Brusselse boetes voor nachtlawaai zijn aanslag op leefbaarheid Brussels Airport

(Belga) N-VA-Kamerlid Bert Wollants noemt de Brusselse boetes voor vliegtuiglawaai “een aanslag op de leefbaarheid van de luchthaven” van Zaventem. Open Vld-minister van Financiën Jean-Luc Vanraes had laten weten dat de inning van die boetes wordt voorbereid, nu blijkt dat het Europees Hof van Justitie niet meteen graten ziet in de betrokken geluidsnormen.

“De Brusselse geluidsnormen zijn bedoeld om het vliegverkeer te verschuiven naar Vlaanderen”, oordeelt N-VA’er Wollants, die de inning van de boetes geschorst wil zien. “Het Brussels gewest wil wel mee profiteren van de luchthaven, van de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling, maar de lasten schuiven ze af.” Volgens Wollants kunnen de vliegmaatschappijen de boetes niet vermijden omdat het baan-en routegebruik van de luchthaven duidelijk wordt vastgelegd. Bovendien vindt hij het onaanvaardbaar “dat Brussel de Vlaamse rand wil opzadelen met al het vliegverkeer”. De N-VA’er roept bevoegd staatssecretaris Etienne Schouppe op om snel overleg op te starten met de gewesten. Het Europees Hof van Justitie liet donderdag weten dat EU-lidstaten in principe aan de grond gemeten maximumgeluidsniveaus mogen invoeren, zoals Brussel doet. Kort nadien kondigde Open Vld-minister Vanraes aan dat zijn administratie samen met het Brussels Instituut voor Leefmilieu de betrokken dossiers zal bekijken “met het oog op een effectieve inning”. (KAV)

Partner Content