Astrid De Bruycker (Vooruit)

GAS-boetes voor kinderen compleet irrelevant

Het stadsbestuur van Gent verlaagt de leeftijd voor GAS-boetes niet tot 14 jaar. Dat is een eerste stap in de goede richting.

Een beslissing om iets niét te doen: dat lijkt niet bepaald nieuwswaardig. Niet zo met de belangrijke bekendmaking van het Gentse stadsbestuur: Gent verlaagt de leeftijd waarop je een gemeentelijke administratieve sanctie kan krijgen niet naar 14 jaar.

Een zucht van opluchting zal te horen zijn bij de vele organisaties die zich al jaren inzetten voor een samenleving die kinderen en jongeren insluit en hun rechten hoog in het vaandel draagt. Want welke boodschap zou een leeftijdsverlaging geven? Dat het de spuigaten uitloopt met dat jong gespuis en dat we daar met z’n allen wel eens paal en perk aan mogen stellen.

De realiteit is echter helemaal anders: een blik op de cijfers is voldoende om te beseffen dat een leeftijdsverlaging compleet irrelevant zou zijn. Een bevraging door het Kinderrechtencommissariaat bij 144 steden en gemeenten toonde in 2012 aan dat slechts een half tot 5 procent van de sancties betrekking had op minderjarigen. In Gent ging het in 2012 om een luttele 1,7% van alle GAS.

Kortom, laat ons niet met een kanon op een mug schieten. Jongeren worden vandaag al vaak genoeg in een negatief daglicht gesteld. Sensatieminnende media en politici die kicken op termen als ‘lik op stuk’ zijn samen verantwoordelijk voor het wijdverspreide beeld dat jongeren een gevaar zijn in onze samenleving. Dat ze voor almaar meer criminele feiten verantwoordelijk zijn.

Mocht ik 5 euro krijgen voor elk krantenartikel dat begint met ‘steeds meer jongeren’, ik had genoeg geld om een bank te redden. Maar wat blijkt uit cijfers? De jeugdcriminaliteit stijgt helemaal niet. Integendeel: ze stagneert al jaren. Ook in steden als Brussel, Antwerpen en Gent zien we ‘kabbelende’ cijfers, maar helemaal geen lineaire toename.

Onze grote bezorgdheid moet niet gaan naar probleemjongeren, maar naar jongeren met problemen. Naar de 10% kinderen die in Vlaanderen in armoede opgroeien, naar de 27.000 minderjarigen die in Vlaanderen in de jeugdzorg zitten, en waarvan maar liefst 1 kind op 3 jonger is dan 10 jaar. Naar de 612 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en de 2.374 kinderen uit families zonder wettig verblijf die in 2012 in ons land op straat moesten slapen. Dáár liggen de uitdagingen van het beleid. Dáár liggen de problemen die een echt gevaar zijn en onze samenleving op den duur zullen ontwrichten.

Gent wil de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Het niet verlagen van de leeftijd voor GAS is een vooral symbolische stap in de goede richting. Het is nu tijd voor het echte werk.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content