De totale hoeveelheid huishoudelijk afval in Vlaanderen is in 2009 met twee procent gestegen tot gemiddeld 551 kilogram afval per inwoner. Maar de Vlaming sorteerde nooit beter.

Volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) steeg de afvalberg na een sterke daling in 2008 vorig jaar licht tot 3.437.309 ton of 551 kg per inwoner.

Maar van die 551 kilo afval die elke Vlaming gemiddeld inzamelde was bijna driekwart te hergebruiken, recycleren of composteren. Daardoor daalde de hoeveelheid restafval (afval dat uiteindelijk verbrand of gestort wordt) per inwoner voor het eerst onder de grens van de 150 kilogram.

Binnen Vlaanderen zijn er wel grote verschillen. De Antwerpse
gemeente Rijkevorsel is met nauwelijks 65,59 kg restafval per inwoner de beste leerling van de klas. Rijkevorsel lost daarmee het Kempense Herenthout af.

Vele andere gemeenten doen het echter een pak minder goed. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil
gemeenten die de minimumdoelstelling van 180 kg restafval per jaar niet halen intensiever laten begeleiden.