Er komen steeds meer nieuwe soorten drugs op de markt in België en in de rest van Europa. Dat blijkt uit een voorgesteld rapport van het Europees Drugsagentschap (EMCDDA) en het Belgisch drugsrapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Die designerdrugs zorgen voor een nieuwe dreiging voor de gezondheid, zo zeggen de twee instanties.

Er waren in 2013 in totaal 81 nieuwe drugs die voor het eerst gemeld werden via het EU Early Warning System. Dat is het hoogste aantal dat ooit geregistreerd werd. Een jaar eerder werden 73 nieuwe psychoactieve middelen gemeld, wat toen ook al een record was.

Ook in België doet het probleem zich voor. Jaarlijks wordt in ons land een tiental nieuwe soorten drugs aangetroffen, zegt Michaël Hogge van Eurotox, een antidrugsorganisatie in Franstalig België, die mee instaat voor de opsporing van deze middelen. Die designerdrugs worden vaak geproduceerd om de effecten na te bootsen van illegale drugs die al op de verboden lijst staan. Maar er zijn wel lichte verschillen in de scheikundige structuur. De producten worden vaak gebruikt in het uitgaansmilieu. "Er bestaat een duidelijk risico. Omdat het om nieuwe producten gaat, is er weinig informatie over de samenstelling en de dosering van de actieve bestanddelen", aldus Hogge. "Ook de gebruikers zijn vaak niet op de hoogte van de effecten."

Kwetsbare bevolkingsgroepen

In het rapport wordt ook gewaarschuwd voor de toenemende populariteit van sommige drugs. Zo is er in België onder meer de comeback van hooggedoseerde xtc (MDMA). Een trend waaraan België lijkt te ontsnappen, maar die in andere Europese landen opvalt is dan weer de opkomst van de stimulerende drug methamfetamine, ook bekend als meth en crystal meth.

Volgens het rapport zijn de inbeslagnames van het middel de laatste tien jaar duidelijk toegenomen, wat wijst op een toegenomen beschikbaarheid van de "Breaking Bad"-drug. "Het gebruik van methamfetamine, in Europa historisch gezien laag en vooral beperkt tot Tsjechië en Slovakije, lijkt zich nu te verspreiden (bijvoorbeeld in Duitsland).

Er verschijnen zorgwekkende meldingen uit Zuidoost-Europa (Griekenland, Cyprus, Turkije) dat het roken van kristallijne methamfetamine er een beperkt, maar opkomend probleem is en mogelijk wordt verspreid onder kwetsbare bevolkingsgroepen", aldus het Europees Drugagentschap.

België is transitland

Het goede nieuws in het drugrapport is dan weer dat het gebruik van klassieke drugs zoals cocaïne afneemt of stabiliseert. België blijft overigens nog altijd een belangrijk transitland voor die drug, wat in 2012 nogmaals bevestigd werd doordat een recordhoeveelheid van 19.178 kilogram cocaïne in beslag genomen werd in ons land. Er heerst wel bezorgdheid over het feit dat de cocaïnegebruikers steeds grotere gezondheidsrisico's nemen, zo zegt Lies Gremeaux van het WIV.

"De vraag naar gespecialiseerde behandelingen voor een verslaving aan stimulerende middelen stijgt. Ook zien we problematische trends in de frequentie van het gebruik en de wijze waarop de drugs geconsumeerd worden." Zo wordt de drug nog altijd het vaakst gesnoven, maar neemt bijvoorbeeld het aandeel van de meer risicovolle injecties toe. (Belga/AVE)

Er komen steeds meer nieuwe soorten drugs op de markt in België en in de rest van Europa. Dat blijkt uit een voorgesteld rapport van het Europees Drugsagentschap (EMCDDA) en het Belgisch drugsrapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Die designerdrugs zorgen voor een nieuwe dreiging voor de gezondheid, zo zeggen de twee instanties.Er waren in 2013 in totaal 81 nieuwe drugs die voor het eerst gemeld werden via het EU Early Warning System. Dat is het hoogste aantal dat ooit geregistreerd werd. Een jaar eerder werden 73 nieuwe psychoactieve middelen gemeld, wat toen ook al een record was. Ook in België doet het probleem zich voor. Jaarlijks wordt in ons land een tiental nieuwe soorten drugs aangetroffen, zegt Michaël Hogge van Eurotox, een antidrugsorganisatie in Franstalig België, die mee instaat voor de opsporing van deze middelen. Die designerdrugs worden vaak geproduceerd om de effecten na te bootsen van illegale drugs die al op de verboden lijst staan. Maar er zijn wel lichte verschillen in de scheikundige structuur. De producten worden vaak gebruikt in het uitgaansmilieu. "Er bestaat een duidelijk risico. Omdat het om nieuwe producten gaat, is er weinig informatie over de samenstelling en de dosering van de actieve bestanddelen", aldus Hogge. "Ook de gebruikers zijn vaak niet op de hoogte van de effecten." Kwetsbare bevolkingsgroepen In het rapport wordt ook gewaarschuwd voor de toenemende populariteit van sommige drugs. Zo is er in België onder meer de comeback van hooggedoseerde xtc (MDMA). Een trend waaraan België lijkt te ontsnappen, maar die in andere Europese landen opvalt is dan weer de opkomst van de stimulerende drug methamfetamine, ook bekend als meth en crystal meth. Volgens het rapport zijn de inbeslagnames van het middel de laatste tien jaar duidelijk toegenomen, wat wijst op een toegenomen beschikbaarheid van de "Breaking Bad"-drug. "Het gebruik van methamfetamine, in Europa historisch gezien laag en vooral beperkt tot Tsjechië en Slovakije, lijkt zich nu te verspreiden (bijvoorbeeld in Duitsland). Er verschijnen zorgwekkende meldingen uit Zuidoost-Europa (Griekenland, Cyprus, Turkije) dat het roken van kristallijne methamfetamine er een beperkt, maar opkomend probleem is en mogelijk wordt verspreid onder kwetsbare bevolkingsgroepen", aldus het Europees Drugagentschap. België is transitland Het goede nieuws in het drugrapport is dan weer dat het gebruik van klassieke drugs zoals cocaïne afneemt of stabiliseert. België blijft overigens nog altijd een belangrijk transitland voor die drug, wat in 2012 nogmaals bevestigd werd doordat een recordhoeveelheid van 19.178 kilogram cocaïne in beslag genomen werd in ons land. Er heerst wel bezorgdheid over het feit dat de cocaïnegebruikers steeds grotere gezondheidsrisico's nemen, zo zegt Lies Gremeaux van het WIV. "De vraag naar gespecialiseerde behandelingen voor een verslaving aan stimulerende middelen stijgt. Ook zien we problematische trends in de frequentie van het gebruik en de wijze waarop de drugs geconsumeerd worden." Zo wordt de drug nog altijd het vaakst gesnoven, maar neemt bijvoorbeeld het aandeel van de meer risicovolle injecties toe. (Belga/AVE)