Herlees: Ouders Kim De Gelder geweerd uit de rechtbank

Herlees de liveblog van de tweede dag op het proces-De Gelder.

LIVEBLOG door Simon Demeulemeester, Trui Engels en Eddy Eerdekens

16.35 uur: De zitting is geschorst.

16.34 uur: Veel slachtoffers zijn tegen de aanwezigheid van de ouders van Kim De Gelder tot aan hun getuigenis. De voorzitter volgt de slachtoffers en laat de ouders dus niet toe in de rechtszaal en in de relaiszaal. Haentjens protesteert omdat de ouders alles gedaan hebben om De Gelder op het rechte pad te krijgen en om hem na de feiten tot medewerking te dwingen. Volgens Vermassen waren verschillende slachtoffers inderdaad akkoord, maar toen hadden ze de ouders nog niet gezien. Vermassen: ‘Men zegt dat vooral de papa zit te lachen en hen lachend aankijkt. En dat vinden ze kwetsend.’

16.22 uur: Zitting is opnieuw begonnen. De lijst met getuigen wordt voorgelezen.

15.55 uur: Meester Walter Damen vraagt nogmaals om nu het motief te geven. ‘Ik blijf het antwoord schuldig. Ik laat dat over aan mijn advocaat.’ De voorzitter zegt dat zijn advocaat er geen problemen mee heeft. ‘Ja, maar ik heb daar veel tijd voor nodig en wil dat verhaal met mijn advocaat overleggen.’ Nadat de voorzitter wat aandringt, zegt De Gelder: ‘Ik denk dat het genoeg geweest is, hé.’ Damen vraagt het nog eens. De voorzitter stelt voor om de zitting eventjes te schorsen zodat er overleg kan zijn. Haentjens wil wel, maar waarschuwt voor het risico dat men zal zeggen dat hij dingen influistert. Haentjens: ‘Ik wil een ding zeggen: zolang we naar hem kijken als een gewoon mens, zullen we geen gewoon antwoord krijgen.’ Vermassen merkt op dat Haentjens aan het pleiten is. De zitting wordt 10 minuten geschorst.

15.50 uur: Kent u het verschil tussen goed en kwaad, vraagt meester Verstraeten. Vindt u zelf dat u toerekeningsvatbaar bent? ‘Dat laat ik over aan mijn advocaat.’

15.49 uur: Jef Vermassen wil dat De Gelder de waarheid zegt zodat hij iets kan herstellen. Vermassen vraagt of De Gelder wil herstellen? ‘Ik wil herstellen, maar daarvoor moet er eerst rust en vrede zijn tussen mij en de slachtoffers.’ Vermassen onderbreekt hem. ‘U onderbreekt mij. Dat is heel vervelend voor mij. Maar u moet ook uw boterham bijeenkrijgen.’ Vermassen wil weten of hij de slachtoffers wil vergoeden. ‘Ik wil alles verkopen en de helft of meer afgeven. Dat men mij een getal van zes cijfers geeft, maar ik weet niet of dat zou helpen. ‘

15.45 uur: De Gelder: ‘Ik wil niet nadenken over mijn toekomst. Moet ik daar echt op antwoorden? Ik wil weer tussen de mensen kunnen lopen als ik ooit vrijkom. De burgerlijke partijen… die moeten mij niet vergeven natuurlijk. Ik besef wel wat ik gedaan heb. Ik heb meteen gevraagd om een gesprek met hen te hebben.’

15.44 uur: De Gelder zou heel graag meer bezoek hebben. De andere gedetineerden zien elkaar en ik mag dat allemaal niet.

15.39 uur: Hoe hij zichzelf zou omschrijven? ‘Rustig, vriendelijk, gesloten. Ik hoor mensen kuchen, maar zo werd ik omschreven. Of ik empathisch ben? Vroeger wel. Dat hebben de psychiaters ook bevestigd. Maar nu wil ik mij afsluiten van de woorden van anderen die mijn gevoelens ontsluiten. Of ik mezelf manipulatief vind? Ik ben even manipulatief als de advocaten in de zaal. Of ik psychopathische trekken heb? Ja.’

