Voor de Vlaamse sociale partners mag de Vlaamse begroting dit jaar in het rood gaan. Maar dan enkel onder strikte voorwaarden. Zo mag het tekort enkel toe te schrijven zijn aan de verslechterende conjunctuur en moet er tegenover het tekort een stijging van de overheidsinvesteringen staan. Bovendien mag het tekort de Belgische begrotingsafspraken met Europa niet negatief beïnvloeden. Dat staat in een rapport van de SERV dat werd toegelicht door SERV-voorzitter Caroline Copers en Erwin Eysackers van de SERV-studiedienst.

In september kondigde de Vlaamse regering aan dat de begroting voor 2015 in evenwicht zou zijn. Om dat evenwicht te bereiken was een inspanning van 1,160 miljard euro nodig. De inspanning bestond uit een mix van (vooral) besparingen en enkele nieuwe inkomsten. Maar intussen stevent de begroting 2014 af op een tekort van ruim een half miljard euro en blijven de economische parameters (groei en inflatie) onder de eerdere verwachtingen.

Strikte voorwaarden

'Zonder bijsturingen stevent de begroting 2015 af op een tekort', zegt de SERV. Bovendien zou de overheid eigenlijk zelf meer moeten investeren om zo de economische motor mee aan te zwengelen. Daarom suggereren de Vlaamse sociale partners aan de Vlaamse regering om het geplande begrotingsevenwicht los te laten.

Maar dan wel onder strikte voorwaarden. De SERV pleit voor een 'gecontroleerd tekort in combinatie met investeringen'. Het tekort zelf mag daarbij niet hoger liggen dan de verslechterende economische toestand. 'Andere tekorten moeten weggezuiverd', klinkt het. Tegelijk moet tegenover het tekort een batterij overheidsinvesteringen staan die 'op korte termijn de economie positief kunnen stimuleren.'

Akkoord hervorming doelgroepenbeleid

Eerder bereikte de Vlaamse sociale partners een akkoord over de hervorming van het doelgroepenbeleid. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd door Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Zij is in 2015 voorzitter van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het overlegplatform tussen de Vlaamse werkgeversorganisaties en bonden.

Volgens Copers werd een principeakkoord gesloten over het doelgroepenbeleid. De formele communicatie over het akkoord wordt nu bekeken. Alleszins is er bij de SERV een persmoment met de jaarlijkse bespreking van de Vlaamse begroting. Vragen over het doelgroepenbeleid zullen dus waarschijnlijk gesteld worden.

Mensen aan het werk krijgen

Philippe Muyters (N-VA), BELGA
Philippe Muyters (N-VA) © BELGA

Met de zesde staatshervorming is het doelgroepenbeleid niet langer versnipperd over de beleidsniveaus en zit het voortaan volledig bij de deelstaten. Het doelgroepenbeleid is onderdeel van het arbeidsmarktbeleid en dient om bepaalde groepen in de samenleving die moeilijk aan een baan geraken, aan het werk te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld via kortingen op de bijdragen aan de sociale zekerheid die de werkgever betaalt.

Met het Vlaamse regeerakkoord zei de regering dit beleid te willen vereenvoudigen, door het aantal doelgroepen fors in te krimpen naar drie: jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Het initiatief lag bij de Vlaamse sociale partners, maar omdat ze lang tevergeefs naar een akkoord zochten, werkte Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) zelf aan een voorstel, dat hij aftoetste bij de bonden en de werkgevers.

Eerder deze week besprak de Vlaamse regering dat voorstel en het was de bedoeling om het vrijdag op de ministerraad goed te keuren. Blijkbaar zorgde dat voor de nodige druk op de ketel, en geraakten de Vlaamse vakbonden en werkgevers er alsnog zelf uit.

Turtelboom: 'Bewijs voor de noodzaak aan investeringen'

Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom ziet in het SERV-rapport over de Vlaamse begroting 2015 een bewijs voor de noodzaak aan investeringen. Over de suggestie om het begrotingsevenwicht onder strikte voorwaarden los te laten, spreekt de Open Vld-politica zich niet uit.

Ze verwijst enkel naar de vervroegde begrotingscontrole in februari. "Mogelijke bijsturingen van de begroting 2015 zijn onderwerp van discussie voor de vervroegde begrotingscontrole. De parameters van het Planbureau waarop de Vlaamse regering zich zal baseren voor deze besprekingen zijn ter beschikking half februari", aldus Turtelboom.

SP.A: 'Begrotingsfetish loslaten'

Bij de oppositie wordt al langer gezegd dat de Vlaamse regering de 'fetish' op een begroting in evenwicht moet loslaten. Groen en SP.A reageren "heel tevreden" op het SERV-rapport. "De suggestie om het begrotingsevenwicht los te laten en productieve investeringen te gebruiken om de economie te stimuleren is precies wat wij ook voorstellen", zegt fractieleider John Crombez. "Door nu nog verder te besparen ga je de economie alleen maar verder vertragen en zal het tekort verder oplopen. De regering moet dus het geweer van schouder veranderen", zegt Crombez.

