Opinie

Veli Yüksel (Open VLD)

Feest is van alle tijden, maar toch nog het meest van zomerse tijden

Veli Yüksel (Open VLD) Gemeenteraadslid in Gent

Op 11 juli werd de Vlaamse feestdag gevierd, terecht. Vrijdag vieren de moslims het einde van de Ramadan. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wenste hen op een iftarmaaltijd in Gent een goed Suikerfeest toe. Mooie woorden. Maar in schril contrast met de beslissing van zijn minister om het andere feest van moslims, het Offerfeest in de war te sturen.

Het is positief dat Vlaams minister-president Bourgeois aanschuift bij een Iftartafel. Een mooi gebaar maar niet meer dan normaal. Want de Amerikaanse president Barack Obama en de Duitse Bondskanselier AngelaMerkel geven al jaren in hunambtswoning een Iftarmaaltijd aan de vertegenwoordigers van de moslims in hun respectievelijke landen.

De iftar of het breken van de vasten is een moment van respect en verzoening. De gastvrijheid bij moslimgezinnen kent ongeziene hoogtes, want het is een traditie om tijdens de Ramadan met zoveel mogelijk familie, vrienden en buren samente komen en te eten.

Minister-president Bourgeois gaf tijdens de iftar in Gent aan de doorsnee Vlaamse moslims een boodschap van wederzijds respect en dialoog. Een boodschap van hoop in een gedeelde toekomst. Een Vlaamse natiestaat met gelijke rechten, waar een religieuze gemeenschap haar rituelen open en onbevangen kan beleven. Hij riep de moslims op om samen met hem te werken aan zo’n Vlaamse natie. Het is hartverwarmend om zulke positieve signalen te horen van een minister-president in tegenstelling tot sommige van zijnpartijgenoten.

Offerfeest in chaos dankzij Ben Weyts

Weyts zegt vooralsnog doodleuk tegen de Vlaamse moslims: trek uw plan.

Moslims in Vlaanderen worden vandaag geconfronteerd met achterstelling in onderwijs, woonmarkt en jobs. Er zijn ook de religie-specifieke dossiers zoals het Islamonderwijs, de erkenning van moskeeën en het Offerfeest. Het Offerfeest is het belangrijkste religieuze feest voor de moslimgemeenschap. De diepgewortelde traditie wil dat moslims een schaap of rund slachten. Het is uitgerekend dankzij N-VA-minister Ben Weyts dat het Offerfeest in Vlaanderen dit jaar in september in chaos zal verlopen. Minister Weyts heeft eenzijdig beslist om in september het slachten van dieren in tijdelijke slachtvloeren in Vlaanderen te verbieden. Als Bourgeois de beslissing van Weyts rond de tijdelijke slachtvloeren niet kan herroepen, waar is dan de dialoog, waar is het wederzijds respect? Weyts zegt vooralsnog doodleuk tegen de Vlaamse moslims: trek uw plan.

De oproep van Geert Bourgeois om samen te strijden voor een Vlaamse natie dreigt zo op koude grond te vallen en niet meer te zijn dan een charmeoffensief. Hij moet beseffen dat zijn warme woorden teniet gedaan worden door de harde beslissingen van zijn partijgenoten. Als minister-president Bourgeois een Vlaamse natiestaat wil realiseren, riskeert hij in plaats van medestanders een echo te vinden. Dezelfde woorden die moslims horen van zijn partijgenoten: trek uw plan.

Partner Content