15.38 uur: ‘Of ik spijt heb? Ik heb al gezegd dat ik het spijtig vind wat er gebeurd is. Spijt is hetzelfde als berouw en ik heb berouw.’
15.34 uur: ‘Hoe ik terugkijk op de feiten? Als ik daarop antwoord, moet ik mijn motief geven en dat wil ik houden voor het einde van het proces. Waarom niet open kaart spelen en jullie in spanning houden? Wat mij nu interesseert, is hoe ik dit kan verwerken. Ik wil de burgerlijke partijen horen om daarover te kunnen nadenken.’
15.33 uur: De Gelder zegt dat hij nog lang niet uit de psychische problemen is. ‘Daarom is dit proces ook goed, zodat ik veel kan nadenken en pauzeren.’ Hij geeft overigens toe dat hij niet altijd eerlijk is geweest tegen de psychiaters.

15.30 uur: De Gelder vroeg een test met de leugendetector aan ‘om te zien of ik kon liegen zonder dat iemand dat merkte’.

15.26 uur: De Gelder doet lastig tegen de voorzitter. Haentjens wrijft in zijn gezicht en kijkt De Gelder lang aan.

15.25 uur: Waarom hij eerst wel, dan weer niet wilde meewerken aan de reconstructie? ‘Omdat ik niet tegen die veiligheidsmaatregelen kan. En ik kan de confrontatie niet aan.’

15.20 uur: Over zijn psychoses: ‘Kijk, mijn advocaat wil mij gewoon laten interneren. Ik heb dat dus zo verteld. Ik heb geen vrije keuze over mijn advocaat, hé.’ Jaak Haentjens, de advocaat van De Gelder, fronst zijn wenkbrauwen. De voorzitter vraagt een beetje respect voor advocaat Haentjens.

15.00 uur: De Gelder verklaart zijn apathie bij zijn arrestatie en bij de eerste verhoren als een poging om de hardhandigheid van de politie te doen stoppen. ‘Ze hebben mij met mijn hoofd tegen de muur gegooid.’ De voorzitter vraagt of hij meteen van plan was om mee te werken na zijn arrestatie. De Gelder voegt er snel aan toe: ‘Wacht even, wacht even. De politie was wel vriendelijk tegen mij voor de camera’s.’ De voorzitter gaat verder: ‘Wat was uw bedoeling met die apathie? Het eerste verhoor duurde 5 uur zonder dat u iets zei. Ze hebben zelfs uw vader toegelaten. Dat is uitzonderlijk. Waarom dat stilzwijgen? Was dat een verdedigingstechniek? ‘Als u dat zo wil zien’, zegt De Gelder.

14.55 uur: ‘Wat ik dacht toen ik werd tegengehouden door een politieman? Rustig blijven en meewerken. Wat ik zou gedaan hebben mocht ik thuis geraakt zijn? De scenario’s die ik later verzon zoals de koning aanvallen en een tankstation doen ontploffen, waren misschien wat stoeferig.’ De voorzitter vraagt wat het betekende toen De Gelder verklaarde een death run te willen doen? ‘Als al mijn geld op zou zijn en ik geen geld meer had, dan zou ik wel genoodzaakt zijn om … (stilte) willekeurig te doden.’

14.52 uur: De voorzitter vraagt of De Gelder de politie van valsheid in geschrifte beticht. ‘Dat heb ik al veel gedaan en de politie weet dat.’

14.49 uur: Kim De Gelder ademt luider en sneller: ‘Ik heb klievende bewegingen gemaakt naar de halsstreek van die kinderen… Of mensen. Gewoon omdat ik weg wou. Het laatste kindje, of baby, of mens, heb ik met mijn voet gedaan.’ De voorzitter vraagt nog eens of hij per se al die mensen moest doden. ‘De opvoedsters zeggen dat je ijzig kalm handelde. Iemand die in paniek is, reageert niet ijzig. ‘Dan heb ik mijn lichaam slecht ingeschat’, reageert De Gelder. ‘De ijzige kalme houding is een aangeleerde techniek om verdere paniek de kop in te drukken.’ Een zwaar ademende De Gelder zegt dat hij geen zin heeft om verder in te gaan op gevoelens. ‘Want dan sta ik hier voor niets.’

