De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen de provincie Antwerpen omdopen tot Midden-Brabant. Volgens hen zou dat een logische nieuwe naam zijn, nu Antwerpen en Gent zich als grootsteden volledig van de provincies kunnen ontvoogden.

"In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen", verduidelijken parlementsleden Kris Van Dijck (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart Somers (Open VLD) in een persbericht dat al door de christendemocraten en de liberalen werd rondgestuurd. "Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is deze evolutie het juiste moment om onze provincie een nieuwe naam te bezorgen."

Volgens Van Dijck, Van den Heuvel en Somers is 'Midden-Brabant' "een historische referentie die veel beter de verscheidenheid van onze regio vat dan de naam van de grootste Vlaamse stad". Voor sommige delen van de provincie is het volgens hen immers niet altijd vanzelfsprekend om zich met het provinciale Antwerpen te identificeren.

Een effectieve naamswissel kan volgens de meerderheidspartijen best op het moment dat Antwerpen effectief ontvoogd wordt. Naar aanleiding van de beleidsbrieven in het Vlaams Parlement willen ze de kwestie alvast op de agenda plaatsen.

Het idee leidt alvast tot de nodige hilariteit op sociaal netwerk Twitter.

Update: 'Antwerpen blijft Antwerpen'

Volgens gouverneur Cathy Berx van Antwerpen zal een en ander zo'n vaart niet lopen. Een eventuele naamswijziging kan volgens haar pas ten vroegste gebeuren na de volgende parlementsverkiezingen in 2019, aangezien daarvoor de grondwet moet herzien worden en het bewuste grondwetsartikel op het einde van de vorige legislatuur niet eens voor herziening vatbaar is verklaard..

'De lijst van die artikelen wordt bovendien traditioneel pas opgemaakt op het einde van de federale legislatuur. Na de goedkeuring van de lijst is het parlement immers van rechtswege ontbonden, waarna binnen de 40 dagen parlementsverkiezingen volgen. Het nieuw samengestelde parlement kan dan beslissen of ze de artikelen ook effectief herziet.' (Belga/WB/KVDA)

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen de provincie Antwerpen omdopen tot Midden-Brabant. Volgens hen zou dat een logische nieuwe naam zijn, nu Antwerpen en Gent zich als grootsteden volledig van de provincies kunnen ontvoogden. "In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen", verduidelijken parlementsleden Kris Van Dijck (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart Somers (Open VLD) in een persbericht dat al door de christendemocraten en de liberalen werd rondgestuurd. "Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is deze evolutie het juiste moment om onze provincie een nieuwe naam te bezorgen." Volgens Van Dijck, Van den Heuvel en Somers is 'Midden-Brabant' "een historische referentie die veel beter de verscheidenheid van onze regio vat dan de naam van de grootste Vlaamse stad". Voor sommige delen van de provincie is het volgens hen immers niet altijd vanzelfsprekend om zich met het provinciale Antwerpen te identificeren. Een effectieve naamswissel kan volgens de meerderheidspartijen best op het moment dat Antwerpen effectief ontvoogd wordt. Naar aanleiding van de beleidsbrieven in het Vlaams Parlement willen ze de kwestie alvast op de agenda plaatsen. Het idee leidt alvast tot de nodige hilariteit op sociaal netwerk Twitter.Volgens gouverneur Cathy Berx van Antwerpen zal een en ander zo'n vaart niet lopen. Een eventuele naamswijziging kan volgens haar pas ten vroegste gebeuren na de volgende parlementsverkiezingen in 2019, aangezien daarvoor de grondwet moet herzien worden en het bewuste grondwetsartikel op het einde van de vorige legislatuur niet eens voor herziening vatbaar is verklaard..'De lijst van die artikelen wordt bovendien traditioneel pas opgemaakt op het einde van de federale legislatuur. Na de goedkeuring van de lijst is het parlement immers van rechtswege ontbonden, waarna binnen de 40 dagen parlementsverkiezingen volgen. Het nieuw samengestelde parlement kan dan beslissen of ze de artikelen ook effectief herziet.' (Belga/WB/KVDA)