Belkacem verliest Belgische nationaliteit, Francken wil hem zo snel mogelijk uitzetten

Fouad Belkacem © Belga Image

De voormalige leider van Sharia4Belgium heeft nu enkel nog de Marokkaanse nationaliteit.

Het hof van beroep in Antwerpen heeft dinsdag beslist om de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem af te nemen. De vroegere leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium schoot ernstig tekort in zijn verplichtingen als Belgische burger, aldus de rechtbank. Belkace, die nu enkel nog de Marokkaanse nationaliteit heeft, zit intussen vijf jaar achter de tralies. Hij liep verschillende veroordelingen op en zit pas op 25 mei 2027 aan zijn strafeinde. De zwaarste gevangenisstraf kreeg hij in januari 2016, toen hij tot twaalf jaar cel werd veroordeeld als leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium.

‘Ik ga nu samen met hem bekijken wat we nog verder kunnen ondernemen. Cassatieberoep behoort tot de mogelijkheden en daarna het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg’, zegt zijn advocate Liliane Verjauw. Verjauw vermoedt dat Belkacem als voorbeeld moet dienen en vreest dat een uitwijzing naar Marokko nu de volgende stap zal zijn. ‘Voor zijn familie zou dat een ramp zijn en voor hem nog een grotere. In dergelijke landen zijn de democratische waarden soms ver zoek. Ik ga een uitwijzing dan ook aanvechten met alles wat in mijn macht ligt.’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) laat bij monde van zijn woordvoerder inderdaad weten er alles aan te willen doen om Belkacem zo snel mogelijk het land uit te zetten wanneer hij vrijkomt uit de gevangenis. ‘Uiteraard willen we zo iemand uitwijzen, maar we zijn wel afhankelijk van justitie.’

‘Als Belkacem einde straf is kan de Dienst Vreemdelingenzaken hem een bevel geven om het grondgebied te verlaten, gecombineerd met een inreisverbod, en hem in een gesloten centrum plaatsen met het oog op zijn terugkeer. Daar zetten we maximaal op in’, zegt woordvoerder Katrien Jansseune. ‘Maar dat is allemaal nog voorwaardelijk. Hij kan nog allerlei beroepsprocedures opstarten tegen zijn uitwijzing, en dan zijn wij afhankelijk van de uitspraken die dan worden gedaan. Die moeten we afwachten en daarna zien wat we kunnen doen. Ook de medewerking van Marokko is trouwens nodig.’

Eind vorig jaar nam justitie al de Belgische nationaliteit af van Malika El Aroud, ‘de zwarte weduwe van de jihad’. Zij kreeg intussen een bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod, en verblijft in een gesloten centrum om terug te keren naar Marokko, aldus Jansseune.

Partner Content