In de brief, die dinsdagavond aan alle ziekenhuizen van het land wordt verspreid, haalt het comité deze drie types ingrepen aan: uitstelbare activiteiten die gebruik maken van intensieve zorg, klassieke hospitalisaties die geen gebruik maken van intensieve zorg en chirurgische daghospitaalactiviteiten die geen gebruik maken van intensieve zorg.

Levensnoodzakelijke ingrepen en therapieën zoals chemotherapie of dialyse of noodzakelijke revalidatie mogen wel gewoon doorgaan, zegt het comité.

Momenteel liggen 3.750 COVID-patiënten in de ziekenhuizen, onder wie 780 op de afdelingen intensieve zorg.

"Tegen 6 december 2021 zullen we waarschijnlijk boven de 900 COVID-patiënten op intensieve zorg uitstijgen. Indien er geen kentering komt, bereiken we tegen 10 december 2021 de grens van 1.000 covidpatiënten op intensieve zorg."

In de brief, die dinsdagavond aan alle ziekenhuizen van het land wordt verspreid, haalt het comité deze drie types ingrepen aan: uitstelbare activiteiten die gebruik maken van intensieve zorg, klassieke hospitalisaties die geen gebruik maken van intensieve zorg en chirurgische daghospitaalactiviteiten die geen gebruik maken van intensieve zorg. Levensnoodzakelijke ingrepen en therapieën zoals chemotherapie of dialyse of noodzakelijke revalidatie mogen wel gewoon doorgaan, zegt het comité. Momenteel liggen 3.750 COVID-patiënten in de ziekenhuizen, onder wie 780 op de afdelingen intensieve zorg. "Tegen 6 december 2021 zullen we waarschijnlijk boven de 900 COVID-patiënten op intensieve zorg uitstijgen. Indien er geen kentering komt, bereiken we tegen 10 december 2021 de grens van 1.000 covidpatiënten op intensieve zorg."