Raad van State waarschuwt voor ongelijke behandeling in stikstofdecreet

© Getty Images

De Raad van State waarschuwt voor ongelijke behandeling in het stikstofdecreet. Dat is maandag te lezen in het langverwachte advies bij het decreet, dat in juli werd ingediend door N-VA en Open VLD. Ook CD&V waarschuwde eerder al voor een verschillende behandeling, onder meer tussen landbouw en industrie.

Op 27 juli hebben N-VA en Open VLD een voorstel van stikstofdecreet ingediend in het Vlaams Parlement, zonder coalitiepartner CD&V. Die demarche kwam er na de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de ethaankraker van chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven.

Meteen werd ook het advies van de Raad van State over de tekst gevraagd. Die merkt nu op dat er een systematische en onderbouwde verantwoording ontbreekt voor de gemaakte beleidskeuzes en de vele verschillen in behandelingen die het voorstel bevat. De Raad verwijst expliciet naar artikel 10 van de Grondwet, dat een gelijke behandeling van alle Belgen waarborgt.

Intransparant

Meer specifiek merkt de Raad op dat het instrument van de impactscore onvoldoende transparant is. Met die score wordt uitgedrukt wat de stikstofimpact van een bedrijf op de omliggende natuur is. Ze bepaalt welk bedrijf nog een vergunning krijgt en welk niet.

Daarnaast is het decreet volgens het advies op verschillende punten niet verenigbaar met de Europese habitatrichtlijn. Die legt vast hoe de lidstaten de stikstofdepositie in de hand kunnen houden.

Tot slot valt de Raad ook over het gebruik van drempelwaarden, die worden gebruikt om te beslissen of er een passende beoordeling nodig is voor het bedrijf of project. Die passende beoordeling is een grondig onderzoek van de specifieke stikstofimpact. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen had in het verleden al commentaar op het gebruik van drempelwaarden.

Buskruit

Het ‘vernietigende’ advies van de Raad van State over het voorstel van stikstofdecreet van N-VA en Open VLD ‘is buskruit’, zegt Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege in een reactie. ‘Opnieuw slaagt deze Vlaamse regering er niet in om een juridisch robuust voorstel uit te werken en levert ze prutswerk af, ongelooflijk’, hekelt de partij.

‘Vorige week heerste er nog een jolige sfeer bij de ministers omdat ze een akkoord hadden bereikt voor de septemberverklaring. Vandaag wordt pijnlijk duidelijk waarom stikstof geen deel uitmaakte van de onderhandelingen: er ís geen akkoord, er ís geen decreet en ik vraag me sterk af of er überhaupt nog een Vlaamse regering is, want dit is buskruit’, aldus Schauvliege, die naar eigen zeggen een vraag indiende voor actuadebat komende woensdag in het Vlaams Parlement.

Partner Content