14.43 uur: De voorzitter vraagt opnieuw wat De Gelder voelde. ‘Voor mij is het ook moeilijk. Ik heb veel gevoelens.’ Het wordt wat snedig tussen de voorzitter en De Gelder omdat de voorzitter blijft opmerken dat De Gelder enkele mensen neerstak die in de weg stonden. ‘Dat kind zat in een park. Is dat in de weg staan?’ De Gelder: ‘Ik wilde die kinderen niet doden. Dat was een automatisme.’

14.40 uur: ‘Wat ging er door mijn hoofd? Ik zeg het u toch? Ik ga anders gewoon stoppen.’ De Gelder zet de microfoon uit en gaat zitten. ‘Ik was in paniek en wilde naar buiten. Dat is de enige reden waarom ik dat kind heb neergestoken.’ ‘Dat kind stond in de weg?’, aldus een geïrriteerde voorzitter. ‘Weet u wat paniek is? In mijn plaats had u misschien net hetzelfde gedaan.’

14.38 uur: De Gelder tegen de voorzitter: ‘mag ik u de feiten vertellen, of gaat u ze mij voorkauwen?’

14.30 uur: ‘Ik wou in eerste instantie het kinderdagverblijf rustig verlaten. Maar ik raakte in paniek tijdens mijn zoektocht naar buiten. Dus heb ik iedereen die in mijn weg lag of stond gestoken.’ De voorzitter vraagt: ‘Je was toch op voorhand van plan om iedereen te vermoorden?’ ‘Ja, maar ik heb me bedacht. Ik was in paniek.’ Voorzitter: ‘De dame met de swiffer heeft u aangevallen. Wat hebt u dan gedaan?’ ‘Ik heb haar ontwapend en gevloerd en dan is ze gaan lopen.’ Voorzitter: ‘De opvoedsters hadden zich verschanst en je hebt gepoogd om binnen te geraken. Je moet je toch herinneren wat er is gebeurd?’

14.18 uur: Het relaas over de moorden in Fabeltjesland in verschillende stappen: ‘Stap 1: Ik drong het kinderdagverblijf binnen. Stap 2: Ik zocht mensen. Stap 3: Ik wilde terug naar buiten. Stap 4: Ik zonderde mij af. Stap 5: Ik hoorde iemand op mij afkomen. Dat betekende gevaar. Dat was, ja, een mens. Bij stap 3 wou ik terugkeren. Ik maakte inderdaad de keuze om het niet te doen. Stap 6: Ik voerde mijn plannen uit. Ik ging naar de mevrouw toe. Is dat die mevrouw die gestorven is? Neen? Is ze hier in de zaal?’ De Gelder kijkt rond in de zaal. Hij geeft een vermoeide indruk. Hij is trager dan deze voormiddag.

‘Ik ben langs haar gestapt en vroeg haar: “Kan je even met mij meelopen?”. Ik vroeg haar ook waar ik was. Of ze uitleg kon geven. Zij is toen beginnen praten. Terwijl ze aan het praten was, wou ik de situatie kalmeren. Voor mezelf en voor de rest. Ik wou haar vragen hoe ik naar buiten kon. Omdat de deuren niet openden, was ik in paniek. Het enige wat ik toen kon bedenken, was iedereen op de grond krijgen om rustig na te denken. Ik heb toen met mijn mes op haar hals gericht en gezegd: “Mevrouw, ik wil dat u kalm blijft, dit is een overval.” Ze is in paniek geraakt. Toen ze mij in de keuken trok, heb ik haar gestoken in de keel, bij mijn weten. Daarna heb ik een andere mevrouw gestoken. Die zat op een stoel en was naar de politie aan het bellen.’

14.17 uur: Kim De Gelder begint met de vraag om verduidelijking te geven: ‘Ik wil niet dat u die drama’s als kunstwerken ziet. Want u spreekt over inspiratie.’

14.15 uur: De zitting is opnieuw begonnen

12.55 uur De voorzitter schorst de zitting tot 14 uur12.53 uur De Gelder vraagt meer tijd om uitgebreid zijn relaas te doen. ‘Ik heb heel veel tijd nodig om dat voor te bereiden. Ik ben het niet meer gewoon om zo lang recht te staan en dat allemaal zo te onthouden.

