Sommige bijkomende maatregelen worden ook enigszins versoepeld, al blijft de mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar behouden.

De scholen openen het derde trimester dus zoals het tweede trimester voor de paaspauze werd afgerond. Concreet betekent dat dat het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair 100 procent contactonderwijs zullen krijgen. Leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair krijgen halftijds contactonderwijs en halftijds onderwijs vanop afstand. In het deeltijds beroepsonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs wordt ook opnieuw voorzien in 100 procent contactonderwijs.

Ook het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs gaan opnieuw van start volgens de bestaande richtlijnen in code rood.

Daguitstappen

De bedoeling blijft om zo snel mogelijk overal 100 procent contactonderwijs te voorzien, klinkt het. Daarom wordt de epidemiologische situatie tweewekelijks gemonitord. Als de positiviteitsratio afneemt en de bezetting op intensieve zorg gunstig evolueert, kunnen ook de tweede en derde graad opnieuw overschakelen naar volledig contactonderwijs, al gebeurt dat mogelijk gefaseerd.

Daarnaast worden enkele bijkomende maatregelen versoepeld. Dit om het organisatorisch werkbaar te houden en het welbevinden te bevorderen. Zo worden daguitstappen binnen, zoals naar een museum, opnieuw toegelaten. Voor meerdaagse uitstappen in het binnenland (16 mei) en het buitenland (31 mei) is het nog even wachten. De speeltijden mogen bovendien opnieuw gelijktijdig plaatsvinden voor meerdere klasgroepen. Ook de refter kan opnieuw de deuren openen, al is het de bedoeling om zo veel mogelijk activiteiten in openlucht te laten plaatsvinden.

The Masked Party

De verplichting om in het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker te dragen, blijft wel behouden. Er wordt ook maximaal ingezet op verluchten en ventileren. Daarvoor maakt de Vlaamse regering extra middelen beschikbaar. Voor het tweede trimester gaat het om 13 miljoen en ook in het derde trimester is een bedrag van dezelfde ordegrootte de betrachting. Het grootschalige testen van het onderwijspersoneel wordt uitgesteld tot begin mei. Vanaf dan zouden wekelijks 400.000 zelftesten ter beschikking worden gesteld om onderwijspersoneelsleden twee keer per week preventief te testen.

Om het mentaal welbevinden van de leerlingen te stimuleren, bundelen Onderwijs Vlaanderen, de Vlaamse Scholierenkoepel en MNM de krachten en organiseren ze op vrijdag 16 april van 18 tot 22 uur The Masked Party. Jongeren krijgen er niet alleen de kans om volledig coronaproof te feesten en dansen, maar ook om te praten en met experten in gesprek te gaan over hun mentaal welbevinden.

De beslissingen moeten woensdag wel nog bekrachtigd worden op het Overlegcomité.

Vakbonden

De onderwijsvakbonden zijn tevreden dat de heropening van de scholen voorzichtig gebeurt, maar benadrukken dat de situatie goed opgevolgd moet worden. Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), vindt het goed dat er rekening is gehouden met de epidemiologische situatie. 'Het is terecht dat er nog geen grote versoepelingen zijn', zegt hij. Van Kerkhoven hoopt dat het Overlegcomité woensdag 'wijze' beslissingen neemt: 'Iedereen moet meehelpen om een veilige leeromgeving te creëren.'

Als de scholen opnieuw open gaan, is er zo goed als geen ruimte voor andere versoepelingen in de samenleving zolang de cijfers niet duidelijk in de goede richting gaan, vult Marianne Coopman van COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, aan. 'Anders wordt het dweilen met de kraan open en zijn onze personeelsleden de dupe. De overheid moet verantwoorde keuzes nemen en de gevolgen van die keuzes nauwkeurig monitoren', klinkt het.

