Een paar maanden geleden werd John Crombez tot nieuwe voorzitter van de SP.A verkozen, vandaag zijn er binnen de Britse sociaaldemocratische Labour partij voorzittersverkiezingen waarbij Jeremy Corbyn, met een naar Britse maatstaven zeer links-populistisch discours schijnbaar favoriet is om het voorzitterschap binnen te halen. Er is al (zeer) veel over geschreven en gezegd, maar nogmaals een poging tot (electorale) analyse: moet de sociaaldemocratie in West-Europa een links-populistische koers varen, of moet het veeleer het politieke centrum opzoeken?

Voorkeuren voor herverdeling: de `sociale correcties'

Een grote hoeveelheid literatuur heeft de vraag trachten te beantwoorden in hoeverre mensen een voorkeur hebben voor herverdeling. Wat veelal uit dit onderzoek naar voren komt is dat de meeste mensen een hoge bereidheid tot betalen hebben voor het sociale zekerheidssysteem, als men maar het gevoel heeft dat belastingen, de bijdragen tot het publieke goed, terecht komen bij diegenen die het `echt nodig hebben'. Met andere woorden: mensen die tegenwoordig meer rechts stemmen doen dit niet uit egoïsme, maar uit een gevoel dat `het systeem' niet meer `fair' is.

'Waarom de SP.A onder John Crombez toch beter het politieke centrum opzoekt'

Dat gevoel werd de voorbije decennia versterkt door het verder uitbreiden van de welvaartsstaat, naar terreinen die zeker niet passen bij klassieke herverdeling. Een voorbeeld hiervan in Vlaamse context is het subsidiëren van gratis openbaar vervoer. Veel mensen die vaak perfect bereid zijn én de financiële mogelijkheden hebben om een kleine bijdrage te betalen voor een abonnement, maar toch gratis zich konden verplaatsen. Veel belastingbetalers zien die middelen dus in eerder opwaartse richting `verdwijnen', i.p.v. naar diegenen die echt bijkomende financiële ondersteuning nodig hebben.

Gratis openbaar vervoer is uiteraard maar éen voorbeeldje (maar het is terecht omdat veel mensen aan linkerzijde blijvend de idee verkondigen dat dit een progressief-herverdelende maatregel was, hetgeen zeker niet evident of eenduidig is).

Betere communicatie van rechtse partijen

Centrum-rechtse partijen zoals N-VA hebben dit zeer goed begrepen. Niet voor niets gaat hun politieke communicatie altijd in twee richtingen: enerzijds het schrappen van bepaalde voorzieningen én de mededeling dat er `sociale correcties' zullen zijn. Ik sta zeer sceptisch t.a.v. de effectieve uitvoering van het laatste aspect, maar de communicatie is wel zeer effectief en in zekere zin is daar zelfs niets `asociaal' aan. Centrum-linkse politici zijn veel te snel om dit af te doen als `overgang naar liefdadigheid'.

Wederom, als er een constante in de voorkeuren voor herverdeling en delen bestaat, dan is het de overtuiging dat middelen effectief moeten terecht komen bij zwakkeren binnen een gemeenschap. Rechts heeft dat begrepen, links blijft zitten in het niet-bereikbare idealisme van de onbegrensde welvaartsstaat.

Zichtbaarheid: wie zijn de `superrijken'?

SP.a-voorzitter John Crombez heeft tijdens zijn campagne en bij de start van zijn voorzitterschap aangekondigd dat hij `scherper' en `duidelijker' wil zijn. Het valt op dat hij meer het begrip `superrijken' hanteert. Dit begrip valt allicht binnen het kader `scherp en duidelijk links', maar is het politiek effectief om een ruime, sterke sociaaldemocratische partij uit te bouwen?

Ik vrees van niet. Cruciaal is uiteraard het aspect van zichtbaarheid. Veel mensen hebben geen goed idee van wat Crombez precies bedoelt met dat begrip, wie heeft hij in het oog? Het is zeer onduidelijk. Mensen zullen allicht snel denken aan ondernemers zoals Wouter Torfs of Marc Coucke. Zijn aanvallen op hen electoraal lonend? Wel, we hoeven slechts te denken aan de relatief grote stroom negatieve reacties (ook van werknemers) op de uitspraken van voormalig SP.A voorzitter Bruno Tobback op Torfs.