(Belga/AVE)

Voor de Vlaamse sociale partners mag de Vlaamse begroting dit jaar in het rood gaan. Maar dan enkel onder strikte voorwaarden. Zo mag het tekort enkel toe te schrijven zijn aan de verslechterende conjunctuur en moet er tegenover het tekort een stijging van de overheidsinvesteringen staan. Bovendien mag het tekort de Belgische begrotingsafspraken met Europa niet negatief beïnvloeden. Dat staat in een rapport van de SERV dat werd toegelicht door SERV-voorzitter Caroline Copers en Erwin Eysackers van de SERV-studiedienst.In september kondigde de Vlaamse regering aan dat de begroting voor 2015 in evenwicht zou zijn. Om dat evenwicht te bereiken was een inspanning van 1,160 miljard euro nodig. De inspanning bestond uit een mix van (vooral) besparingen en enkele nieuwe inkomsten. Maar intussen stevent de begroting 2014 af op een tekort van ruim een half miljard euro en blijven de economische parameters (groei en inflatie) onder de eerdere verwachtingen. 'Zonder bijsturingen stevent de begroting 2015 af op een tekort', zegt de SERV. Bovendien zou de overheid eigenlijk zelf meer moeten investeren om zo de economische motor mee aan te zwengelen. Daarom suggereren de Vlaamse sociale partners aan de Vlaamse regering om het geplande begrotingsevenwicht los te laten. Maar dan wel onder strikte voorwaarden. De SERV pleit voor een 'gecontroleerd tekort in combinatie met investeringen'. Het tekort zelf mag daarbij niet hoger liggen dan de verslechterende economische toestand. 'Andere tekorten moeten weggezuiverd', klinkt het. Tegelijk moet tegenover het tekort een batterij overheidsinvesteringen staan die 'op korte termijn de economie positief kunnen stimuleren.'Eerder bereikte de Vlaamse sociale partners een akkoord over de hervorming van het doelgroepenbeleid. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd door Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Zij is in 2015 voorzitter van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het overlegplatform tussen de Vlaamse werkgeversorganisaties en bonden.Volgens Copers werd een principeakkoord gesloten over het doelgroepenbeleid. De formele communicatie over het akkoord wordt nu bekeken. Alleszins is er bij de SERV een persmoment met de jaarlijkse bespreking van de Vlaamse begroting. Vragen over het doelgroepenbeleid zullen dus waarschijnlijk gesteld worden. Met de zesde staatshervorming is het doelgroepenbeleid niet langer versnipperd over de beleidsniveaus en zit het voortaan volledig bij de deelstaten. Het doelgroepenbeleid is onderdeel van het arbeidsmarktbeleid en dient om bepaalde groepen in de samenleving die moeilijk aan een baan geraken, aan het werk te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld via kortingen op de bijdragen aan de sociale zekerheid die de werkgever betaalt. Met het Vlaamse regeerakkoord zei de regering dit beleid te willen vereenvoudigen, door het aantal doelgroepen fors in te krimpen naar drie: jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Het initiatief lag bij de Vlaamse sociale partners, maar omdat ze lang tevergeefs naar een akkoord zochten, werkte Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) zelf aan een voorstel, dat hij aftoetste bij de bonden en de werkgevers. Eerder deze week besprak de Vlaamse regering dat voorstel en het was de bedoeling om het vrijdag op de ministerraad goed te keuren. Blijkbaar zorgde dat voor de nodige druk op de ketel, en geraakten de Vlaamse vakbonden en werkgevers er alsnog zelf uit.Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom ziet in het SERV-rapport over de Vlaamse begroting 2015 een bewijs voor de noodzaak aan investeringen. Over de suggestie om het begrotingsevenwicht onder strikte voorwaarden los te laten, spreekt de Open Vld-politica zich niet uit. Ze verwijst enkel naar de vervroegde begrotingscontrole in februari. "Mogelijke bijsturingen van de begroting 2015 zijn onderwerp van discussie voor de vervroegde begrotingscontrole. De parameters van het Planbureau waarop de Vlaamse regering zich zal baseren voor deze besprekingen zijn ter beschikking half februari", aldus Turtelboom.Bij de oppositie wordt al langer gezegd dat de Vlaamse regering de 'fetish' op een begroting in evenwicht moet loslaten. Groen en SP.A reageren "heel tevreden" op het SERV-rapport. "De suggestie om het begrotingsevenwicht los te laten en productieve investeringen te gebruiken om de economie te stimuleren is precies wat wij ook voorstellen", zegt fractieleider John Crombez. "Door nu nog verder te besparen ga je de economie alleen maar verder vertragen en zal het tekort verder oplopen. De regering moet dus het geweer van schouder veranderen", zegt Crombez.(Belga/AVE)