Het wetsvoorstel werd eerder, in september, met de steun van zowel de Democraten als de Republikeinen al aangenomen door de Senaat. Nadat beide versies met elkaar zijn verzoend, gaat de tekst naar president Donald Trump. Met de wet wil het Huis van Afgevaardigden Trump oproepen om eventueel sancties uit te vaardigden tegen sommige Chinese regeringsfunctionarissen wegens mensenrechtenschendingen. Ook zou de federale overheid moeten nagaan welke bedrijven betrokken zijn bij de bouw van detentiekampen en steun moeten bieden aan journalisten die verslag uitbrengen van wat er in China gaande is. Recent nog lekten er documenten uit die aantonen hoe de Chinese regering massaal etnische minderheden in de regio Xinjiang in grote interneringskampen opsluit. Uit de documenten bleek onder andere dat de Chinese politie gebruikmaakt van big data en kunstmatige intelligentie om hele groepen bijeen te brengen en vast te zetten. Mensenrechtengroepen, onafhankelijke onderzoekers en buitenlandse overheden schatten dat tot 1,5 miljoen Oeigoeren, Kazachen, Hui-Chinezen en andere minderheden in Xinjiang in interneringskampen zitten. Daar krijgen ze de Chinese taal aangeleerd en worden ze gedwongen om van hun eigen taal en tradities af te zien. Overlevenden meldden dat in de kampen mensen worden geslagen, gemarteld en misbruikt. Zij die vrijgelaten worden, komen terecht in een dwangarbeidssyteem. De Chinese overheid zelf verwijst naar de kampen als "beroepstrainingscentra" die nodig zijn om terrorisme en separatisme in de regio uit te roeien. (Belga)

Het wetsvoorstel werd eerder, in september, met de steun van zowel de Democraten als de Republikeinen al aangenomen door de Senaat. Nadat beide versies met elkaar zijn verzoend, gaat de tekst naar president Donald Trump. Met de wet wil het Huis van Afgevaardigden Trump oproepen om eventueel sancties uit te vaardigden tegen sommige Chinese regeringsfunctionarissen wegens mensenrechtenschendingen. Ook zou de federale overheid moeten nagaan welke bedrijven betrokken zijn bij de bouw van detentiekampen en steun moeten bieden aan journalisten die verslag uitbrengen van wat er in China gaande is. Recent nog lekten er documenten uit die aantonen hoe de Chinese regering massaal etnische minderheden in de regio Xinjiang in grote interneringskampen opsluit. Uit de documenten bleek onder andere dat de Chinese politie gebruikmaakt van big data en kunstmatige intelligentie om hele groepen bijeen te brengen en vast te zetten. Mensenrechtengroepen, onafhankelijke onderzoekers en buitenlandse overheden schatten dat tot 1,5 miljoen Oeigoeren, Kazachen, Hui-Chinezen en andere minderheden in Xinjiang in interneringskampen zitten. Daar krijgen ze de Chinese taal aangeleerd en worden ze gedwongen om van hun eigen taal en tradities af te zien. Overlevenden meldden dat in de kampen mensen worden geslagen, gemarteld en misbruikt. Zij die vrijgelaten worden, komen terecht in een dwangarbeidssyteem. De Chinese overheid zelf verwijst naar de kampen als "beroepstrainingscentra" die nodig zijn om terrorisme en separatisme in de regio uit te roeien. (Belga)