Nadat het parlement de blik de afgelopen weken op Catalonië richtte, gaat alle aandacht weer naar het centrum van ons eigen land. De aanleiding: twee golven van zware rellen, één keer na een voetbalwedstrijd en één keer na de komst van een populair internetpersoonlijkheid. Tweemaal ontaardden de rellen in chaos en vernieling, tweemaal bleek de politie aanvankelijk niet opgewassen tegen het grote aantal amokmakers.
...

Nadat het parlement de blik de afgelopen weken op Catalonië richtte, gaat alle aandacht weer naar het centrum van ons eigen land. De aanleiding: twee golven van zware rellen, één keer na een voetbalwedstrijd en één keer na de komst van een populair internetpersoonlijkheid. Tweemaal ontaardden de rellen in chaos en vernieling, tweemaal bleek de politie aanvankelijk niet opgewassen tegen het grote aantal amokmakers.Al snel na de rellen van zaterdag was te horen dat de politie de opdracht had gekregen om niet in te grijpen, om de zaken niet te laten escaleren. Zelfs voor Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) is het op dit moment niet duidelijk wat daar precies van klopt. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer vroeg hij het parlement begrip te tonen dat hij niet alle onduidelijkheid kon wegnemen. De minister heeft wel een onderzoek bevolen, en morgen zullen daarvan de eerste resultaten binnenlopen. Dat onderzoek moet helderheid bieden over een hele reeks cruciale vragen, die de oppositie in de Kamer gretig oplijstte voor Jambon. Waarom werd geen risico-analyse uitgevoerd in aanloop naar de voetbalwedstrijd? Waarom duurde het zolang voor de politie numeriek het hoofd kon bieden aan de relschoppers? Zijn er communicatieproblemen opgedoken tussen het lokale en federale niveau over de steun die vanuit de federale reserve geboden moest worden? En hoe kan het dat na de rellen van zaterdag amper arrestaties gebeurden?Nu al is duidelijk dat minstens een deel van de antwoorden de vinger zal wijzen naar het Brusselse stadsbestuur en de verantwoordelijkheden van burgemeester Philippe Close (PS). PS-fractieleider Ahmed Laouej probeerde hem alvast uit de wind te zetten. Hij ontkent dat Brussel de probleemjongeren de afgelopen jaren te veel gepamperd zou hebben, en legt de schuld veeleer bij de onderfinanciering van de Brusselse politie. CD&V en Vlaams Belang zien eveneens structurele problemen bij de veiligheidsdiensten, veroorzaakt door de versnippering van de Brusselse politiezones. Die moet nu eindelijk op de schop, klonk het.Hoe belangrijk al die vragen ook zijn, voor Jambon gaan ze niet naar het hart van de problematiek. Hij weigerde het optreden van de politie in vraag te stellen: de echte verantwoordelijkheid, aldus Jambon, ligt bij de honderden personen die deelnamen aan de rellen en de vernieling. Daaruit spreekt volgens de minister een groter, maatschappelijk probleem. 'Wat we de afgelopen week hebben zien gebeuren, zijn geen 'incidenten'. Het zijn de steeds zichtbaarder wordende uitwassen van een kanker die als we hem nu niet stoppen, ons maatschappelijk weefsel verder gaat aanvreten en onherstelbare schade toebrengen. Dat zullen we niet laten gebeuren.'Het juiste antwoord daarop is een kordaat 'lik-op-stukbeleid' met strenge straffen, aldus de minister. 'We mogen hen niet langer gunnen dat ze straffeloos in de anonimiteit overal mee wegkomen.' Open Vld greep, bij monde van Katja Gabriëls, de gelegenheid aan om het Mechelse model van burgemeester Bart Somers en zijn very irritating police te prijzen. Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) wees erop dat Jambon al eerder beloofd had de Brusselse criminaliteit 'op te kuisen'. 'En wat zien we nu: zelfs de straatpeuters zijn aan het radicaliseren.'