Eerste gezamenlijke studenten VUB en ULB ontvangen diploma

(Belga) Voor het eerst sinds de splitsing in 1969 zijn er weer studenten afgestudeerd aan zowel de Nederlandstalige VUB als de Franstalige ULB. Daar hebben 69 studenten een dubbel diploma ontvangen. Ze studeerden af als ingenieur binnen het samenwerkingsproject Bruface.

Vanaf het academiejaar 2011-2012 bieden de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) samen een reeks masteropleidingen in de ingenieurswetenschappen aan onder de noemer Bruface. De eerste lichting gezamenlijke studenten is nu afgestudeerd. Voor elke gemeenschappelijke master kan de student kiezen uit een volledig Engelstalig programma, een programma in het Engels en het Frans, of een programma in het Engels en het Nederlands. Het aanbod zal ook de ingenieursopleidingen omvatten die buiten de gemeenschappelijke masters worden georganiseerd. De samenwerking moet de kwaliteit bevorderen, maar moet ook inspelen op een toenemend aantal internationale studenten. De organisatie en de infrastructuur worden dan weer efficiënter, want gespecialiseerde labs bijvoorbeeld kunnen door beide instellingen worden gebruikt. (Belga)

Partner Content