Opinie

Ursula von der Leyen

‘De welvaart van Europa zit hem in zijn eenheid, zijn gemeenschap en zijn eengemaakte markt’

Ursula von der Leyen Voorzitter van de Europese Commissie

‘We moeten de toekomst van Europa laten resoneren voor de volgende generatie’, schrijven commissievoorzitter Ursula von der Leyen en eurocommissaris Didier Reynders over het Europees herstelfonds waar de lidstaden vorige week over beslist hebben.

De geschiedenis herhaalt zich niet altijd, maar voor Europa dreunt zij meestal wel na. Dat was tenminste zo.

Geconfronteerd met een virus dat over de hele wereld levens heeft geëist en mensen van hun inkomsten heeft beroofd, heeft Europa niet toegegeven aan oerinstincten of oude wonden van de financiële crisis van tien jaar geleden weer opengereten. In plaats daarvan hebben wij ervoor gekozen elkaar erdoorheen te slepen en in een gezamenlijke toekomst te investeren.

Daarom kunnen wij de vorige week door de leiders van de 27 lidstaten genomen beslissing om het herstelvoorstel van de Europese Commissie goed te keuren, historisch noemen.

Ten eerste vanwege de bedragen. Europa zal over een herstelinstrument van 750 miljard euro beschikken om de mensen te ondersteunen die het zwaarst door deze crisis zijn getroffen. Het instrument krijgt de naam NextGenerationEU en zal investeren in herstel ten behoeve van een groenere, digitalere en veerkrachtigere Unie voor onze kinderen. Daar komt de EU-begroting voor de komende zeven jaar nog bij, zodat het totale pakket op 1,8 biljoen euro komt.

Ten tweede is het historisch vanwege de wijze waarop Europa dit aanpakt. De Europese Commissie gebruikt – met ruggensteun van de 27 lidstaten – voor het eerst op deze schaal haar sterke kredietrating om op de kapitaalmarkten geld te lenen voor NextGenerationEU.

De welvaart van Europa zit hem in zijn eenheid, zijn gemeenschap en zijn eengemaakte markt.

Tijdens vorige crises kwamen de beter gesitueerden er zonder kleerscheuren vanaf, terwijl de meest kwetsbaren een hoge prijs betaalden. Deze keer moet het anders zijn. Wij kunnen er alleen bovenop komen als wij elkaar helpen. Daarom zullen de meeste middelen uit NextGenerationEU worden verdeeld in de vorm van subsidies aan de lidstaten om cruciale hervormingen en investeringen te financieren. Dit is Europees geld dat projecten en mensen van Oostende tot Aarlen over Brussel ondersteunt, lokaal banen creëert en de hele Unie versterkt.

De hervormingen en investeringen zullen worden afgestemd op de behoeften van elke lidstaat en stroken met onze bredere Europese doelstellingen. In sommige lidstaten zullen hervormingen op de arbeidsmarkt worden ondersteund ter verhoging van de productiviteit, terwijl andere lidstaten meer zullen focussen op onderwijs en opleiding om mensen te helpen de vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben. Sommige lidstaten zullen investeren in het verbeteren van de digitale infrastructuur, andere in vervoersverbindingen. Maar, en dit is cruciaal, alle maatregelen zullen bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. 30 % van het totale bedrag van 1,8 biljoen euro zal worden bestemd voor klimaatgerelateerde uitgaven, en een nieuw Fonds voor een rechtvaardige transitie van 17,5 miljard euro zal de mensen en regio’s helpen die een grotere transformatie moeten doormaken dan de rest.

De derde reden waarom wij het woord “historisch” kunnen gebruiken, is de wijze waarop het geld zal worden terugbetaald. Om te voorkomen dat de lidstaten in de toekomst een hogere rekening krijgen, moet Europa de middelen terugbetalen uit wat wij nieuwe eigen middelen noemen. Hierbij zal het gaan om een heffing voor grote technologiebedrijven, een belasting op niet-gerecycleerde kunststoffen en een koolstofprijs op invoer uit landen met lagere klimaatambities.

Sommigen zullen zich afvragen waarom België samen met een ander land duizenden kilometers verderop geld moet ophoesten of terugbetalen. Het antwoord is eenvoudig. De welvaart van Europa zit hem in zijn eenheid, zijn gemeenschap en zijn eengemaakte markt. Dus voor ons is solidariteit in werkelijkheid eigenbelang, en een euro die in het ene land is geïnvesteerd, is een euro die voor iedereen is geïnvesteerd.

Denk eens na over wat er met onze toeristenindustrie gebeurt als mensen uit heel Europa het zich niet meer kunnen veroorloven om naar België te komen. Denk eens na over wat er met onze fabrikanten gebeurt als zij de benodigde onderdelen niet kunnen krijgen van hun toeleveranciers in verschillende Europese landen. Denk eens na over de tol die de crisis bij ons allemaal heeft geëist – op het welzijn van mensen, de solvabiliteit van ondernemingen, het functioneren van de samenleving en de gezondheid van elke Europese economie. En het is nog niet voorbij.

Daarom moeten wij dringend, daadkrachtig en gezamenlijk optreden. Vorige week heeft Europa laten zien dat het daartoe in staat is. Uiteraard zullen sommigen de langdurige en moeizame top als teken van aarzeling of zwakheid zien. Wij zien het als het ultieme bewijs van de unieke kracht van Europa.

Doe eens een stap achteruit en kijk om je heen. Nergens anders in de wereld kunnen 27 verschillende landen zelfs maar praten over de financiering van hun herstel en hun gezamenlijke toekomst. Wij hebben dit in één lang weekeinde bewerkstelligd. Op dit zeer moeilijke moment in de geschiedenis is er geen betere plaats dan Europa. En nu moeten wij ervoor zorgen dat dit voor iedereen zo blijft door met de regeringen en parlementen samen te werken om dit herstel tot leven te brengen.

Onze Unie moet altijd worden beoordeeld op wat zij voor de toekomst te bieden heeft. Die visie van een gemeenschappelijke toekomst heeft ons in staat gesteld elke moedige stap in onze geschiedenis te zetten: het verenigen van Europa na de Tweede Wereldoorlog of aan het einde van de Koude Oorlog, het verwezenlijken van onze gemeenschappelijke markt en het invoeren van onze gemeenschappelijke munt. Vandaag is het diezelfde baanbrekende visie die ons in staat stelt weer een historische stap voor onze Unie te zetten.

Partner Content