Het was kardinaal Jozef De Kesel die abt Lode Van Hecke voorstelde als de nieuwe bisschop van Gent. Hij volgt huidig bisschop Luc Van Looy op, die met zijn 78 met pensioen gaat, en wordt de 31e bisschop van Gent.

'Het komt voor mezelf als een verrassing,' zei Van Hecke aan Belga. 'Ik ben geen monnik geworden om dan nog bisschop te worden. Voor mijn broeders van de abdij van Orval was het een zwaar moment, maar ze hebben me allemaal aangemoedigd.'

Hoewel onverwacht, heeft de nieuwe bisschop het gevoel dat 'dit de weg is die ik moet volgen. Het is een avontuur. U moet me niet vragen naar strategie of politiek, want ik moet nu eerst een bisdom ontdekken en beginnen met te luisteren. Luisteren naar waar de echte vragen liggen.'

Dat voor het eerst in de Belgische kerkgeschiedenis een trappistenmonnik bisschop wordt, is voor kardinaal Jozef De Kesel een evolutie van de huidige tijd. 'Het is misschien niet zo eigenaardig in deze tijd van herstructurering van de kerk, een tijd waarin we zoeken naar spirituele vernieuwing en diepgang. De Abdij van Orval is een plaats waar aandacht is voor alles wat echt belangrijk is. Een leven van gebed en een leven van gehoorzaamheid aan evangelie en aan medebroeders, aan de gemeenschap. Omwille van die kwaliteiten heeft paus Franciscus hem gekozen.'

'Abt betekent "vader"', zo schrijft Van Hecke in een eerste brief aan de geloofsgemeenschap van Gent. 'Ik ken het onderscheid tussen paterniteit en paternalisme. Ik zal zelf veel mogen luisteren en bijleren. Maar ik zal ook de vorming bevorderen. Ik hoop wonden te kunnen helpen helen en mensen uit hun materiële of geestelijke armoede te halen. Ik dank nu reeds al wie in de bres springt, zijn handen durft vuil te maken en geen schrik heeft van een schrammetje. Het evangelie heeft daar andere uitdrukkingen voor, maar ze komen op hetzelfde neer.'

Trappistenabdij van Orval

Lode Van Hecke werd op 16 maart 1950 geboren in Roeselare en is de tweede van vijf kinderen. In zijn jeugd was hij actief binnen de KSA (Katholieke Studenten Actie) en na zijn humaniora schrijft hij zich in het seminarie in Brugge in. Tijdens zijn legerdienst maakt hij voor het eerst kennis met de trappistenabdij van Orval. Hij besluit om in te treden, maar maakt eerst zijn licentiaatsstudie filosofie aan de KU Leuven af. In 1976 treedt hij in Orval in. Hij legt de eeuwige geloften af in 1983 en wordt in 1995 tot priester gewijd. Intussen behaalt hij in 1988 ook nog zijn licentiaatsdiploma theologie aan de KU Leuven.

Op 25 januari 2007 verkiezen de monniken hem uiteindelijk tot abt van Orval. Een functie die hij nu opgeeft na zijn benoeming tot bisschop van Gent op 23 februari 2020. Zijn abstleuze wordt ook zijn bisschopsleuze: 'In de vreugde van de Geest'.

Het was kardinaal Jozef De Kesel die abt Lode Van Hecke voorstelde als de nieuwe bisschop van Gent. Hij volgt huidig bisschop Luc Van Looy op, die met zijn 78 met pensioen gaat, en wordt de 31e bisschop van Gent.'Het komt voor mezelf als een verrassing,' zei Van Hecke aan Belga. 'Ik ben geen monnik geworden om dan nog bisschop te worden. Voor mijn broeders van de abdij van Orval was het een zwaar moment, maar ze hebben me allemaal aangemoedigd.'Hoewel onverwacht, heeft de nieuwe bisschop het gevoel dat 'dit de weg is die ik moet volgen. Het is een avontuur. U moet me niet vragen naar strategie of politiek, want ik moet nu eerst een bisdom ontdekken en beginnen met te luisteren. Luisteren naar waar de echte vragen liggen.'Dat voor het eerst in de Belgische kerkgeschiedenis een trappistenmonnik bisschop wordt, is voor kardinaal Jozef De Kesel een evolutie van de huidige tijd. 'Het is misschien niet zo eigenaardig in deze tijd van herstructurering van de kerk, een tijd waarin we zoeken naar spirituele vernieuwing en diepgang. De Abdij van Orval is een plaats waar aandacht is voor alles wat echt belangrijk is. Een leven van gebed en een leven van gehoorzaamheid aan evangelie en aan medebroeders, aan de gemeenschap. Omwille van die kwaliteiten heeft paus Franciscus hem gekozen.''Abt betekent "vader"', zo schrijft Van Hecke in een eerste brief aan de geloofsgemeenschap van Gent. 'Ik ken het onderscheid tussen paterniteit en paternalisme. Ik zal zelf veel mogen luisteren en bijleren. Maar ik zal ook de vorming bevorderen. Ik hoop wonden te kunnen helpen helen en mensen uit hun materiële of geestelijke armoede te halen. Ik dank nu reeds al wie in de bres springt, zijn handen durft vuil te maken en geen schrik heeft van een schrammetje. Het evangelie heeft daar andere uitdrukkingen voor, maar ze komen op hetzelfde neer.'Lode Van Hecke werd op 16 maart 1950 geboren in Roeselare en is de tweede van vijf kinderen. In zijn jeugd was hij actief binnen de KSA (Katholieke Studenten Actie) en na zijn humaniora schrijft hij zich in het seminarie in Brugge in. Tijdens zijn legerdienst maakt hij voor het eerst kennis met de trappistenabdij van Orval. Hij besluit om in te treden, maar maakt eerst zijn licentiaatsstudie filosofie aan de KU Leuven af. In 1976 treedt hij in Orval in. Hij legt de eeuwige geloften af in 1983 en wordt in 1995 tot priester gewijd. Intussen behaalt hij in 1988 ook nog zijn licentiaatsdiploma theologie aan de KU Leuven. Op 25 januari 2007 verkiezen de monniken hem uiteindelijk tot abt van Orval. Een functie die hij nu opgeeft na zijn benoeming tot bisschop van Gent op 23 februari 2020. Zijn abstleuze wordt ook zijn bisschopsleuze: 'In de vreugde van de Geest'.