Dat schrijft De Morgen dinsdag. Om nu vastbenoemd te geraken, moeten leerkrachten minstens twee schooljaren anciënniteit opbouwen. Dat wil Weyts loslaten, zo blijkt uit de toelichting bij de begrotingsaanpassing die de Vlaamse regering maandag afklopte.

In ruil wil de minister wel een strengere evaluatie. Leerkrachten kunnen nu al geschorst of zelfs ontslagen worden na slechte evaluaties, maar dat gebeurt in de praktijk bijna nooit. Maar tornen aan de evaluatieprocedure ligt gevoelig. Ook Weyts' voorganger Hilde Crevits (CD&V) wilde sneller en meer vast benoemen, maar telkens protesteerden de vakbonden.

Daarom is de snellere vaste benoeming nu uit de begrotingsaanpassing werd gehaald: oorspronkelijk stond het idee erin opgenomen, na veel overleg verdween het weer. Via de toelichting bij de begroting houdt Weyts het idee wel warm. Hij wil de komende maanden een akkoord bereiken met de sociale partners.

De Morgen wijst erop dat een snellere benoeming de pensioenfactuur sneller doorschuift naar het federale niveau, dat de pensioenen van ambtenaren ten laste heeft. De maatregel zou de Vlaamse begroting jaarlijks 26 miljoen euro opleveren.

Dat schrijft De Morgen dinsdag. Om nu vastbenoemd te geraken, moeten leerkrachten minstens twee schooljaren anciënniteit opbouwen. Dat wil Weyts loslaten, zo blijkt uit de toelichting bij de begrotingsaanpassing die de Vlaamse regering maandag afklopte. In ruil wil de minister wel een strengere evaluatie. Leerkrachten kunnen nu al geschorst of zelfs ontslagen worden na slechte evaluaties, maar dat gebeurt in de praktijk bijna nooit. Maar tornen aan de evaluatieprocedure ligt gevoelig. Ook Weyts' voorganger Hilde Crevits (CD&V) wilde sneller en meer vast benoemen, maar telkens protesteerden de vakbonden. Daarom is de snellere vaste benoeming nu uit de begrotingsaanpassing werd gehaald: oorspronkelijk stond het idee erin opgenomen, na veel overleg verdween het weer. Via de toelichting bij de begroting houdt Weyts het idee wel warm. Hij wil de komende maanden een akkoord bereiken met de sociale partners. De Morgen wijst erop dat een snellere benoeming de pensioenfactuur sneller doorschuift naar het federale niveau, dat de pensioenen van ambtenaren ten laste heeft. De maatregel zou de Vlaamse begroting jaarlijks 26 miljoen euro opleveren.