Het comité van de Verenigde Naties dat toekijkt op de naleving van het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, is niet mals voor ons land. In een rapport verwijst de CAT (Committee Against Torture) onder meer naar "het veelvuldig voorkomen" van politiegeweld en de overbevolking in gevangenissen.

Het Committee (CAT) is bezorgd over het buitensporige gebruik van geweld door de politie, dat sinds 2014 heeft geleid tot de dood van enkele gedetineerden. Een van hen is Jozef Chovanec. De Slovaak stierf in februari 2018 in een ziekenhuis, na een gespierde politie-interventie in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Het comité verwijst ook naar zaken waarin 'onevenredig geweld' is gebruikt om mensenmassa's onder controle te houden, bijvoorbeeld bij de demonstraties tegen de coronamaatregelen, waarvoor geen toestemming was gegeven.

Er was een 'buitensporig gebruik van wapens' om demonstraties uiteen te drijven, zoals traangas, wapenstokken en waterkanonnen. Het Comité laakt daarnaast het gebrek aan doeltreffendheid van de onderzoeken naar politiegeweld en plaatst vraagtekens bij de efficiëntie en onpartijdigheid van de bestaande toezichtmechanismes en tuchtprocedures.

Gevangenissen

In het rapport komen ook de overbevolking en de omstandigheden in de gevangenissen aan bod. Het comité heeft het over 'vervallen staat van ten minste zes gevangenissen', de ontoereikende douche- en toiletfaciliteiten en de slechte hygiëne, die in sommige gevallen heeft geleid tot kakkerlakken- en rattenplagen. Daarnaast betreurt het comité dat het Grondwettelijk Hof bepalingen van de vreemdelingenwet vernietigde in februari. Volgens het CAT blijft België op die manier asielzoekers uitwijzen naar landen waar conflicten woeden en waar het risico groot is dat de teruggestuurde personen aan foltering of mishandeling worden blootgesteld.

België krijgt in het rapport ook op enkele vlakken positieve punten. Het gaat dan onder meer over de beslissing om enkele vrouwen en kinderen uit kampen in Syrië terug te halen. Ook is het comité tevreden met de oprichting van het Federale Instituut voor de Rechten van de Mens en het verbeteren van de onafhankelijkheid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

Het comité van de Verenigde Naties dat toekijkt op de naleving van het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, is niet mals voor ons land. In een rapport verwijst de CAT (Committee Against Torture) onder meer naar "het veelvuldig voorkomen" van politiegeweld en de overbevolking in gevangenissen.Het Committee (CAT) is bezorgd over het buitensporige gebruik van geweld door de politie, dat sinds 2014 heeft geleid tot de dood van enkele gedetineerden. Een van hen is Jozef Chovanec. De Slovaak stierf in februari 2018 in een ziekenhuis, na een gespierde politie-interventie in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Het comité verwijst ook naar zaken waarin 'onevenredig geweld' is gebruikt om mensenmassa's onder controle te houden, bijvoorbeeld bij de demonstraties tegen de coronamaatregelen, waarvoor geen toestemming was gegeven. Er was een 'buitensporig gebruik van wapens' om demonstraties uiteen te drijven, zoals traangas, wapenstokken en waterkanonnen. Het Comité laakt daarnaast het gebrek aan doeltreffendheid van de onderzoeken naar politiegeweld en plaatst vraagtekens bij de efficiëntie en onpartijdigheid van de bestaande toezichtmechanismes en tuchtprocedures. In het rapport komen ook de overbevolking en de omstandigheden in de gevangenissen aan bod. Het comité heeft het over 'vervallen staat van ten minste zes gevangenissen', de ontoereikende douche- en toiletfaciliteiten en de slechte hygiëne, die in sommige gevallen heeft geleid tot kakkerlakken- en rattenplagen. Daarnaast betreurt het comité dat het Grondwettelijk Hof bepalingen van de vreemdelingenwet vernietigde in februari. Volgens het CAT blijft België op die manier asielzoekers uitwijzen naar landen waar conflicten woeden en waar het risico groot is dat de teruggestuurde personen aan foltering of mishandeling worden blootgesteld. België krijgt in het rapport ook op enkele vlakken positieve punten. Het gaat dan onder meer over de beslissing om enkele vrouwen en kinderen uit kampen in Syrië terug te halen. Ook is het comité tevreden met de oprichting van het Federale Instituut voor de Rechten van de Mens en het verbeteren van de onafhankelijkheid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.