12.52 uur Kim De Gelder zegt dat hij iedereen in Fabeltjesland zag als een doel.

12.51 uur De Gelder geeft uitleg over Dendermonde. Bij het eerste kinderdagverblijf vond hij de ingang niet. Hij ontkent dat hij op de vlucht sloeg omdat er te veel volk was, zoals een psychiater had gezegd.

12.50 uur: De Gelder haalt uit naar advocaat Jef Vermassen: ‘Ik wil zo rationeel antwoorden om mijn emoties de baas te kunnen. Want ik moet hier wel blijven zitten, hé. Ik kan niet vertrekken als iemand mij beledigt.’

12.45 uur: ‘De volgende dag heb ik in de kranten gezocht naar de moord die ik heb gepleegd. Ik was aangedaan.’ Waarom dan die andere moord? ‘Wat moest ik anders doen? Werk zoeken? Ik heb u gezegd dat het economische crisis is. Moest ik opnieuw zo’n rottige job doen?’

12.34 uur: Het eerste wat De Gelder thuis deed, was zijn haren opnieuw kleuren en zich omkleden. ‘Blijven wachten, nadenken. Over wat net gebeurd was. Ik beseft op dat moment wel dat ik iets misdaan had, maar de dwang was zo groot.’ U bent daarna naar een comedyshow geweest. Heb ge u geamuseerd? ‘Neen.’ 12.24 uur: De Gelder beschrijft in detail de moord op Elza Van Raemdonck: ‘Die vrouw heeft mij binnen gelaten. Ik keek rond mij en zag een zetel, een tv en een foto van het gezin. Verder zag ik een vloerkleed en drie deuren. Rechts was de slaapkamer waar de watermeter stond. Zij is toen naar de slaapkamer gegaan. Ik denk dat het een oude vrouw was en dat ze niet meer goed te been was, want ze waggelde wat. Plots stopte ze. Ik wou snel reageren, want ik wist niet of er nog mensen waren. Ik heb mijn papieren op de grond gegooid en het keukenmes uit mijn zak gehaald. Daarna heb ik haar een korte steek gegeven. Ze schrok natuurlijk toen ik mijn hand op haar mond legde en viel meteen neer. Ik heb haar gestoken, zeventien keer blijkt uit het onderzoek. Nadat ze gevallen was, heb ik haar nog een extra messteek gegeven, in de hals. Dat had een grote impact op mij. Ik ben meteen naar huis gegaan. Ik liep naar achteren en riep “Is hier iemand aanwezig?”. Ik heb niemand gezien, behalve een witte kat. Ik ben toen teruggekeerd en heb twee keer met het mes op haar wang getikt. Ik wou zeker zijn dat ze dood was, want het zou wreed zijn om haar te laten afzien. Ja, dat is allemaal erg dat ik dat moet vertellen, hé. Waarom ik niet verder heb gemoord? Ik had daarover nagedacht, maar het is het vijfde gebod. Omdat ik die zonde had verdreven, voelde ik mij slecht.’

12.12 uur: Over de eerste mislukte moordpoging in de Galgstraat, waar hij het huis niet binnen raakt: ‘Ik zat met verwrongen gevoelens toen ik terugkeerde. Ik vond het een beetje vervelend, maar was niet teleurgesteld.’ Dacht u toen aan stoppen, toen er nog niets ergs gebeurd was? ‘Ik had geen enkele keuze om te stoppen. Ik moest wel voortdoen.’

12.10 uur: Kim De Gelder: ‘Ik wil de moord op Elza Van Raemdonck zeer goed uitleggen, zodat de nabestaanden het goed begrijpen, zodat ze het beter kunnen verwerken.’

12.05 uur: Stel dat er meerdere personen in het huis van Elza Van Raemdonck aanwezig waren geweest, hoe zou je ze dan gedood hebben? ‘Met messteken.’ Maar je wou ze afzonderen, zei je? ‘Ik zou snel te werk gegaan zijn.’