Psychologie

In tegenstelling tot het relatief vage begrip `superrijken' (die overigens vaak toch eerder een internationaal profiel hebben), kunnen veel mensen (terecht of onterecht) een beeld vormen van mensen die de kantjes van het sociale zekerheidssysteem opzoekt. Veel centrum-linkse kiezers wijzen op de cijfergegevens die aantonen dat het om een (relatief) kleine groep gaat. Dat is zo. Helaas is het een gegeven van menselijke psychologie dat men veeleer reageert op basis van gevoelens en indrukken, niet op basis van cijfergegevens.

'Een meer scherp links discours stemt helemaal niet overeen met de wens om een volkspartij rond de 20% te worden.'

Dat ontkennen helpt niet. Helaas is het een vrij robuust gegeven in psychologisch, politicologisch en gedragseconomisch onderzoek. De rechterzijde heeft dit (wederom) goed begrepen en de politieke strategie (en communicatie) daarop aangepast. Waarom zouden linkse politici zich hiervan weerhouden? Je kan perfect de `imperfecties' aanzetten om tot mooie, wenselijke uitkomsten te komen, progressief-herverdelend beleid i.p.v. een verdere afbouw van de sociale zekerheid. Wenselijk, toch?

Niet naar links, bezet het centrum

Vandaar mijn oproep naar SP.A-voorzitter John Crombez: de beweging richting een meer scherp links discours stemt helemaal niet overeen met de wens om een volkspartij rond de 20% te worden. Het is een illusie te denken dat men hiermee verder komt in de realisatie van de sociaaldemocratische (of socialistische) doelstellingen: enkel in het beleid kan men deze effectief uitvoeren.

De CD&V heeft (eindelijk) een kleine bocht naar een meer linkse koers genomen met het strijden voor een vermogenswinstbelasting, de indexsprong voor de huurprijzen etc. In plaats van het infantiele spel oppositie/meerderheid te spelen kan een verantwoordelijke sociaaldemocratische partij aansluiting zoeken met de christen-democratische basis. Overtuig de linksere kiezers en leden binnen CD&V van een eventueel latere samenwerking op de eerder aangehaalde thema's.

Zo'n ruim centrum-links front van socialisten, sociaaldemocraten en christen-democraten biedt een enorme uitdaging voor N-VA. Met een keuze tussen een veel meer liberale volkspartij of een sociaal meer gevoelige volkspartij is het allerminst duidelijk dat de meeste Vlamingen voor het eerste zouden kiezen. Een mooie toekomst voor de sociaaldemocratie in Vlaanderen wordt dan meer waarschijnlijk.

Waar wacht de SP.A op?

