In het plan staat onder meer dat de stad een (vervolg)praktijkonderzoek laat uitvoeren rond discriminatie in de huisvesting en "gerichte opvolgingsacties" van de resultaten naar de private verhuursector zal doen. Ook zal de stad een onderzoek voeren naar de gehanteerde administratief-juridische voorwaarden bij aanwerving van niet-Belgen om later een "sensibiliserende en coachende" rol uit te werken. In kranteninterviews en debatten stelde schepen voor Gelijke Kansen Resul Tapmaz (SP.A) het evenwel nog scherper dan in zijn plan, door te zeggen dat praktijktests en mystery shoppers ingezet worden in de verhuursector, interimkantoren en bij bedrijven die aan de stad leveren.

Amendementen

Met drie amendementen riep N-VA de coalitiepartners SP.A, Open VLD en Groen op om punten te schrappen die bedrijven 'viseren'. Het gaat om het voornemen om vacatures te screenen op 'te hoge taalvereisten', net als het onderzoek naar mogelijke discriminatie bij interim-bureaus en het punt over het nagaan of de discriminatieclausule wordt nageleefd bij bedrijven die aan de stad leveren. Volgens Siegfried Bracke (N-VA) zijn de maatregelen disproportioneel, hij vreest ook voor juridische problemen. "De stad eigent zich bevoegdheden toe die niet haar bevoegdheden zijn", verduidelijkte hij achteraf. "Bovendien wil ik niet leven in een samenleving met controleurs op elke hoek." Over het feit dat bedrijven gecontroleerd kunnen worden zei hij: "Al wie werk geeft is verdacht, die moet gescreend worden, dit is niet ons uitgangspunt. Ons uitgangspunt is vertrouwen."

Wordt vervolgd

Tijdens zijn betoog verduidelijkte Bracke dat het plan een legitiem doel heeft. "Er is geen plaats voor racisme en discriminatie in de samenleving en daarom heeft de wetgever er een misdrijf van gemaakt", aldus Bracke. "Racisme en discriminatie kan worden vervolgd, maar voor deze coalitie is dat niet genoeg." Inhoudelijk, bijvoorbeeld wat de praktijktesten op de huurmarkt betreft, vreest Bracke voor een contraproductief effect: minder mensen die nog woningen willen verhuren met stijgende prijzen als gevolg. N-VA denkt dat de stad veel tijd en geld steekt in een plan met weinig resultaat.

De raadszitting gaat dinsdag om 19.00 uur verder.

(Belga/RR)

In het plan staat onder meer dat de stad een (vervolg)praktijkonderzoek laat uitvoeren rond discriminatie in de huisvesting en "gerichte opvolgingsacties" van de resultaten naar de private verhuursector zal doen. Ook zal de stad een onderzoek voeren naar de gehanteerde administratief-juridische voorwaarden bij aanwerving van niet-Belgen om later een "sensibiliserende en coachende" rol uit te werken. In kranteninterviews en debatten stelde schepen voor Gelijke Kansen Resul Tapmaz (SP.A) het evenwel nog scherper dan in zijn plan, door te zeggen dat praktijktests en mystery shoppers ingezet worden in de verhuursector, interimkantoren en bij bedrijven die aan de stad leveren. Met drie amendementen riep N-VA de coalitiepartners SP.A, Open VLD en Groen op om punten te schrappen die bedrijven 'viseren'. Het gaat om het voornemen om vacatures te screenen op 'te hoge taalvereisten', net als het onderzoek naar mogelijke discriminatie bij interim-bureaus en het punt over het nagaan of de discriminatieclausule wordt nageleefd bij bedrijven die aan de stad leveren. Volgens Siegfried Bracke (N-VA) zijn de maatregelen disproportioneel, hij vreest ook voor juridische problemen. "De stad eigent zich bevoegdheden toe die niet haar bevoegdheden zijn", verduidelijkte hij achteraf. "Bovendien wil ik niet leven in een samenleving met controleurs op elke hoek." Over het feit dat bedrijven gecontroleerd kunnen worden zei hij: "Al wie werk geeft is verdacht, die moet gescreend worden, dit is niet ons uitgangspunt. Ons uitgangspunt is vertrouwen." Tijdens zijn betoog verduidelijkte Bracke dat het plan een legitiem doel heeft. "Er is geen plaats voor racisme en discriminatie in de samenleving en daarom heeft de wetgever er een misdrijf van gemaakt", aldus Bracke. "Racisme en discriminatie kan worden vervolgd, maar voor deze coalitie is dat niet genoeg." Inhoudelijk, bijvoorbeeld wat de praktijktesten op de huurmarkt betreft, vreest Bracke voor een contraproductief effect: minder mensen die nog woningen willen verhuren met stijgende prijzen als gevolg. N-VA denkt dat de stad veel tijd en geld steekt in een plan met weinig resultaat. De raadszitting gaat dinsdag om 19.00 uur verder.(Belga/RR)