11.45 uur: Volgens het persagentschap Belga is een persoon weggevoerd met een ambulance. Over wie het gaat is niet bekend.

11.40 uur: Over de moord op Elza Van Raemdonck: ‘Ik wou de volledige Galgstraat uitmoorden en reed de dagen daarvoor daar rond.’ Waarom hij wachtte tot 14 januari? ‘Ik wou wachten tot mijn ouders niet meer elke dag langsreden.’

11.25 uur: ‘Mensen vermoorden is niet leuk, het is heel kwetsend. Niet alleen voor de burgerlijke partijen, ook voor mij. Ik ken die mensen niet. Ik hoop meer te weten te komen over die mensen. Ik hoor nu iemand zuchten, maar dat is zo.’ De Gelder vraagt dat de nabestaanden van de slachtoffers hun ‘leed en verdriet’ aan hem kunnen kwijten. Hij zegt nog dat hij op een gegeven moment dacht dat het misschien niet nodig was om door te gaan met zijn moordplannen. ‘Maar ik had geen andere keuze, ik werd er gewoon naartoe gestuurd.’

11.20 uur: ‘Die bijlen had ik mee om mij zekerder te voelen. Je moet al veel spierkracht hebben om daar iemand mee te vermoorden.’ Waarvoor diende die speelgoedrevolver? ‘Om mee te spelen. Als ik naar huis zou willen vluchten en een auto wilde tegenhouden, dan kon ik dat.’ Waarom die plank met dat silhouet erop? ‘Initieel om messen op te werpen, en op de achterkant staat een dartsbord. Ik heb enkel geoefend op snijbewegingen. De hals vooral, de halsslagader, dat is het gevoeligst, mensen verliezen meteen het bewustzijn.’ Over het Japans zwaard dat werd gevonden: ‘Dat was niet om mensen mee te vermoorden, louter esthetisch.’ De voorzitter vraagt of hij inspiratie uit de film Kill Bill haalde? ‘Ja, inspiratie, maar enkel om appartement mee te versieren.’

11.18 uur: De Gelder ontkent dat zijn voorbereiding (vermomming, dekmantel van waterinspecteur bij moord Elza Van Raemdonck,…) goed doordacht was. Aangezien De Gelders advocaat Jaak Haentjens zijn verdediging opbouwt rond De Gelders mogelijke ontoerekeningsvatbaarheid, moeten deze uitspraken wellicht in deze context gekaderd worden. Wat voelde u tijdens die voorbereiding? ‘Misschien is het niet nodig om iemand te vermoorden, misschien gaan mijn ouders vanzelf verdwijnen.’

11.05 uur: Uw grootouders zijn redelijk gefortuneerde mensen? ‘Ja, maar ik denk dat ze al redelijk wat geld verloren zijn aan mijn onderzoek. U lacht daarmee, maar ik vind dat niet grappig.’

11.01 uur: Kim De Gelder: ‘Ik zal het motief bewaren voor het einde van het proces of desnoods voor een volgend proces.’

11.00 uur: De Gelder verklaart de afhaling van 5.000 euro tussen 11 juli 2008 en 25 oktober 2008: ‘Om die spullen te kopen die daar staan (bewijsstukken)’. Hij had volgens zijn vader 12.500 euro gespaard voor hij alleen ging wonen.

10.56 uur: Over scenario’s in zijn hoofd: ‘Ik wou mij tijdens de feiten een andere identiteit aanmeten.’ Welke slachtoffers hij voor ogen had? ‘Iedere mens. Onbekenden. Want bekenden vermoord je toch niet? Iemand die je graag ziet. Dan zou ik er nog meer last van hebben. Ik zie niet in waarom ik bekenden zou vermoorden.’ En waarom een mes als wapen? ‘Omdat een mes geen wapen is. Dat is een keukenmiddel.’

10.48 uur Kim De Gelder Ik besefte niet dat je mensen niet mag vermoorden. Wel, ik besef het wel, maar het is te zien wat je bedoelt met beseffen. Weten dat het niet kan. Het is één van de tien geboden. Ik probeer die zonde goed te maken, maar ik ben ertoe gedreven. Ik zag geen andere optie meer. Het ging vanzelf.