De vakbonden zijn tevreden dat er vanaf begin mei ingezet wordt op het grootschalig testen van het onderwijspersoneel, maar blijven pleiten voor prioritaire vaccinatie van leerkrachten. 'Dat is dé sleutel voor stabiel onderwijs', meent Koen De Backer van de liberale vakbond VSOA Onderwijs. 'Ook als het personeel pas tegen het einde van het schooljaar gevaccineerd kan worden, is dat nog nuttig. Dat geeft garanties voor normaal onderwijs in september.' (Belga)

Sommige bijkomende maatregelen worden ook enigszins versoepeld, al blijft de mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar behouden.De scholen openen het derde trimester dus zoals het tweede trimester voor de paaspauze werd afgerond. Concreet betekent dat dat het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair 100 procent contactonderwijs zullen krijgen. Leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair krijgen halftijds contactonderwijs en halftijds onderwijs vanop afstand. In het deeltijds beroepsonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs wordt ook opnieuw voorzien in 100 procent contactonderwijs. Ook het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs gaan opnieuw van start volgens de bestaande richtlijnen in code rood. De bedoeling blijft om zo snel mogelijk overal 100 procent contactonderwijs te voorzien, klinkt het. Daarom wordt de epidemiologische situatie tweewekelijks gemonitord. Als de positiviteitsratio afneemt en de bezetting op intensieve zorg gunstig evolueert, kunnen ook de tweede en derde graad opnieuw overschakelen naar volledig contactonderwijs, al gebeurt dat mogelijk gefaseerd. Daarnaast worden enkele bijkomende maatregelen versoepeld. Dit om het organisatorisch werkbaar te houden en het welbevinden te bevorderen. Zo worden daguitstappen binnen, zoals naar een museum, opnieuw toegelaten. Voor meerdaagse uitstappen in het binnenland (16 mei) en het buitenland (31 mei) is het nog even wachten. De speeltijden mogen bovendien opnieuw gelijktijdig plaatsvinden voor meerdere klasgroepen. Ook de refter kan opnieuw de deuren openen, al is het de bedoeling om zo veel mogelijk activiteiten in openlucht te laten plaatsvinden. De verplichting om in het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker te dragen, blijft wel behouden. Er wordt ook maximaal ingezet op verluchten en ventileren. Daarvoor maakt de Vlaamse regering extra middelen beschikbaar. Voor het tweede trimester gaat het om 13 miljoen en ook in het derde trimester is een bedrag van dezelfde ordegrootte de betrachting. Het grootschalige testen van het onderwijspersoneel wordt uitgesteld tot begin mei. Vanaf dan zouden wekelijks 400.000 zelftesten ter beschikking worden gesteld om onderwijspersoneelsleden twee keer per week preventief te testen. Om het mentaal welbevinden van de leerlingen te stimuleren, bundelen Onderwijs Vlaanderen, de Vlaamse Scholierenkoepel en MNM de krachten en organiseren ze op vrijdag 16 april van 18 tot 22 uur The Masked Party. Jongeren krijgen er niet alleen de kans om volledig coronaproof te feesten en dansen, maar ook om te praten en met experten in gesprek te gaan over hun mentaal welbevinden. De beslissingen moeten woensdag wel nog bekrachtigd worden op het Overlegcomité.De onderwijsvakbonden zijn tevreden dat de heropening van de scholen voorzichtig gebeurt, maar benadrukken dat de situatie goed opgevolgd moet worden. Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), vindt het goed dat er rekening is gehouden met de epidemiologische situatie. 'Het is terecht dat er nog geen grote versoepelingen zijn', zegt hij. Van Kerkhoven hoopt dat het Overlegcomité woensdag 'wijze' beslissingen neemt: 'Iedereen moet meehelpen om een veilige leeromgeving te creëren.' Als de scholen opnieuw open gaan, is er zo goed als geen ruimte voor andere versoepelingen in de samenleving zolang de cijfers niet duidelijk in de goede richting gaan, vult Marianne Coopman van COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, aan. 'Anders wordt het dweilen met de kraan open en zijn onze personeelsleden de dupe. De overheid moet verantwoorde keuzes nemen en de gevolgen van die keuzes nauwkeurig monitoren', klinkt het. De vakbonden zijn tevreden dat er vanaf begin mei ingezet wordt op het grootschalig testen van het onderwijspersoneel, maar blijven pleiten voor prioritaire vaccinatie van leerkrachten. 'Dat is dé sleutel voor stabiel onderwijs', meent Koen De Backer van de liberale vakbond VSOA Onderwijs. 'Ook als het personeel pas tegen het einde van het schooljaar gevaccineerd kan worden, is dat nog nuttig. Dat geeft garanties voor normaal onderwijs in september.' (Belga)