Koen Meulenaere

Feest van de socialisten

Koen Meulenaere Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack

Het Vaticaan heeft op 1 mei, feest van de socialisten, verpletterend teruggeslagen.

Dat moet maar eens gedaan zijn met al dat gezeur over pedofilie in de kerk. Want waar komt incest, kinderverwaarlozing en kindermishandeling in het algemeen het meest voor? Bij de vrijzinnige bourgeoisie en bij het proletariaat. Dat is wetenschappelijk bewezen, door studies van de universiteit van Uppsala.

De zaligverklaring van Johannes-Paulus II was een reusachtig succes. Bijna zo groot als het huwelijk van prins William met de zus van Pippa. De katholieken zijn back in business: naar schatting een miljoen mensen waren naar de omgeving van het Sint-Pietersplein afgezakt. En ambiance, jongens toch. Waar was dat feestje? In het Vaticaan was dat feestje. Greet Op de Beeck zag er bleek van. Ofwel zit er iets scheef in Tongeren, dat kan ook. Dat leeftijdsverschil moet ooit zijn tol eisen.

Vergelijken we de plechtigheid in Rome nu even met de 1 meifeesten in Vlaanderen. Daar kun je alleen de slappe lach bij krijgen. Roep de dokter. De 1 meivieringen van onze vrienden de overgebleven socialisten worden jaar na jaar zieliger. Wat een ontmoedigende vertoning, wat een deerniswekkende droefenis, wat een deprimerende troosteloosheid en troosteloze gedeprimeerdheid. De camera’s van de openbare omroep doen dan nog hun best om de schaarse aanwezigen in één beeld te vangen, zodat je thuis het idee krijgt dat er toch nog een beetje volk stond, maar dat is enkel manipulatie van het nieuws, een traditie van het huis. En zelfs dat lukt niet meer: je ziet de leegte rondom aan de rand van het scherm. Als een stoet moet opmarcheren in rijen van drie, dan weet je het wel.

Geen halve gram geloofwaardigheid hebben de sprekers van de socialisten nog. Wat een schrijnend onvermogen. Ingrid Lieten, enfin, haal dat toch van het podium. Staat daar te speechen tegen de subsidies voor zonnepanelen, nota bene een miskleun van haar eigen partij en haar eigen broodheer Steve Stevaert. Caroline Gennez… nez, nez, nez, ze kan het niet. De ondervoorzitster van een KAV-afdeling ergens diep in de provincie, maar niet de leider van de arbeidersklasse. Nog nooit een arbeider van dichtbij gezien. Had ze één goede vondst, met haar Nieuw-Vlaamse Arrogantie, ging ze dat een dag later alweer afzwakken: ze had niet de N-VA geviseerd.

Zelf zijn wij, voor de lol, gaan kijken in Oostende. Daar stond een Mefisto met een achterbaks dun baardje de massa op te zwepen. Nu ja, massa: drie bejaarden. En één paardenkop, die er nog niet van op de hoogte was dat ook de Wellingtonrenbaan onder socialistisch bestuur naar de knoppen is gegaan.

Het opzwepen gebeurde met de eis dat subsidies voor zonnepanelen moesten worden vervangen door subsidies voor windmolens! Wij verzinnen dit niet. Dat grote socialistische redenaars als Vadertje Lenin en Fidel Castro daar nooit aan gedacht hebben. Het zou nogal wat sneller revolutie geweest zijn.

Na zijn pleidooi voor windmolens, niet op kosten van de elektriciteitsgebruiker maar op die van de belastingbetaler, toevallig dezelfde, stak de Oostendse spreker nog een tandje bij en schalde het door de straten van de stad:

