Opinie

Vlinks

‘De Vlaamse Volksbeweging dreigt een slechte kopie van Vlaams Belang te worden’

Vlinks Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

‘Het is belangrijk dat de VVB haar pluralistische karakter bewaart’, schrijven drie leden van Vlinks. Zij plaatsen een aantal kanttekeningen bij de recente verkiezing van het nieuwe bestuur. ‘Pluralisme op papier is niet voldoende.’

Deze week werd de nieuwe Raad van Bestuur van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) verkozen. De VVB kan gerust de belangrijkste en invloedrijkste organisatie binnen de Vlaamse beweging genoemd worden. Daarom is het des te belangrijk dat de beweging haar pluralistische karakter bewaart, om zo de spreekbuis van een zo groot mogelijk aantal Vlaamsgezinden te kunnen zijn. Vlinks feliciteert Bart De Valck met zijn herverkiezing als voorzitter. Maar met de aanstelling van onder meer Bruno Valkeniers dreigt de balans echter nog meer naar rechts over te slaan.

‘De Vlaamse Volksbeweging dreigt een slechte kopie van Vlaams Belang te worden’

Ook de invloed van politieke partijen -in het bijzonder Vlaams Belang- op de beweging wordt zo steeds groter. Hierdoor dreigt de VVB een slechte kopie van het Vlaams Belang te worden. Het is maar de vraag of dit tactisch wel een goede keuze is en in hoeverre de geloofwaardigheid van de VVB als pluralistische beweging aangetast wordt. Vroeger kreeg je als VVB-lid al gauw het etiket van VB’er opgeplakt. Dat zal er na de recente evoluties zeker niet op verbeteren.

‘Het wederopbouwen van die opgeblazen bruggen met de grootste Vlaamse partij zal flink wat energie kosten, zeker als ook nog eens de banden met ‘rivaal’ Vlaams Belang zo sterk aangehaald worden.’

Het ingooien van alle ruiten bij N-VA was al een tactische blunder. Dat de communautaire “Pax Belgica”, zoals voorzitter De Valck het noemt, best en terecht wel in vraag mag gesteld worden, staat buiten kijf. Dat hoeft echter niet met de beide voeten vooruit te gebeuren. De persoonlijke aanval van Bart De Valck, die Peter De Roover ervan beschuldigde “dat hij nog de ergste van al is”, schoot dan ook bij menig Vlaams beweger in het verkeerde keelgat. Het wederopbouwen van die opgeblazen bruggen met de grootste Vlaamse partij zal flink wat energie kosten, zeker als ook nog eens de banden met ‘rivaal’ Vlaams Belang zo sterk aangehaald worden.

Verruiming en verjonging

Eén van de grootste uitdagingen voor de VVB zal dus zijn om zich een ruimer profiel aan te meten. De politieke perceptie mag dan al zijn dat Vlaanderen rechts stemt, de realiteit is dat er ook een groot centrum en een linkerzijde bestaat. En dat er in dat deel van het politieke spectrum best wat Vlaamsgezinden rondlopen, mag blijken uit de -zij het voorzichtige- interesse die Vlinks losweekt.

Als de VVB een groter draagvlak wil vinden voor de Vlaamse zaak, dan zal ze die toch in dat centrum en zelfs die linkerzijde moeten zoeken. De Antwerpse tegenkandidaat voor het voorzitterschap, Yves Pernet, had die verruiming en vooral verjonging duidelijk vooropgesteld en een grote openheid getoond voor andere stemmen binnen de Vlaamse beweging, maar dat bleek niet overtuigend genoeg voor de opgedaagde stemgerechtigden. Hij mag dan niet verkozen zijn, toch was zijn kandidatuur een belangrijk signaal.

‘De Vlaamse Volksbeweging heeft geen wervend toekomstproject voor Vlaanderen dat de jeugd kan aanspreken.’

Hij kwam niet op uit onvrede met Bart De Valck, maar vooral om een verjonging door te voeren. Een zeer noodzakelijke verjonging, want de Vlaamse beweging heeft niet enkel een verouderd imago, maar is ook sterk vergrijsd. Kijk maar naar de haarkleur van de aanwezigen op een Zangfeest of IJzerwake, met alle respect voor deze oudere generatie. De Vlaamse Volksbeweging heeft geen wervend toekomstproject voor Vlaanderen dat de jeugd kan aanspreken. Ook dit wordt een bijzonder grote uitdaging voor het nieuwe bestuur, die deze taak in handen geeft van nieuwkomer Bram Hermans.

De VVB focust ook teveel uitsluitend op Vlaamse onafhankelijkheid. Die wordt als doel op zich gezien, terwijl het eerder een middel zou moeten zijn om aan de echte noden van de Vlamingen te beantwoorden. En voor alle duidelijkheid, hiermee bedoelen we de hele bevolking van Vlaanderen en niet enkel het zogenaamde ‘Vlaamse volk’. Catalonië en Schotland geven hierin het goede voorbeeld: zij luisteren naar de wensen en zorgen van de mensen en zien hun aanhang dan ook gestaag groeien.

Sterke gemeenschap gedragen door sterke mensen

Vlinks is dan ook een grote voorstander van een Vlaamse beweging die zich sociaal opstelt. We willen graag kritische maar loyale Vlamingen die hun engagement willen opnemen in het belang van de hele gemeenschap. We willen ook onvermoeibaar ijveren voor gelijkwaardigheid en solidariteit. De Vlaamse beweging is van oorsprong immers een sociale beweging, die zich inzet voor zij die het moeilijk hebben. Iedereen helpen zijn of haar rechtmatig geluk in de maatschappij te vinden, daar zou de Vlaamse beweging zich voor moeten inzetten. Want een sterke gemeenschap wordt gedragen door sterke mensen, die oog hebben voor de zwakkeren.

Met Vlinks willen we het koude, soms ronduit agressieve stigma dat aan de Vlaamse identiteit kleeft, vervangen door een open, inclusieve en coöperatieve houding. Ons doel is dat al wie in Vlaanderen woont, werkt en leeft ook trots en zonder complexen Vlaming kan zijn. Alleen op die manier zal volgens ons een groter draagvlak gevonden worden voor meer Vlaamse autonomie en op termijn zelfs voor een onafhankelijk Vlaanderen. Precies zoals dat in Catalonië en Schotland gebeurt.

Wij hopen daar bij de VVB onder dit nieuwe bestuur ook voldoende van terug te vinden. Want pluralistisch ben je niet enkel op papier, het moet uit je woorden en vooral ook je daden blijken.

Partner Content