Delmulle: “Coördinatie moet veranderen”

In de Kamercommissie voor seksueel misbruik door geestelijken heeft federaal procureur Johan Delmulle zijn frustratie geuit over de chaos die heerst bij de afhandeling van klachten. “Vooral het Brusselse luik zorgt voor problemen”, zegt Delmulle.

Delmulle moet nagaan of de klachten over misbruik in de kerk niet door verschillende parketten tegelijk behandeld worden. Een coördinerende opdracht dus, die hij naar eigen zeggen niet goed kan uitvoeren.

Dat wijt hij voornamelijk aan de communicatieproblemen met het parket van Brussel – meerbepaald onderzoeksrechter Wim De Troy – en de overige parketten.

Federalisatie

Volgens Delmulle is vooruitgang in het dossier alleen mogelijk als hij zelf bevoegd is voor alle onderzoeken naar seksueel misbruik in ons land.

De federale procureur kreeg op 21 oktober al de vraag van de Brusselse procureur Bruno Bulthé om het dossier te ‘federaliseren’. In februari formuleerden de procureurs-generaal van Brussel en Antwerpen hem een gelijkaardige vraag.

Screening dossiers

Delmulle zal eerstdaags de knoop doorhakken en beslissen of het volledige onderzoek gefederaliseerd wordt. Zo ja, dan zou hij de 475 dossiers van de commissie-Adriaenssens laten screenen met bijzondere aandacht voor gevallen waar een wederkerend gevaar dreigt voor het slachtoffer.

Delmulle zou alle slachtoffers die in de dossiers van de commissie-Adriaenssens voorkomen aanschrijven. Zij die willen dat hun klacht alsnog door het gerecht behandeld wordt, kunnen klacht indienen bij het federale parket.

Als ze dat niet willen is er volgens Delmulle een uitweg in een koninklijk besluit van 1936, waardoor slachtoffers alsnog hun dossier in handen kunnen krijgen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content