PFAS is de verzamelnaam van duizenden synthetische fluorverbindingen die erg moeilijk afbreekbaar zijn. Ook PFOS, de stof die verantwoordelijk is voor de vervuiling op en rond de site van chemiereus 3M in Zwijndrecht, valt daaronder. Het goedje zou nu ook de vliegbasis in Chièvres, in Henegouwen, vervuild hebben.

Volgens Waals parlementslid Jori Dupont (PVDA) zit de stof al jaren in de grond in de buurt van de Amerikaanse vliegbasis en de aanpalende Daumerie-kazerne. Dupont verwees dinsdagmiddag in commissie naar een rapport van het Pentagon waarin zou staan dat het PFAS-gehalte in Chièvres de norm ruimschoots overschrijdt. In 2017 zou bijvoorbeeld beslist zijn om er enkel nog gebotteld water te drinken, omdat het drinkwater te zeer vervuild zou zijn. "Maar geen enkele inwoner van Chièvres is daarvan op de hoogte en het is ook nooit aan bod gekomen op de gemeenteraad of in het Waals parlement", zei Dupont.

Dat rapport is intussen op het bureau van bevoegd minister Céline Tellier beland, maar volgens haar is het nooit doorgespeeld aan de bevoegde diensten of aan de gemeente, antwoordde ze. Dat zal nu wel gebeuren, verzekerde Tellier.

Op basis van het onderzoek van de administratie zal bekeken worden of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn, zei ze. Intussen is ook contact geweest met het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Die laatste heeft een onderzoek bevolen naar mogelijke vervuilingen met PFAS rond alle kazernes en basissen van Defensie en zal de resultaten daarvan ook doorspelen aan de Waalse regering. "Zo zullen we over volledige informatie beschikken", stelde Tellier.

In tegenstelling tot Vlaanderen is er in Wallonië nooit een bedrijf geweest dat PFAS zelf produceerde, benadrukte Tellier nog. De aanwezigheid van die stoffen in de bodem is dus enkel gelinkt aan het gebruik ervan in bepaalde producten, zoals brandblusschuim, of industriële activiteiten. Daardoor is de vervuiling veel diffuser is dan wat bijvoorbeeld in Zwijndrecht is vastgesteld, verzekerde de Ecolo-politica, al zit het goedje "in zeer lage concentraties" wel zowat overal in de Waalse bodem en waterlopen.

PFAS is de verzamelnaam van duizenden synthetische fluorverbindingen die erg moeilijk afbreekbaar zijn. Ook PFOS, de stof die verantwoordelijk is voor de vervuiling op en rond de site van chemiereus 3M in Zwijndrecht, valt daaronder. Het goedje zou nu ook de vliegbasis in Chièvres, in Henegouwen, vervuild hebben. Volgens Waals parlementslid Jori Dupont (PVDA) zit de stof al jaren in de grond in de buurt van de Amerikaanse vliegbasis en de aanpalende Daumerie-kazerne. Dupont verwees dinsdagmiddag in commissie naar een rapport van het Pentagon waarin zou staan dat het PFAS-gehalte in Chièvres de norm ruimschoots overschrijdt. In 2017 zou bijvoorbeeld beslist zijn om er enkel nog gebotteld water te drinken, omdat het drinkwater te zeer vervuild zou zijn. "Maar geen enkele inwoner van Chièvres is daarvan op de hoogte en het is ook nooit aan bod gekomen op de gemeenteraad of in het Waals parlement", zei Dupont. Dat rapport is intussen op het bureau van bevoegd minister Céline Tellier beland, maar volgens haar is het nooit doorgespeeld aan de bevoegde diensten of aan de gemeente, antwoordde ze. Dat zal nu wel gebeuren, verzekerde Tellier. Op basis van het onderzoek van de administratie zal bekeken worden of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn, zei ze. Intussen is ook contact geweest met het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Die laatste heeft een onderzoek bevolen naar mogelijke vervuilingen met PFAS rond alle kazernes en basissen van Defensie en zal de resultaten daarvan ook doorspelen aan de Waalse regering. "Zo zullen we over volledige informatie beschikken", stelde Tellier. In tegenstelling tot Vlaanderen is er in Wallonië nooit een bedrijf geweest dat PFAS zelf produceerde, benadrukte Tellier nog. De aanwezigheid van die stoffen in de bodem is dus enkel gelinkt aan het gebruik ervan in bepaalde producten, zoals brandblusschuim, of industriële activiteiten. Daardoor is de vervuiling veel diffuser is dan wat bijvoorbeeld in Zwijndrecht is vastgesteld, verzekerde de Ecolo-politica, al zit het goedje "in zeer lage concentraties" wel zowat overal in de Waalse bodem en waterlopen.