Contactonderzoek: Beke wil na de zomer ‘volledig vrijwillige’ app

Wouter Beke (CD&V) op 5 juni 2020. © Belga

Komt er dan toch een app voor contactopsporing? Als het van de Vlaamse regering afhangt wel.

Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) moet de app ‘na de zomer’ beschikbaar zijn. Beke mikt op één app voor heel het land en wil daarvoor een samenwerkingsverband afsluiten met de andere deelstaten. De app zal vrijwillig zijn, moet complementair zijn aan de bestaande vorm van contact tracing en er moeten voldoende privacygaranties zijn.

De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor haar ‘verdedigingslinie’ tegen een eventuele nieuwe besmettingsgolf van het coronavirus.

Die verdedigingslinie bestaat volgens minister van Welzijn Wouter Beke in een eerste lijn uit uitgebreid testen en een goed draaiend contactonderzoek. Na wat kinderziektes draait de conventionele contactopsporing in Vlaanderen stilaan op toerental. Om de resterende onduidelijkheden weg te werken en de burgers beter te informeren komt er en bevraging en een communicatiecampagne over het contactonderzoek.

Maar de huidige manier van contactopsporing is tijdrovend en duur en hangt ook af van het geheugen en de samenwerking van besmette personen. Daarom wil Vlaanderen toch een contactopsoringsapp laten ontwikkelen. Zo’n app was eerder al geopperd, maar was om verschillende redenen (bevoegdheidsdiscussies, technische en juridische vragen,…) wat naar de achtergrond verschoven.

Vrijwillig

Nu legt de Vlaamse regering een plan op tafel om ‘na de zomer’ te starten met een app. Volgens minister Beke is het de bedoeling dat de app aanvullend werkt op de bestaande, meer klassieke manier van contact tracing. De app wordt volledig vrijwillig en moet burgers na een mogelijk risico-contact kunnen waarschuwen en aanmoedigen om zich te laten testen en/of in quarantaine te gaan. De app zal werken via bluetooth met een decentrale gegevensopslag.

Beke wil ook graag één app voor heel het land en zal daarom ook proberen een samenwerkingsakkoord te sluiten met de andere deelstaten. Er moet ook een juridisch kader uitgewerkt worden zodat er ‘voldoende garanties zijn inzake privacy’.

Uitbraakplan

Vlaanderen neemt ook maatregelen om de tweede lijn in de verdedigingslinie tegen een mogelijke heropflakkering van het virus te versterken. Zo komen er bijvoorbeeld 15 mobiele teams met zorgverleners – de ‘boots on the ground’, dixit Beke – die kunnen ingezet worden om ondersteuning op het terrein te bieden en om lokale uitbraken snel aan te pakken.

Elke zorgvoorziening in Vlaanderen zal ook gevraagd worden een ‘uitbraakplan’ op te stellen om snel en efficiënt te kunnen inspelen op een mogelijke tweede besmettingsgolf. De voorzieningen zullen daarbij de hulp kunnen krijgen van de mobiele teams.

Partner Content