De Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzin benadrukt in een interview met Le Quotidien du Médecin hoe belangrijk het is dat zorgverstrekkers zich laten inenten tegen de griep. 'Wie zich laat vaccineren, loopt geen dodelijk risico; het voordeel is niet individueel. Het is een kwestie van deontologie: je moet je patiënten beschermen. Indien de vaccinatiegraad bij zorgverstrekkers de komende jaren niet toeneemt, zal een verplichting zich mogelijk opdringen.'
...

De Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzin benadrukt in een interview met Le Quotidien du Médecin hoe belangrijk het is dat zorgverstrekkers zich laten inenten tegen de griep. 'Wie zich laat vaccineren, loopt geen dodelijk risico; het voordeel is niet individueel. Het is een kwestie van deontologie: je moet je patiënten beschermen. Indien de vaccinatiegraad bij zorgverstrekkers de komende jaren niet toeneemt, zal een verplichting zich mogelijk opdringen.'Sinds 1 januari is het aantal verplichte vaccins voor kinderen bij onze zuiderburen overigens uitgebreid van drie naar elf.Uit de online poll van Artsenkrant en Le Journal du Médecin, waarop in totaal 520 antwoorden werden ingediend, blijkt dat de Nederlandstalige artsen iets terughoudender zijn tegenover een verplichte griepprik. Toch is meer dan de helft (56%) voorstander (36% 'volkomen voor' en 20% 'voor'), tegenover 59% van de Franstalige collega's (43% 'volkomen voor' en 16% 'voor'). 42% van de Nederlandstaligen zien een verplichting niet zitten, vergeleken met 39% van de Franstaligen.Volgens griepcommissaris prof. Marc Van Ranst werkt een verplichting wel degelijk. 'In de VS bijvoorbeeld is in heel wat ziekenhuisgroepen zo'n verplichting ingevoerd. Na wat heisa in de beginperiode wordt dat daar nu vlot geaccepteerd.'Betekent dat dat wij die keuze ook moeten maken? 'Op bepaalde diensten zouden alle zorgverstrekkers zeker ingeënt moeten zijn, denk aan hemato-oncologie, pediatrie. Iemand die niet gevaccineerd is, mag daar niet werken, zo simpel is het. Je kan het vergelijken met een chirurg die zou zeggen: handschoenen, daar geloof ik niet in, ik ga hier met mijn blote handen opereren...' Het argument dat het een volledig vrije keuze is, gaat dus niet op, stelt Van Ranst.Volgens hem moet de griepprik deel gaan uitmaken van een kwaliteitscultuur, het moet een evidentie worden, een verwachting. 'Principieel ben ik geen voorstander van een verplichting, maar je moet wel alles in het werk stellen om de vaccinatie te faciliteren. Hier is ook een rol weggelegd voor de accrediteringsorganen: zij moeten ervoor zorgen dat de vaccinatie opgenomen wordt in hun kwaliteitscriteria, net zoals hygiënemaatregelen.'Uiteraard is de vaccinatie van zorgverstrekkers maar één deeltje van de hele cultuur. 'Ik ben er ook voorstander van om te sensibiliseren opdat er bijvoorbeeld geen hoestende en niezende kinderen op bezoek zouden komen in het ziekenhuis.''Interessant is bovendien dat de bevolking wel degelijk verwacht dat artsen en verpleegkundigen zich tegen de griep laten inenten, meer dan die laatsten zelf denken. Dat is gebleken uit enquêtes onder zorgpersoneel in de VS, gekoppeld aan een exit poll bij ziekenhuisbezoekers.'De vaccinatiegraad onder zorgverstrekkers neemt overigens toe, laat prof. Van Ranst nog weten. 'Dat gaat zeker de goede richting uit, al geraak je zelfs in de meest gemotiveerde teams zelden boven 60-70%. Om dat percentage nog verder te verhogen, is een andere insteek nodig, zoals het opnemen van de vaccinatie in de accrediteringscriteria.'