10.47 uur Kim De Gelder De verstrenging van de wapenwet was een trigger. Er waren zoveel triggers.

10.43 uur De voorzitter wil weten of onschuldige mensen vermoorden hetzelfde is als hard zijn. ‘Mensen vernederen en uitlachen, dat is hard zijn, zegt De Gelder.

10.41 uur De Gelder vertelt dat hij in 2009 opschreeft dat hij niets te verliezen had en dat hij dus zijn fantasieën kon uitwerken. Hij heeft die tekst aan de politie gegeven.

10.39 uur: Kim De Gelder ‘Ik vond dat ik hard mocht zijn voor de wereld omdat de wereld ook hard is voor mij”

10.35 uur De Gelder getuigt over de stemmen in zijn hoofd. Misschien had ik waanideeën, misschien niet. Tegen de psychiater heb ik gezegd dat mijn ouders zelf gek zijn.

10.33 uur De Gelder vertelt hoe hij werd ontslagen op zijn eerste werk. Dat was wegens vechten. Ik werd uitgedaagd door een collega en ik ben ingegaan op zijn vechtlust.

10.30 Er doet zich dan toch een klein incidentje voor wanneer De Gelder vraagt waarom de procureur aan het lachen is. De procureur kijkt verbaasd op. De voorzitter zegt dat hij hem niet ziet lachen. De Gelder vraagt waarom hij dan zo met zijn hand voor zijn gezicht zit.

10.29 uur In maart 2007 is hij gaan werken omdat hij verlost wilde zijn van zijn ouders.

10.28 uur De Gelder had een internetrelatie met een meisje via een chatroom waar anime gedownload kon worden. Hij sprak tot drie keer per dag met haar. Hij is ermee gestopt omdat hij naar eigen zeggen niet kon omgaan met gevoelens van liefde. Hij zegt dat hij toen al moordplannen had.

10.27 uur Als een cipier mij wil verkrachten, dan ga ik proberen dat niet erg te vinden.

10.24 uur Ik heb inderdaad een relatie gehad via internet. De psycholoog heeft mij daarmee uitgelachen. Hij zei dat ze me nooit meer ging willen zien.

10.21 uur: De Gelder zegt dat hij nog nooit een seksuele relatie heeft gehad. De voorzitter haalt aan dat de gevangenispsycoloog zei dat hij op zijn negentiende een relatie had, maar dat hij daar niet over wil praten.

10.18 uur Waarom was u niet geslaag? ‘Omdat ik te traag was.’ Ze zeiden dat u geen empathie had. ‘Ik kan mij goed inleven in anderen. Ook in burgerlijke partijen en slachtoffers.

10.16 uur Ik was stervensmoe. Tijdens mijn opleiding verpleegkunde most ik mensen in de watten leggen. Was dat iets voor mij? Ik had daar niet over nagedacht.

10.14 uur: Ik was uitgeput. Ik dacht veel aan zelfmoord. Ik zocht een manier met veel slaagkansen. Ik wilde mij ophangen in de schuur van mijn ouders, maar vreesde dat die ging instorten. Ik wilde een mes in mijn keel steken, maar vreesde dat ik gereanimeerd kon worden. Ik wide mij door het hoofde schieten, maar twijfelde of het wapen van mijn vader sterk genoeg was.

10.12 uur De Gelder vertelt over de eerste keer dat hij een zelfmoordpoging deed. Hij is op de treinsporen gaan liggen, maar merkte dan dat de trein niet op hem afkwam. Hij is vlug gaan lopen om niet gearresteerd te worden.

10.11 uur De voorzitter wil weten of Kim De Gelder zijn achttiende verjaardag vierde met een groot feest. ‘Dat kan ik mij niet herinneren. Ik was niet meer geïnteresseerd in mijn verjaardag.

10.10 uur Ik mocht niet gaan werken van mijn ouders. Ik mocht geen psychologie, rechten, militaire wetenschappen, sociale wetenschappen doen. Toen ik verpleegkunde afvuurde, zeiden ze ja.

