'SP.A doet het minst voor werklozen en leefloners. Groen doet het meest voor leefloners.' Het waren enkele van de opmerkelijke conclusies die de krant De Standaard trok uit de doorrekening van het Planbureau. Dat becijferde voor het eerst enkele speerpunten die de politieke partijen zelf mochten indienen.
...