Ze schatten het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid tegen 2024 groter in dan de Vlaamse regering zelf. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie die de SERV maakt van de begroting.

De Raad raamt het tekort bij ongewijzigd beleid in 2021 op 5 miljard euro, of 291 miljoen euro beter dan in de aangepaste begroting van de regering. Het licht betere resultaat komt door het economische herstel. 'Het herstel lijkt versterkt te worden door de uitrol van de vaccinatiecampagne en het ondersteuningsbeleid van de verschillende overheden', zegt Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV.

Het probleem is dat de overheidsfinanciën de relance echter te weinig volgen, de overheid haalt dus niet genoeg voordeel uit het aantrekken van de economie. 'Er is geen reden om aan te nemen dat het tekort vanzelf zal verdwijnen', zegt Erwin Eysackers van de studiedienst van de SERV. 'De regering wil zorgen dat op lange termijn de uitgaven het gemiddelde van de ontvangsten volgen. Wij staan daar positief tegenover, maar er zijn een aantal uitgaven die niet zouden mogen dalen door deze crisis. Het gaat om investeringen en groeiversterkende maatregelen. Daar werd tien jaar geleden, bij de economische crisis, als eerste op bespaard.'

Brede heroverweging

De SERV ziet voorts een oplossing in de Vlaamse brede heroverweging. Met die oefening wordt vanuit de administratie elke uitgave tegen het licht gehouden om te zien of ze concreet tegemoetkomt aan een beleidsprioriteit. Het kan volgens de sociale partners helpen om de overheidsfinanciën weer onder controle te krijgen, op voorwaarde dat alle administraties, zonder uitzondering, deelnemen.

'Om de kloof tussen inkomsten en uitgaven te verkleinen, moet de regering de focus leggen op initiatieven om de uitgaven te beheersen, maar wij vinden dat ook initiatieven rond ontvangsten van belang kunnen zijn', zegt Ann Vermorgen. 'We engageren ons om in het najaar van 2023 een rapport te lanceren met aanbevelingen over de ontvangsten.'

Als er geen nieuw beleid wordt gevoerd, ziet de SERV de overheidsschuld toenemen van 25,7 miljard euro in 2020 tot 34,1 miljard euro in 2021. In 2024 groeit de schuld aan tot 47,8 miljard euro. Dat is ruim 30 procent boven de schuldratiodrempel van 65 procent die de regering zichzelf oplegt.

Ze schatten het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid tegen 2024 groter in dan de Vlaamse regering zelf. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie die de SERV maakt van de begroting.De Raad raamt het tekort bij ongewijzigd beleid in 2021 op 5 miljard euro, of 291 miljoen euro beter dan in de aangepaste begroting van de regering. Het licht betere resultaat komt door het economische herstel. 'Het herstel lijkt versterkt te worden door de uitrol van de vaccinatiecampagne en het ondersteuningsbeleid van de verschillende overheden', zegt Ann Vermorgen, voorzitter van de SERV. Het probleem is dat de overheidsfinanciën de relance echter te weinig volgen, de overheid haalt dus niet genoeg voordeel uit het aantrekken van de economie. 'Er is geen reden om aan te nemen dat het tekort vanzelf zal verdwijnen', zegt Erwin Eysackers van de studiedienst van de SERV. 'De regering wil zorgen dat op lange termijn de uitgaven het gemiddelde van de ontvangsten volgen. Wij staan daar positief tegenover, maar er zijn een aantal uitgaven die niet zouden mogen dalen door deze crisis. Het gaat om investeringen en groeiversterkende maatregelen. Daar werd tien jaar geleden, bij de economische crisis, als eerste op bespaard.' De SERV ziet voorts een oplossing in de Vlaamse brede heroverweging. Met die oefening wordt vanuit de administratie elke uitgave tegen het licht gehouden om te zien of ze concreet tegemoetkomt aan een beleidsprioriteit. Het kan volgens de sociale partners helpen om de overheidsfinanciën weer onder controle te krijgen, op voorwaarde dat alle administraties, zonder uitzondering, deelnemen. 'Om de kloof tussen inkomsten en uitgaven te verkleinen, moet de regering de focus leggen op initiatieven om de uitgaven te beheersen, maar wij vinden dat ook initiatieven rond ontvangsten van belang kunnen zijn', zegt Ann Vermorgen. 'We engageren ons om in het najaar van 2023 een rapport te lanceren met aanbevelingen over de ontvangsten.' Als er geen nieuw beleid wordt gevoerd, ziet de SERV de overheidsschuld toenemen van 25,7 miljard euro in 2020 tot 34,1 miljard euro in 2021. In 2024 groeit de schuld aan tot 47,8 miljard euro. Dat is ruim 30 procent boven de schuldratiodrempel van 65 procent die de regering zichzelf oplegt.