wordt er daarna nog gepleit over de strafmaat. De Gelder riskeert dan levenslange opsluiting. Als hij ontoerekeningsvatbaar wordt bevonden, wordt hij geïnterneerd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content