Terwijl medicijnen klassiek langs chemische weg geproduceerd worden, maakt de biotechnologie gebruik van levende organismen om nieuwe stoffen te maken. Daarbij grijpt de moderne biotechnologie in op de genetische code van planten, dieren en bacteriën voor de productie van geneesmiddelen.
...