‘Tot op heden werd voor het Overlegcomité enkel de rol als conflictbeheerder wettelijk geregeld. Nochtans vervult het Overlegcomité ook een rol als plaats van overleg. Deze rol kan verbeterd worden, alsmede het overleg. (Nvdr: applaus op het plein.) Daarom zal in het kader van de zesde staatshervorming de rol en de werking van het Overlegcomité als centraal punt van overleg wettelijk worden uitgewerkt. (Nvdr: nog meer applaus op het plein.)Bij deze wettelijke regeling zal aandacht besteed worden aan de wijze waarop internationaal bindende programma’s waar verschillende beleidsniveaus voor verantwoordelijk zijn, kunnen besproken worden. (Nvdr: instemmend geroezemoes op het plein.) Bovendien zal extra aandacht gegeven worden aan een regelmatige rapportering over en bespreking van de werkzaamheden van de interministeriële conferenties. (Nvdr: boegeroep op het plein, te verklaren door een korte stroomonderbreking in de geluidsinstallatie, veroorzaakt door een plotse windstilte waardoor de windmolens die de stroom leverden niet meer draaiden.) Om deze hervorming succesvol te laten werken is het belangrijk de procedures enigszins te formaliseren, zodat de verschillende regeringen tijdig hun standpunten voor het Overlegcomité kunnen voorbereiden. (Nvdr: gejuich op het plein, mede ten gevolge van het verschijnen van een heteluchtballon met een foto van een bloot wijf op het balonvel, ook de spreker is even afgeleid.) Om deze hervorming succesvol te laten werken is het belangrijk de procedures enigszins te formaliseren, zodat de verschillende regeringen tijdig hun standpunten voor het Overlegcomité kunnen voorbereiden. Of wacht: dat had ik al gezegd. Excuseer. (Nvdr: gejoel op het plein.) De agenda en de beslissingen van het Overlegcomité zullen, zoals dat ook voor de federale regering het geval is, toegankelijk worden gemaakt voor het parlement. (Nvdr: instemmend geknik op het plein.) Vier, de monarchie. (Nvdr: afkeurend gefluit op het plein.) Er wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van het bureau van de Senaat inzake de dotaties aan leden van de Koninklijke familie, zie Parlementaire Stukken Senaat nummer vier streepje dertien vijfendertig slash één, streepje, tweeduizend en acht slash tweeduizend en negen. (Nvdr: goedkeurend applaus op het plein.) Vijf, gehandicaptenzorg. (Nvdr: luid gejuich op het plein.) Er wordt naar gestreefd dat een persoon met een handicap zich nog slechts tot één overheid moet wenden. (Nvdr: spontaan applaus op het plein.) Dat verhoogt niet alleen het gebruiksgemak, het draagt ook bij aan de administratieve vereenvoudiging en zorgt ervoor dat personen met een handicap hun rechten beter kunnen doen gelden en dat voorkomen wordt dat zij verstoken blijven van tegemoetkomingen waarop zij recht hebben, in het bijzonder de financiële tussenkomsten voor de compensatie van de meerkost die voortvloeit uit de aanwezigheid van beperkingen als gevolg van de handicap. (Nvdr: aarzelend applaus op het plein aangezien niemand begrijpt wat de spreker hier bedoelt, spreker zelf het minst van allen.) Daartoe worden de bevoegdheden en de budgetten voor mobiliteitshulpmiddelen zoals krukken en rolstoelen naar de Gemeenschappen overgeheveld. (Nvdr: lang applaus op het plein.) Zes, ouderenzorg. (Nvdr: verwachtingsvolle en gespannen stilte op het plein.)De volgende bevoegdheden en budgetten worden overgeheveld naar de Gemeenschappen. De programmatie van de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden, de centra voor dagverzorging, de centra voor kortverblijf, de centra voor langverblijf, de bevoegdheid voor het vastleggen van erkenningnormen voor RVT en CD&V, nee, wacht, dat klopt niet, wat is dat hier, voor CDV moet dat natuurlijk zijn en niet voor CD&V, stel u voor, en voor de prijscontrole van ROB, RVT en CDV, daarnaast de bevoegdheid voor het uitkeren van subsidies voor windmolenparken, de tegemoetkoming voor hulp aan hulpbehoevende en geen hulp aan geenhulpbehoevende bejaarden.’

De twee resterende gepensioneerden – de paardenkop was al bij ‘de internationaal bindende programma’s’ weg gedraafd – gingen hierna volledig uit de bol. Kwam politie aan te pas om de orde min of meer te handhaven.

Nooit in de geschiedenis is een politieke partij zo door haar eigen leider naar de verdommenis geholpen als de SP.A de afgelopen zes jaar door den Baard. Ontwaakt verworpenen der aarde, zwiert dat arrogante zootje dat alleen op macht en eigenbelang uit is er eindelijk uit. Schaart u allen achter onze nieuwe leider Erik De Bruyn.

Koen Meulenaere

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content