Vlaams-Brabant drie dagen lang in de ban van poëzie

Gesprek met Dries Peeters, cultuurcoördinator van de stad Aarschot, over driedaags poëziefestival ‘Weg Met Dichters’.

Donderdag 27 januari is Gedichtendag en dat zult u geweten hebben. Geconcentreerd in een tijdsspanne van een halve week ontrollen zich vanaf donderdag overal te lande poëzie-initiatieven, het ene al wat kleurrijker en inventiever dan het andere.

Op 28, 29 en 30 januari 2011 organiseert de VZW Poëzie Aarschot Weg Met Dichters. Vrijdag 28 januari gaat het van start met een uitgebreide Nacht der Poëten, mede ingericht door Johan Noppen, organisator van vele Aarschotse poëzienachten in het verleden. Zaterdag gaan de dichters dan in twee groepen per bus de boer op in de provincie Vlaams-Brabant. De driedaagse eindigt op zondag met een afsluitende ochtendhappening in Bever.

De organisatoren trekken de kaart van de krasse knarren. De uitgenodigde dichters – Gerrit Komrij, Jean-Pierre Rawie, Stefan Hertmans, Geert Van Istendael en Edith Ringnalda (weduwe Simon Vinkenoog) – zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Voeg daarbij de jeugdigere (nou ja, dra wordt ze 40) Tjitkse Jansen, rond wie het al enkele jaren stil is, en je krijgt een redelijk stoffig programma.

Met alle respect voor de gekozen namen, maar is de affiche niet ietwat gedateerd? Dries Peeters: Het is de eerste maal dat we Weg Met Dichters organiseren. Daarom hebben we gekozen voor gevestigde waarden, die een belletje doen rinkelen bij de mensen die zich in poëzie of literatuur in het algemeen interesseren.

Tjitske Jansen was meer een opportuniteit. De ervaringen die we met haar hadden tijdens onze Nacht der Poëten en ook haar optredens in Café De Oude Tijd, uitgebaat door Johan Noppen, waren van dien aard dat we Tjitske erbij hebben genomen.

Uw flyer vermeldt dat er ook enig jong geweld en plaatselijk talent het podium zal bestijgen. Wie zijn die youngsters? Peeters: In de eerste plaats Lotte Dodion. Zij werd ons aanbevolen door Dirk Bollen van de Provincie Vlaams-Brabant, die medeorganisator is. Lotte werd bekroond tijdens Brabant Gedicht 2010 en won ook een plaats op het festival Onbederf’lijk Vers te Nijmegen. Samen met Lotte Dodion treedt Tine Clé op. Naast de twee jonge dichters zullen ook een aantal amateurdichters met een autismestoornis hun poëzie voordragen. Poëzie is voor hen een manier om met hun stoornis om te gaan. Tot slot zijn er nog enkele Aarschotse dichters.

Betty Melaerts presenteert. Wat wordt dan de rol van de onvermijdelijke Kurt Van Eeghem? Peeters: Kurt Van Eeghem treedt enkel in Aarschot op. Hij is de interviewer van dienst, maar zal ook enkele donderpreken houden, een sketch waarmee hij een tijdje terug furore maakte. De donderpreken worden gehouden van op de preekstoel van de Gasthuiskapel, een voormalige kerk die momenteel door het Cultureel Centrum Het Gasthuis gebruikt wordt voor allerlei culturele activiteiten. Een prachtige locatie voor poëzie trouwens.

De schappelijke toegangsprijzen – 10 euro slechts op vrijdag en zondag, en gratis op zaterdag – zijn die te wijten aan de gulheid van de sponsors? Peeters: Deels wel, ja. We wilden niet dat de toegangsprijs mensen er van zou weerhouden ons festival te bezoeken. De sponsoring komt hoofdzakelijk van de stad Aarschot en de Provincie Vlaams-Brabant. Daarnaast sponsoren ook het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Stichting Lezen, de Nationale Loterij en de Standaard boekhandel, deze laatste in de vorm van publiciteit.

Over welk sponsorbudget beschikt u? Peeters: Wij beschikken over een kleine 20.000 euro voor de drie dagen en de acht locaties.

Voor de bustoer op dag twee wordt het gezelschap gesplitst in twee groepen die gelijktijdig hun ding doen. Zo moet de poëzieliefhebber toch weer, zoals zo vaak bij dergelijke evenementen, keuzes maken. Waarom niet met zijn zessen samen op pad? Zo groot is die groep toch niet? Peeters: Dit is vooral uit praktische overwegingen. Oorspronkelijk was het onze bedoeling om zes dichters in één bus te plaatsen en dan dezelfde zes locaties aan te doen, maar dit zou te arbeidsintensief zijn voor de dichters. Tegen zaterdagavondavond zouden ze waarschijnlijk volledig murw zijn, wat niet de bedoeling is, want zondag is er nog een festivaldag. Het moet voor hen ook nog een beetje leuk blijven. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat een aantal van hen, zoals u al aanhaalde, niet meer van de jongste is. Als alternatief hebben we dus gekozen om op dag twee de groep op te delen in tweeën, waarbij telkens drie dichters drie locaties aandoen.

Waarom wordt voor de busreis op zaterdag Edith Ringnalda vervangen door Miriam Van hee, terwijl zij er wel bij is op vrijdag en zondag? Peeters: Edith Ringnalda leest vrijdag gedichten voor uit eigen werk en enkele gedichten van wijlen haar man Simon Vinkenoog. Zaterdag en zondag is zij samen met Betty Mellaerts inleidster van dienst.

Hoe werd de keuze van de locaties bepaald? Peeters: De keuze van de locaties werd door onze collega’s van de Provincie gemaakt, in samenspraak met ons en met Geert van Istendael, die in de werkgroep zat die Weg Met Dichters uitwerkte. Enerzijds is er aandacht besteed aan de verdeling van de locaties over de Provincie, anderzijds speelde ook het karakter van de locatie een rol. We wilden niet alleen maar culturele centra of gemeenschapscentra. We wilden de poëzie naar minder voor de hand liggende plaatsen brengen, zoals een jeugdhuis, een psychiatrische instelling, een klooster of een museum.

Wat wordt het verschil tussen het vrijdag- en het zondagprogramma? Peeters: Vrijdag, in Aarschot, is het programma het meest uitgebreid met de optredens van onder andere Kurt Van Eeghem en Edith Ringnalda. Ook op muzikaal vlak is het programma uitgebreider met Guy Swinnen, Anton Walgrave en de volledige bezetting van No Blues. Op zondag in Bever zal het er waarschijnlijk iets rustiger aan toegaan, de dichters zijn dan per slot van rekening al twee dagen bezig. Wij ronden het verlengstuk van Gedichtendag in Bever in schoonheid af met een twee uur durend muzikaal-literair programma.

Philip Hoorne

Voor gedetailleerde info ivm Weg met Dichters, zie gelijknamige website.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content