10.08 uur ‘Mijn ouders wilden dat ik iemand werd die voor zichzelf kon zorgen en die een hoog aanzien had in de samenleving. Het interesseerde hen niet of ik die verpleegkunde graag deed.

10.05 uur Wat wilde je studeren na het middelbaar? De Gelder: ‘rechten en psychologie’

10.02 uur Wat zeiden de stemmen in je hoofd?, vraagt de voorzitter. ‘Dat de overheid mij aan het volgen was. Met nanotechnologie en zo.

10.01 uur Voorzitter: ‘U zegt dat u hoogbegaafd bent? De Gelder: ‘Dat zei de gerechtspsychiater.’ Voorzitter: ‘Hij concludeerde tussen 107 en 109, dat is normaal.’ ‘Kim De Gelder: ‘Hij zei over 120;’

10.00 uur Hij deed stage bij een apotheek. ‘Ik deed dat niet graag. Maar ze waren wel vriendelijk tegen mij.

09.59 uur: Hij werd achter zijn rug uitgelachen met zijn lang haar. ‘Ze noemden me neanderthaler en zombie.’

09.58 uur In de vijfde humaniora volgde hij een nieuwe richting. Hij maakte er moeilijk vrienden. ‘Dat lag zowel aan mij als aan de groep,’ zegt De Gelder. ‘Er werd veel ruzie gemaakt.’

09.57 uur ‘Het oordeel van mijn eerste psychiater was dat mijn ouders overbeschermend waren. Ik nam mijn medicatie niet want ik wilde in staat zijn om mijn ouders te negeren.

09.56 uur: Kim De Gelder: Ik heb af en toe last gehad van auditieve hallucinaties zoals iedereen dat wel eens heeft. (U hoorde stemmen? vraagt de voorzitter.

09.55 uur: Kim De Gelder: Ik was de eerste keren eerlijk tegen de psychiater. Daarna niet meer.

09.54 uur: Mijn ouders zagen dat ik ongelukkig was en ze wilden mij ook helpen maar ik zag dat niet als hulp. Ik wilde hen negeren.

09.51 uur: Op zijn vijftiende begon hij zich anders te voelen. ‘Ja dat klopt, zegt hij. Door het besef dat ik ziek was. Ostheoporose. Dat is geen aangenaam vooruitzicht. Ik zag ook de symptomen bij mijn vader. En ik kwam in de puberteit. Dan word je gevoelig. Ik had geen reden meer om te leven. Ik had het gevoel dat ik niets waard was. Ik ben er bijna zeker van dat overbescherming van mijn ouders er iets mee te maken had.

09.50 uur Ik probeerde me altijd zo opgewekt mogelijk te gedragen.

09.47 uur: Ik hield me heel weinig bezig met mijn zus. Ze was meer bij mijn broer. Maar als ze raad nodig had over school, dan gaf ik dat wel.

09.46 uur: Beschermde je je jongere broer op school? Kim De Gelder: ‘Ja, absoluut.’

09.44 uur: Heeft de ziekte van je vader (CVS) invloed gehad op het gezin? Kim De Gelder: ‘Neen. Wel op mijn geestestoestand.’

09.42 uur: Hoe was uw relatie met uw ouders? Kim De Gelder: Ik heb er nooit echt veel mee gepraat. Maar we kwamen wel overeen.

09.40 uur Thuis ging het rustig tot zijn vijftiende

09.39 uur Had u veel vrienden? De Gelder: Als u zegt dat dit een getal is dat gelijk is aan drie, dan kan ik daar ja op antwoorden

09.35 uur: Kim De Gelder werkt goed mee aan het verhoor. Het is een rustig gesprek, tot nu toe zonder incidenten. Hij geeft niet de verwarde indruk die hij vrijdag gaf.

09.34 uur Na het derde leerjaar is De Gelder naar een leefschool gegaan. ‘Dat waren de beste jaren van mijn leven. Daar bespraken we de actualiteit en andere belangrijke dingen. Je mag zelf kiezen wat je studeert.

09.32 uur In het derde leerjaar viel mijn leraar me psychisch aan. Hij had een ranglijst en ik stond altijd achteraan.

09.31 uur Was er seksueel misbruik door uw moeder? De Gelder: ‘Misschien. Ik weet het niet.’

