Hoge Raad becijfert begrotingsinspanning op 9,6 miljard euro

© Belga

Om een begroting met een tekort van 2,8 procent neer te kunnen leggen, moeten de verschillende overheden een inspanning van 9,6 miljard euro leveren.

De gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, maakte het nieuwe rapport van de Hoge Raad van Financiën (HRF) over de verdeling van de saneringsinspanning over aan minister van Financiën Didier Reynders, die het aan de formateur bezorgde. Ondertussen is het rapport ook beschikbaar op de website van de Nationale Bank.

In zijn geactualiseerde rapport over de verdeling van de saneringsinspanning tussen de verschillende entiteiten van het land gaat de Hoge Raad van Financiën uit van een economische groei van 0,8 procent in 2012. Om een begroting met een tekort van 2,8 procent neer te kunnen leggen, moeten de verschillende overheden een inspanning van 9,6 miljard euro leveren.

Entiteit I (de federale overheid en de sociale zekerheid) moet 7,9 miljard dragen, entiteit II (gewesten, gemeenschappen, gemeenten) 1,7 miljard. Afgaand op een gemiddelde van de groeicijfers die de verschillende Europese en andere internationale instellingen hanteren, gaat de Hoge Raad ervan uit dat de Belgische economie in 2012 met 0,8 procent groeit.

De saneringsinspanning van 9,6 miljard euro die daarmee correspondeert, moet voor 7,9 miljard euro gedragen worden door entiteit I. Entiteit II draagt 1,7 miljard, waarvan 300 miljoen voor rekening van de gewesten en de gemeenschappen is en 1,4 miljard van de gemeenten.

Politiek overlegDe Hoge Raad benadrukt dat enkel door politiek overleg tussen het federale niveau en de deelstaten kan worden bepaald welk deel van het passief dat inzake lokale financiën werd overgeërfd ten laste komt van de gewesten, en welke deel ten laste van de federale overheid. Hoe dan ook is het duidelijk, stelt de Hoge Raad, “dat op alle niveaus begrotingsdiscipline vereist is”.

Als entiteit I een inspanning van 8 miljard euro zou leveren en entiteit II een van 1,6 miljard, zou dat betekenen dat het federale niveau 83 procent van de inspanning draagt en de regionale en lokale overheden 17 procent. In maart voorzag de Hoge Raad nog dat entiteit I 65 procent van de inspanning zou leveren en entiteit II 35 procent.

Het waren de liberale partijen Open VLD en MR die om een update van het advies over de “financieringsbehoeften” van de overheid hadden gevraagd omdat ze vinden dat omwille van de gewijzigde economische context de deelstaten meer moeten bijdragen aan de saneringsinspanning dan tot op heden was vooropgesteld.

MR zal waken

De MR liet ondertussen weten dat het nieuwe rapport van de Hoge Raad voor Financiën hun analyse bevestigt. In het begrotingsdebat zal de MR naar eigen zeggen waken over de bescherming van de werknemerslonen en de spaargelden van de gezinnen. “De Hoge Raad corrigeert de cijfers voor 2012 substantieel en bevestigt dat de gewesten belangrijke inspanningen moeten leveren”, luidt het. Voor 2013 en 2014 gaat het om respectievelijk 3,3 en 5,5 miljard euro.

De MR zegt er te zullen op toezien dat alle geledingen van de federale overheid strikt worden beheerd om tegen 2014 de gevraagde inspanning te realiseren. Ook de gewesten moeten op basis van het principe van responsabilisering hetzelfde doen en “verspillingen” aanpakken.

Extra besparingsopdracht van 1,5 miljard euro

Ook Open VLD reageerde op het nieuwe rapport. “De verschillende overheden moeten nu zo snel mogelijk hun begrotingswerk in lijn brengen met de cijfers, terwijl aan de onderhandelingstafel van formateur Di Rupo een versnelling hoger moet worden geschakeld met de begrotingsgesprekken, luidt het maandagavond in een persbericht.

De Vlaamse liberalen onthouden uit het rapport dat de groeiverwachting van 0,8 procent waar de Hoge Raad nu van uitgaat, in tegenstelling tot een verwachting van 1,6 procent in maart, “een extra besparingsopdracht van 1,5 miljard” betekent. Open VLD-ondervoorzitter Vincent Van Quickenborne benadrukt dat zijn partij “al van bij het begin gepleit heeft voor een begroting gebaseerd op geloofwaardige uitgangspunten en een faire verdeling van de begrotingsinspanning”. (Belga/INM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content