Zorgnet Vlaanderen publiceert een handelingsprotocol over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is een gevolg van de golf van verontwaardiging na de bekentenis van psychiater Walter Vandereycken dat hij jarenlang relaties had met (ex-)patiënten, stelt de koepel van zorginstellingen in een mededeling. Zorgnet Vlaanderen wil in elke instelling een meldingspersoon en een zorgcoördinator.

Zorgnet Vlaanderen reikt met deze publicatie de ziekenhuizen, de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg een handleiding aan om werk te maken van een structureel beleid. Binnen de zorgverlening is er altijd sprake van een machtsrelatie waardoor elke vorm van (seksuele) relatie tussen zorgverstrekker en zorgvrager niet kan, ook niet na het beëindigen van deze professionele relatie, stelt het protocol.

Zorgcoördinator en meldingspersoon

Elke melding of klacht van een patiënt, diens familie of een andere zorgverstrekker dient ernstig genomen te worden. Om de meldingen op een goede manier op te volgen pleit Zorgnet Vlaanderen ervoor dat er in elke voorziening een meldingspersoon wordt aangeduid, alsook een zorgcoördinator. De meldingspersoon is verantwoordelijk om de melding verder op te volgen samen met de directie. De zorgcoördinator
zorgt ervoor dat het behandeltraject van de cliënt kan worden voortgezet, al dan niet in de eigen organisatie.

De publicatie biedt verder heel wat praktische tips en richtlijnen, zoals het opnemen van een deontologische code in het arbeidsreglement. (Belga/SD)

Zorgnet Vlaanderen publiceert een handelingsprotocol over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is een gevolg van de golf van verontwaardiging na de bekentenis van psychiater Walter Vandereycken dat hij jarenlang relaties had met (ex-)patiënten, stelt de koepel van zorginstellingen in een mededeling. Zorgnet Vlaanderen wil in elke instelling een meldingspersoon en een zorgcoördinator. Zorgnet Vlaanderen reikt met deze publicatie de ziekenhuizen, de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg een handleiding aan om werk te maken van een structureel beleid. Binnen de zorgverlening is er altijd sprake van een machtsrelatie waardoor elke vorm van (seksuele) relatie tussen zorgverstrekker en zorgvrager niet kan, ook niet na het beëindigen van deze professionele relatie, stelt het protocol. Zorgcoördinator en meldingspersoonElke melding of klacht van een patiënt, diens familie of een andere zorgverstrekker dient ernstig genomen te worden. Om de meldingen op een goede manier op te volgen pleit Zorgnet Vlaanderen ervoor dat er in elke voorziening een meldingspersoon wordt aangeduid, alsook een zorgcoördinator. De meldingspersoon is verantwoordelijk om de melding verder op te volgen samen met de directie. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat het behandeltraject van de cliënt kan worden voortgezet, al dan niet in de eigen organisatie. De publicatie biedt verder heel wat praktische tips en richtlijnen, zoals het opnemen van een deontologische code in het arbeidsreglement. (Belga/SD)