09.30 uur Waren er nog andere trauma’s in uw jeugd? Met uw moeder bijvoorbeeld, wil de voorzitter weten. Tijdens het onderzoek zei De Gelder dat zijn moeder hem sloeg. Nu komt hij daar op terug. ‘De psyholoog zat mij uit te lachen. Ik werd niet geslagen.’

09.25 uur De Gelder: ‘Ik was vaak ziek in de kleuterklas. Er zijn daar heel onaangename dingen gebeurd. Ik werd geslagen door leerkrachten en uitgesloten in de groep.’09.23 uur De Gelder was het oudste kleinkind. Het gezin woonde naast de grootmoeder. Hij bleef er vaak logeren.

09.21 uur Zijn eerste herinnering is die aan een speeltuin

09.20 uur De Gelder antwoordt op alle vragen zonder aarzelen.

09.19 uur De voorzitter wil dat Kim De Gelder over zijn jeugd vertelt en over het gezin waarin hij is opgegroeid.

09.18 uur Het verhoor begint

09.17 uur Er melden zich nog extra burgerlijke partijen

09.16 uur Kim De Gelder wordt binnengeleid. Voorzitter Koen Defoort neemt plaats. De zitting begint.09.03 uur Er is opnieuw zeer veel volk opgedaagd. De advocaten van de burgerlijke partijen en advocaat Jaak Haentjes, die De Gelder verdedigt, zijn er al.

09.00 uur Goeiemorgen. Welkom bij de liveblog van Knack.be over de tweede zittingsdag van het hof van assisen in Gent voor het proces Kim De Gelder. De voorzitter van het hof ondervraagt vandaag De Gelder over de feiten waarvoor hij terecht staat.


Op de tweede zittingsdag van het hof van assisen in Gent komt Kim De Gelder zelf aan het woord. De voorzitter zal De Gelder ondervragen over de moorden die hij heeft gepleegd.

Vandaag is één van de belangrijkste dagen van het assisenproces Kim De Gelder. Nadat vrijdag de akte van beschuldiging en de akte van verdediging werden voorgelezen door respectievelijk de openbare aanklager en de advocaat van Kim De Gelder, komt nu de beklaagde zelf aan het woord.

Hij heeft vrijdag al aangegeven dat hij veel te vertellen heeft. Hij wil uitgebreid reageren op de akte van beschuldiging, al liet hij weten dat hij er eigenlijk niet veel van gehoord heeft omdat hij er niet echt naar geluisterd heeft. Hij zette zijn eigen advocaat Jaak Haentjens voor schut door te zeggen dat hij ook niet geluisterd heeft naar de akte van verdediging.

De Gelder maakte een verwarde en soms afwezige indruk op de eerste procesdag. Wanneer de openbare aanklager hem tegelijkertijd een seriemoordenaar en een massamoordenaar noemde, begon hij te grijnzen. Toen Jef Vermassen, raadsman voor de burgerlijke partijen, hem persoonlijk aansprak, maakte hij een wegwerpgebaar om aan te geven dat de advocaat hem verveelde.

Was Kim De Gelder toerekeningsvatbaar op het ogenblik van de feiten? Dat is de allerbelangrijkste vraag waar dit assisenproces rond draait. Volgens de openbare aanklager bestaat daarover geen twijfel: De Gelder wist wat hij deed en moet daarvoor gestraft worden. De verdediging staat daar lijnrecht tegenover: De Gelder is psychisch gestoord, was ontoerekeningsvatbaar toen hij de moorden pleegde en kan dus niet gestraft worden.

Het optreden van Kim De Gelder vandaag wordt dus in meer dan één opzicht belangrijk. Werkt hij mee om inzicht te verschaffen in de gruwelijke feiten die hij heeft gepleegd? Gunt hij slachtoffers en nabestaanden van de slachtoffers een kans om te weten te komen wat er precies gebeurd is en waarom iemand zoiets kan doen? Of zal hij – zoals Vermassen vrijdag vreesde – een show opvoeren om zichzelf interessant te maken en alle twijfel over zijn toerekeningsvatbaarheid de kop in te drukken?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content