Het treinongeval in Wetteren doet bij Groen vragen rijzen over de veiligheid van gevaarlijke transporten van goederentreinen. De partij dringt aan op een grondig debat en op een onderzoek naar de impact op de volksgezondheid en de opgelopen milieuschade. Kamerlid Stefaan Van Hecke stelt zelf voor om, naar Nederlands voorbeeld, snelheidslimieten in te voeren voor goederentreinen die gevaarlijke producten vervoeren.

Onderzoek naar effectiviteit rampenplannen

"Dit ongeval moet de aanleiding zijn voor een grondig debat over de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke producten over het spoor", aldus Van Hecke. Daarnaast moet er volgens het Groen-Kamerlid ook een onderzoek komen naar de effectiviteit van rampenplannen bij dergelijke incidenten. "Voldoen onze rampenplannen wel bij dergelijke ongevallen? . En is België voorbereid mocht een dergelijk ongeval zich voordoen bij een nucleair transport? ", vraagt Van Hecke zich af.

Mogelijke maatregelen

Groen suggereert zelf enkele mogelijke maatregelen. "In ons land bestaan er geen snelheidsbeperkingen voor goederentreinen die zeer
gevaarlijke producten vervoeren. Wij vragen dat er, net zoals in Nederland, lagere snelheden komen voor treinen die zeer gevaarlijke producten vervoeren. Ammoniaktreinen mogen in Nederland bijvoorbeeld maximum 60 km/u rijden."

Speciale spoorlijnen voor goederentreinen

Een andere piste voor Groen is het voorzien van speciale spoorlijnen voor goederentreinen, zoals de Betuweroute in Nederland. "Veel treinen met gevaarlijke stoffen hoeven als gevolg niet meer door dichtbevolkt gebied te rijden. Ook in België moet deze mogelijkheid worden onderzocht om personen- en goederenvervoer te scheiden"

Actualiteitsdebat

Ook Open VLD-politica Sabien Lahaye-Battheu, voorzitster van de commissie Infrastructuur in de Kamer, wil in de komende week in haar commissie een actualiteitsdebat organiseren in het treinongeval in Wetteren.

"Omdat de oorzaken van het ongeval nog onduidelijk zijn, wil ik een speciale zitting wijden aan dit incident. Tijdens dit actualiteitsdebat kan alvast de bevoegde minister een stand van zaken en resultaten van het onderzoek toelichten aan het parlement. Hieruit moeten dan de nodige conclusies getrokken worden met het oog op het voorkomen van nieuwe ongelukken met dergelijk zware gevolgen", aldus Lahaye-Battheu. (Belga/MI)
Het treinongeval in Wetteren doet bij Groen vragen rijzen over de veiligheid van gevaarlijke transporten van goederentreinen. De partij dringt aan op een grondig debat en op een onderzoek naar de impact op de volksgezondheid en de opgelopen milieuschade. Kamerlid Stefaan Van Hecke stelt zelf voor om, naar Nederlands voorbeeld, snelheidslimieten in te voeren voor goederentreinen die gevaarlijke producten vervoeren.Onderzoek naar effectiviteit rampenplannen "Dit ongeval moet de aanleiding zijn voor een grondig debat over de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke producten over het spoor", aldus Van Hecke. Daarnaast moet er volgens het Groen-Kamerlid ook een onderzoek komen naar de effectiviteit van rampenplannen bij dergelijke incidenten. "Voldoen onze rampenplannen wel bij dergelijke ongevallen? . En is België voorbereid mocht een dergelijk ongeval zich voordoen bij een nucleair transport? ", vraagt Van Hecke zich af. Mogelijke maatregelen Groen suggereert zelf enkele mogelijke maatregelen. "In ons land bestaan er geen snelheidsbeperkingen voor goederentreinen die zeer gevaarlijke producten vervoeren. Wij vragen dat er, net zoals in Nederland, lagere snelheden komen voor treinen die zeer gevaarlijke producten vervoeren. Ammoniaktreinen mogen in Nederland bijvoorbeeld maximum 60 km/u rijden." Speciale spoorlijnen voor goederentreinen Een andere piste voor Groen is het voorzien van speciale spoorlijnen voor goederentreinen, zoals de Betuweroute in Nederland. "Veel treinen met gevaarlijke stoffen hoeven als gevolg niet meer door dichtbevolkt gebied te rijden. Ook in België moet deze mogelijkheid worden onderzocht om personen- en goederenvervoer te scheiden" Actualiteitsdebat Ook Open VLD-politica Sabien Lahaye-Battheu, voorzitster van de commissie Infrastructuur in de Kamer, wil in de komende week in haar commissie een actualiteitsdebat organiseren in het treinongeval in Wetteren. "Omdat de oorzaken van het ongeval nog onduidelijk zijn, wil ik een speciale zitting wijden aan dit incident. Tijdens dit actualiteitsdebat kan alvast de bevoegde minister een stand van zaken en resultaten van het onderzoek toelichten aan het parlement. Hieruit moeten dan de nodige conclusies getrokken worden met het oog op het voorkomen van nieuwe ongelukken met dergelijk zware gevolgen", aldus Lahaye-Battheu. (Belga/MI)