‘Besparingen kunnen 25 miljoen Europeanen in armoede storten tegen 2025’

Een vrouw bedelt in Sevilla (Spanje). © REUTERS

De internationale hulporganisatie wijst erop dat de besparingsmaatregelen na de bankencrisis “zeker de armoede en de ongelijkheid hebben doen toenemen.”

“De besparingspolitiek is alleen goed voor de tien procent rijksten van Europa. Zij hebben hun inkomen zien toenemen”, zegt Xavier Declercq, politiek directeur van Oxfam.

Kloof groeit in België

Dat geldt ook voor België, waar de kloof tussen rijken en armen volgens het rapport nooit zo groot is geweest. Tussen 1990 en 2009 zagen de 30 procent armste Belgen hun netto-inkomsten met 11,2 tot 8,3 procent dalen, terwijl de 10 procent rijksten hun inkomen zagen toenemen met 27,3 tot 31,9 procent.

Oxfam herinnert eraan dat de arbeid in ons land veel zwaarder wordt belast dan kapitaal, en dat België een kampioen is in het belasten van de arbeid. De werkloosheidscijfers bereiken recordhoogtes in vele Europese landen, en de vrouwen en jongeren worden het zwaarst getroffen.

Het Belgische model van sociale zekerheid en sociale bescherming staat volgens Oxfam onder druk. In België dreigt 21 procent van de bevolking in de armoede en sociale uitsluiting terecht te komen.

Nieuw model

“We vragen de Europese lidstaten om aan een nieuw economisch en sociaal model te werken, waarbij geïnvesteerd wordt in de mensen, waarbij de democratie wordt versterkt, en waarbij een rechtvaardige fiscaliteit voorop staat”, besluit Oxfam. (Belga/TV)

Partner Content