Een paar maanden geleden werd John Crombez tot nieuwe voorzitter van de SP.A verkozen, vandaag zijn er binnen de Britse sociaaldemocratische Labour partij voorzittersverkiezingen waarbij Jeremy Corbyn, met een naar Britse maatstaven zeer links-populistisch discours schijnbaar favoriet is om het voorzitterschap binnen te halen. Er is al (zeer) veel over geschreven en gezegd, maar nogmaals een poging tot (electorale) analyse: moet de sociaaldemocratie in West-Europa een links-populistische koers varen, of moet het veeleer het politieke centrum opzoeken? Voorkeuren voor herverdeling: de `sociale correcties'Een grote hoeveelheid literatuur heeft de vraag trachten te beantwoorden in hoeverre mensen een voorkeur hebben voor herverdeling. Wat veelal uit dit onderzoek naar voren komt is dat de meeste mensen een hoge bereidheid tot betalen hebben voor het sociale zekerheidssysteem, als men maar het gevoel heeft dat belastingen, de bijdragen tot het publieke goed, terecht komen bij diegenen die het `echt nodig hebben'. Met andere woorden: mensen die tegenwoordig meer rechts stemmen doen dit niet uit egoïsme, maar uit een gevoel dat `het systeem' niet meer `fair' is. Dat gevoel werd de voorbije decennia versterkt door het verder uitbreiden van de welvaartsstaat, naar terreinen die zeker niet passen bij klassieke herverdeling. Een voorbeeld hiervan in Vlaamse context is het subsidiëren van gratis openbaar vervoer. Veel mensen die vaak perfect bereid zijn én de financiële mogelijkheden hebben om een kleine bijdrage te betalen voor een abonnement, maar toch gratis zich konden verplaatsen. Veel belastingbetalers zien die middelen dus in eerder opwaartse richting `verdwijnen', i.p.v. naar diegenen die echt bijkomende financiële ondersteuning nodig hebben. Gratis openbaar vervoer is uiteraard maar éen voorbeeldje (maar het is terecht omdat veel mensen aan linkerzijde blijvend de idee verkondigen dat dit een progressief-herverdelende maatregel was, hetgeen zeker niet evident of eenduidig is). Centrum-rechtse partijen zoals N-VA hebben dit zeer goed begrepen. Niet voor niets gaat hun politieke communicatie altijd in twee richtingen: enerzijds het schrappen van bepaalde voorzieningen én de mededeling dat er `sociale correcties' zullen zijn. Ik sta zeer sceptisch t.a.v. de effectieve uitvoering van het laatste aspect, maar de communicatie is wel zeer effectief en in zekere zin is daar zelfs niets `asociaal' aan. Centrum-linkse politici zijn veel te snel om dit af te doen als `overgang naar liefdadigheid'. Wederom, als er een constante in de voorkeuren voor herverdeling en delen bestaat, dan is het de overtuiging dat middelen effectief moeten terecht komen bij zwakkeren binnen een gemeenschap. Rechts heeft dat begrepen, links blijft zitten in het niet-bereikbare idealisme van de onbegrensde welvaartsstaat. SP.a-voorzitter John Crombez heeft tijdens zijn campagne en bij de start van zijn voorzitterschap aangekondigd dat hij `scherper' en `duidelijker' wil zijn. Het valt op dat hij meer het begrip `superrijken' hanteert. Dit begrip valt allicht binnen het kader `scherp en duidelijk links', maar is het politiek effectief om een ruime, sterke sociaaldemocratische partij uit te bouwen? Ik vrees van niet. Cruciaal is uiteraard het aspect van zichtbaarheid. Veel mensen hebben geen goed idee van wat Crombez precies bedoelt met dat begrip, wie heeft hij in het oog? Het is zeer onduidelijk. Mensen zullen allicht snel denken aan ondernemers zoals Wouter Torfs of Marc Coucke. Zijn aanvallen op hen electoraal lonend? Wel, we hoeven slechts te denken aan de relatief grote stroom negatieve reacties (ook van werknemers) op de uitspraken van voormalig SP.A voorzitter Bruno Tobback op Torfs. In tegenstelling tot het relatief vage begrip `superrijken' (die overigens vaak toch eerder een internationaal profiel hebben), kunnen veel mensen (terecht of onterecht) een beeld vormen van mensen die de kantjes van het sociale zekerheidssysteem opzoekt. Veel centrum-linkse kiezers wijzen op de cijfergegevens die aantonen dat het om een (relatief) kleine groep gaat. Dat is zo. Helaas is het een gegeven van menselijke psychologie dat men veeleer reageert op basis van gevoelens en indrukken, niet op basis van cijfergegevens. Dat ontkennen helpt niet. Helaas is het een vrij robuust gegeven in psychologisch, politicologisch en gedragseconomisch onderzoek. De rechterzijde heeft dit (wederom) goed begrepen en de politieke strategie (en communicatie) daarop aangepast. Waarom zouden linkse politici zich hiervan weerhouden? Je kan perfect de `imperfecties' aanzetten om tot mooie, wenselijke uitkomsten te komen, progressief-herverdelend beleid i.p.v. een verdere afbouw van de sociale zekerheid. Wenselijk, toch? Niet naar links, bezet het centrumVandaar mijn oproep naar SP.A-voorzitter John Crombez: de beweging richting een meer scherp links discours stemt helemaal niet overeen met de wens om een volkspartij rond de 20% te worden. Het is een illusie te denken dat men hiermee verder komt in de realisatie van de sociaaldemocratische (of socialistische) doelstellingen: enkel in het beleid kan men deze effectief uitvoeren. De CD&V heeft (eindelijk) een kleine bocht naar een meer linkse koers genomen met het strijden voor een vermogenswinstbelasting, de indexsprong voor de huurprijzen etc. In plaats van het infantiele spel oppositie/meerderheid te spelen kan een verantwoordelijke sociaaldemocratische partij aansluiting zoeken met de christen-democratische basis. Overtuig de linksere kiezers en leden binnen CD&V van een eventueel latere samenwerking op de eerder aangehaalde thema's. Zo'n ruim centrum-links front van socialisten, sociaaldemocraten en christen-democraten biedt een enorme uitdaging voor N-VA. Met een keuze tussen een veel meer liberale volkspartij of een sociaal meer gevoelige volkspartij is het allerminst duidelijk dat de meeste Vlamingen voor het eerste zouden kiezen. Een mooie toekomst voor de sociaaldemocratie in Vlaanderen wordt dan meer waarschijnlijk. Waar wacht de SP.A op?